Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thiệp Mời Mừng Bổn Mạng – Khấn Dòng Ảnh Phép Lạ

Thiệp Mời Mừng Bổn Mạng – Khấn Dòng Ảnh Phép Lạ

05/11/2018

Thiệp MờI Mừng Bổn Mạng & Khấn Dòng Ảnh Phép Lạ

 

 

GPKONTUM (05/11/2018) KONTUM

%d bloggers like this: