Archive

Archive for 05/11/2018

Đền Thánh Đức Mẹ Măng Đen, Huyện Kon Plong, Tỉnh Kon Tum, Giáo phận Kontum

05/11/2018 Leave a comment

Đền Thánh Đức Mẹ Măng Đen, Huyện Kon Plong, Tỉnh Kon Tum, Giáo phận Kontum

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN  5.11.2018

XIN CLICK VÀO

ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

 

GPKONTUM (05/11/2018) KONTUM

Làm Phép Nhà Thờ Mới Kon Trang Kép

05/11/2018 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính chuyển lời mời của Cha Phaolô Nguyễn Đức Hữu

về việc Làm Phép Nhà Thờ Mới Kon Trang Kép:

* Địa điểm: Nhà Thờ Kon Trang Kép, thôn 7, xã Đak Bla, huyện Đăk Hà, Kon Tum,.

* Thời gian: 9g00 sáng thứ Năm, ngày 08.11.2018

* Chủ tế: Cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông.

Xin kính mời Quý Cha và Quý Cộng Đoàn đến hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn.

+ Xin Quý Cha mang lễ phục trắng.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (5/11/2018) KONTUM

Thiệp Mời Mừng Bổn Mạng – Khấn Dòng Ảnh Phép Lạ

05/11/2018 Leave a comment

Thiệp MờI Mừng Bổn Mạng & Khấn Dòng Ảnh Phép Lạ

 

 

GPKONTUM (05/11/2018) KONTUM