Archive

Archive for 07/11/2018

Quà Tặng

07/11/2018 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 32 Năm B
1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44

QUÀ TẶNG

Quà tặng là hình thái sinh hoạt xã hội mang tính giao lưu tỏ tình thân thiện của đôi bên ‘cho’ và ‘nhận’, quà tặng cũng là cách diễn tả câm lặng điều nội tâm muốn giải bày, như vậy quà tặng cũng là lời nói bất thành văn có khi lột được thâm ý sâu xa của người trao tặng. Trong lãnh vực tôn giáo sự giao lưu với Đấng tối cao được thực hiện qua nhiều hình thái như dâng tiến lễ vật, cúng dường, bố thí, công quả … Trong cả ba bài đọc phụng vụ hôm nay đều nói đến quà tặng. Bài Đọc 1 (1V 17,10-16) nói đến bà góa Xarépta, trong nạn đói cực kỳ khốn đốn, bà đã dâng một chiếc bánh nhỏ cho tiên tri Êlia. Bà đã dùng nhúm bột cuối cùng dành cho bà và con bà ăn trước khi chết, bà lấy bột đó làm bánh dâng cho người của Thiên Chúa và kết quả, đã có một phép lạ xảy ra: “Thế là bà ấy cùng với ông Êlia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã không cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Êlia mà phán” (c.15-16). Thiên Chúa đã không thua lòng quảng đại của bà góa nầy, bà cho tất cả cái sinh tồn của mình.
XIN XEM TIẾP…