Làm Phép Nhà Thờ Mới Kon Trang Kép

05/11/2018

Văn Phòng TGM xin kính chuyển lời mời của Cha Phaolô Nguyễn Đức Hữu

về việc Làm Phép Nhà Thờ Mới Kon Trang Kép:

* Địa điểm: Nhà Thờ Kon Trang Kép, thôn 7, xã Đak Bla, huyện Đăk Hà, Kon Tum,.

* Thời gian: 9g00 sáng thứ Năm, ngày 08.11.2018

* Chủ tế: Cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông.

Xin kính mời Quý Cha và Quý Cộng Đoàn đến hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn.

+ Xin Quý Cha mang lễ phục trắng.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (5/11/2018) KONTUM

%d bloggers like this: