Archive

Archive for 01/11/2018

Nghe Đây Hỡi Ít-ra-en

01/11/2018 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 31 Năm B
Đnl 6, 2-6; Dt 7, 23-28; Mc 12, 28-34

 

 

NGHE ĐÂY HỠI ÍT-RA-EN

Dân Do thái từ thời Cựu ước đã chiếu sáng niềm tin độc thần giáo của mình ngay khi họ ở giữa các dân tộc theo đa thần giáo, thờ ma lạy quỷ, các ngẫu thần được tạo nên do sáng kiến của con người. Tôn thờ một Thiên Chúa là một điều rất lạ, đã gây ngạc nhiên cho các nhà nghiên cứu tôn giáo và dân tộc học, phải chăng Thiên Chúa đã can thiệp và mặc khải cho họ. Niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất vẫn sống mạnh nơi dân tộc nầy cho đến ngày nay.
XIN XEM TIẾP…