Archive

Archive for November, 2018

Đức Thánh Cha : Nói Hành Là Giết Người (14.11.2018)

15/11/2018 Leave a comment

Đức Thánh Cha : Nói hành là giết người (14.11.2018)

Vatican News – Tiếng Việt
Published on Nov 14, 2018
GPKONTUM (15/11/2018) KONTUM

Advertisements

Danh Sách Những Gia Đình Và Cộng Đoàn Đã Đóng Góp Xây Dựng Măng Đen Và Nhà Sinh Hoạt TGM

15/11/2018 Leave a comment

VPTGM
Văn Phòng TGM xin kính gửi
danh sách những gia đình và cộng đoàn
đã đóng góp xây dựng Măng Đen và nhà sinh hoạt TGM

 

 

 

Văn Phòng TGM Kontum xin thông báo:

Cha Quản Lý Giáo Phận Kontum đã ghi nhận những đóng góp cho công trình 
Đức Mẹ Măng Đen và Nhà Sinh Hoạt Tòa Gíám Mục Kontum trong tháng 11/2018:

1. Chức sắc và các nhân viên làm việc trong TGM Kontum: 40.000.000 đ
2. Giáo xứ Phú Thiện, hạt Ayunpa:                                        46.000.000 đ
3. Dòng Phanxicô OFM tại Gp Kontum:                                20.000.000 đ
4. Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, hạt Pleiku                                    20.000.000 đ
5. GĐ bà Hoàng, Giáo xứ La Sơn                                             1.000.000 đ
6. GĐ bà Phải, Cần Thơ 100.000.000 đ, tính đến nay là:      900.000.000 đ
7. Cha xứ Mỹ Thạch                                                                 1.000.000 đ
8. GĐ Phêrô Huỳnh Văn Dũng, Giáo xứ Mỹ Thạch                  2.000.000 đ
9. 1GĐ Giáo xứ Thăng Thiên                                              01 lượng vàng SJC
10.1 GĐ GX Phú Mỹ, Chư Prông                                             2.200.000 đ
11.1 giáo dân                                                                         2.000.000 đ

Xin Mẹ Măng Đen phù hộ cho gia đình và cộng đoàn quí vị.

 

Kontum, ngày 14.11.2018
VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (15/11/2018) KONTUM

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Trong Giáo Phận – 2018

14/11/2018 Leave a comment

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Năm 2018

XIN CLICK VÀO

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục

 

 

NGUỒN: VĂN PHÒNG TGM KT
GPKONTUM (14/11/2018) KONTUM

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 33 Năm B. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

13/11/2018 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 33 Năm B.
2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9, 23-26
Lễ các thánh tử đạo Việt Nam

CHỨNG NHÂN CHO ĐỨC KITÔ

Hôm nay Hội thánh Việt Nam tôn vinh các thánh tử tại Việt Nam, các vị đã hiên ngang lấy máu đào làm chứng đức tin, lấy mạng sống hào hùng tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, các ngài đã bất khuất trước những cấm đoán đe dọa bắt bớ, tù đày, chém giết của các triều đại vua chúa thời bấy giờ. Cũng như các Hội Thánh khác khởi đi từ đau khổ và thử thách, Hội thánh Việt Nam ngót nghét 300 năm bị bắt đạo qua nhiều triều đại vua chúa khác nhau mà lịch sử còn in đậm nét. Sự kiện lịch sử đau thương và oai hùng nầy đặt Giáo hội Viêt Nam ngang tầm với các Giáo hội trên thế giới, ngang hàng trong tử đạo làm chứng đức tin.
XIN XEM TIẾP…

Đức Thánh Cha: Giám Mục Là Người Đầy Tớ Chứ Không Phải Là Ông Hoàng

13/11/2018 Leave a comment

Đức Thánh Cha: Giám mục là người đầy tớ chứ không phải là ông hoàng

NGUỒN: Vatican News – Tiếng Việt
Published on Nov 12, 2018
GPKONTUM (13/11/2018) KONTUM

An-rê Trần An Dũng (Lạc)

13/11/2018 Leave a comment

THÁNH

ANRÊ TRẦN AN DŨNG (LẠC)

Linh mục (1795-1839)
NGÀY TỬ ĐẠO: 21 THÁNG 12

 

 

Tôi bắt lần này là lần thứ ba, thì quyết vâng ý Đức Chúa Trời định cho tôi làm vậy, đừng chuộc tôi làm gì. Thánh Anrê Trần An Dũng sinh khoảng năm 1795 tại thị trấn Kinh Bắc,tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Khi cha mẹ vào Kẻ Chợ 1 , cậu Trần Anh Dũng cũng đi theo và xin vào đạo. Cậu ở nhà xứ với Cố 2 Chính Lan, bề trên Tiểu chủng viện Kẻ Vĩnh. Anrê Trần An Dũng sáng dạ cách lạ lùng, xem từ gì hai lần liền thuộc. Người thông chữ Nho và tiếng Latinh. Tính người hòa nhã vui vẻ cùng lịch sự phần đời, cho nên các thông lại và những người chữ nghĩa cùng nể trọng. Người học chủng viện ba năm, rồi chịu chức linh mục vào ngày 15/03/1823.
XIN XEM TIẾP…

Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam

12/11/2018 Leave a comment

Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam

 

Lễ Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và Các Bạn, Tử Đạo
Giáo xứ Đức An Mừng Bổn Mạng

I. Lịch Sử
Trích lời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (số 6) phát biểu nhân ngày phong hiển thánh 117 vị Tử Đạo Việt Nam tại quảng trường thánh Phêrô, Rôma 19. 6. 1988.
“Máu các Tử đạo là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong đức tin. Giữa anh em đức tin của tổ tiên vẫn tiếp tục và còn truyền tụng sang nhiều thế hệ tương lai. Đức tin nầy tồn tại để làm nền tảng xây dựng sự kiên trì cho tất cả những người là Việt Nam thuần tuý sẽ trung thành với quê hương đất nước, nhưng đồng thời vẫn là người tín hữu của Chúa Kitô” .
XIN XEM TIẾP…