Home > Giáo Phận KonTum, Hình Ảnh, TàiLiệu, TinTức > Một Số Hình Ảnh Nhà Đa Năng Giáo Phận Kontum Cuối Tháng 10 và Đầu Tháng 11 Năm 2018

Một Số Hình Ảnh Nhà Đa Năng Giáo Phận Kontum Cuối Tháng 10 và Đầu Tháng 11 Năm 2018

03/11/2018

Một Số Hình Ảnh Nhà Đa Năng Giáo Phận Kontum
Cuối Tháng 10 và Đầu Tháng 11 Năm 2018

Kính thưa quí gia đình trong Giáo phận Kontum
Giáo phận có những công trình quan trọng cho sinh hoạt cấp bách trong Giáo phận như quí vị đã biết qua thư kêu mời của Đức Giám mục Giáo phận.
Ban mục vụ Truyền thông xin gởi đến quí vị một số hình ảnh của công trình NHÀ ĐA NĂNG. Các kỷ sư, các nhân sự trực tiếp thi công xây dựng làm việc hết mình, nên tiến độ thi công đều, và có thể nói là nhanh.
Giai đoạn đang thi công là phần móng, nền và một số trụ cột bê-tông, chưa lên phần lầu. Xin quí vị ngoài việc đóng góp tài lực, nhưng lời cầu nguyện để công trình được an toàn trong suốt thời gian thi công là cần thiết.
Chúng tôi xin gởi đến Quí vị một số hình ảnh sau đây, trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2018.
Xin đa tạ.

KONTUM 03/11/2018
Thay mặt Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận
Lm. Gioakim NGUYỄN HOÀNG SƠN

 

XIN CLICK VÀO

HINH ẢNH NHÀ ĐA NĂNG

 

 

%d bloggers like this: