Quà Tặng

07/11/2018

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 32 Năm B
1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44

QUÀ TẶNG

Quà tặng là hình thái sinh hoạt xã hội mang tính giao lưu tỏ tình thân thiện của đôi bên ‘cho’ và ‘nhận’, quà tặng cũng là cách diễn tả câm lặng điều nội tâm muốn giải bày, như vậy quà tặng cũng là lời nói bất thành văn có khi lột được thâm ý sâu xa của người trao tặng. Trong lãnh vực tôn giáo sự giao lưu với Đấng tối cao được thực hiện qua nhiều hình thái như dâng tiến lễ vật, cúng dường, bố thí, công quả … Trong cả ba bài đọc phụng vụ hôm nay đều nói đến quà tặng. Bài Đọc 1 (1V 17,10-16) nói đến bà góa Xarépta, trong nạn đói cực kỳ khốn đốn, bà đã dâng một chiếc bánh nhỏ cho tiên tri Êlia. Bà đã dùng nhúm bột cuối cùng dành cho bà và con bà ăn trước khi chết, bà lấy bột đó làm bánh dâng cho người của Thiên Chúa và kết quả, đã có một phép lạ xảy ra: “Thế là bà ấy cùng với ông Êlia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã không cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Êlia mà phán” (c.15-16). Thiên Chúa đã không thua lòng quảng đại của bà góa nầy, bà cho tất cả cái sinh tồn của mình.

Bài Đọc 2 nói đến quà tặng vĩ đại, tức ơn cứu chuộc mà Đức Giêsu đem lại cho nhân loại bằng sự chết của Người : “Đức Kitô, đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi muôn người” (x. Dt 9, 24-28). Cũng như bà góa Xarépta, Thiên Chúa lấy chính mạng sống mình làm quà tặng cho chúng ta. Món quà tặng không thể nào lớn lao hơn được nữa, và chỉ có Thiên Chúa mới đủ quyền năng ban tặng nhân loại món quà vĩ đại nầy. Bài Tin Mừng (Mc 12, 38-44) tường thuật việc bà góa nghèo hèn bỏ hai xu vào hòm cúng đền thờ, được Đức Giêsu phát hiện và ca khen là người dâng cúng hào phóng nhất, bởi vì bà “bỏ tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân” (c.44). Bà tuyệt đối phó thác cho Thiên Chúa là nguồn sự sống của bà.

Quà tặng càng lớn, càng nói lên được giá trị của tình yêu dâng hiến. Người Việt Nam thường nói “của ít lòng nhiều”. Thành ngữ này thật đúng cho trường hợp của hai người phụ nữ được nhắc tới hôm nay, bà góa Xarépta và bà góa nghèo trong bài Tin mừng. Giá trị đạo đức trước mặt Thiên Chúa không phải được đo bằng số lượng, vì vạn vật thuộc về Thiên Chúa, Người là chủ muôn loài muôn vật, thật vậy ‘Thiên Chúa muốn tình thương chứ không cần lễ tế’. Cái nhỏ nhặt bên ngoài không hẳn kém giá trị tâm linh bên trong. Giá trị tinh thần đạo đức nằm nơi sự thiết thân của quà tặng đối với cuộc sống. Cho đi ‘cái duy trì sự sống’ đòi hỏi con người cần phải có lòng yêu mến và sự quảng đại đầy tin tưởng. Dâng hiến quà tặng cho Thiên Chúa mang lại sự thanh thoát tâm hồn nơi thí chủ, giải thoát con người khỏi vấn vương của cải vật chất.

Điều đáng ghi nhận là vào thời tiên tri Êlia, đang lúc bà hoàng hậu Idaben đặt ngẫu tượng Ba-an cho toàn thể Ítraen tôn thờ, thì bà góa Xarépta lại đón tiếp người của Thiên Chúa là Êlia, và tiên tri đã chúc phúc lành cho bà. Việc làm của bà góa này như lời loan báo mối phúc thật mà sau này theo chân Êlia, Đức Giêsu chúc phúc lành cho người đàn bà góa nghèo khổ, khi bà chỉ bỏ 2 xu vào hòm tiền dâng cúng đền thờ. Vật chất và tâm linh không có cùng đơn vị đo lường như nhau, Thiên Chúa nhìn tận đáy tâm hồn từng con người và thẩm định về họ.

Giống như bà góa thời Êlia, bà góa thời Đức Giêsu cũng đã dâng hiến tất cả của độ nhật làm quà tặng cho đền thờ, cả hai bà góa đều dâng chính sự nghèo khó túng ngặt của mình trong niềm tin và phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Họ dâng chính sự sống của họ. Cho hết, không còn gì ! Thiên Chúa cũng đã làm như thế khi ban chính Con Một yêu dấu của mình làm giá chuộc tội thiên hạ. Quà tặng nầy quá cao vời và tuyệt đối, không gì sánh bằng, vì Thiên Chúa không chỉ ban cho chúng ta những thứ dư thừa của Người, Người ban chính mình, Người không còn gì quý hơn để ban cho nhân loại ngoài đứa Con Độc nhất của mình. Trong một tầm nhìn nào đó Thiên Chúa đã trở nên nghèo hèn vì chúng ta, và Người được ví là người đàn bà góa cho sạch những gì bà có.

Con có gì để dâng hiến Thiên Chúa đây ? Tiền tài, của cải vật chất thuộc về trái đất, không thuộc về con. Trí thức và tài năng chức vụ, thuộc hoàn cảnh. Con cái và gia đình là tiến trình cuộc sống. Thân xác con thuộc về cát bụi. Linh hồn con là của Chúa. Không gì thuộc về con cả, ngoại trừ thời gian con sống. Phải vui sống hiến dâng cho Thiên Chúa giờ phút hiện tại.

Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi con bị trói chặt vào vật chất, không nhìn thấy anh em lâm cơn hoạn nạn đang cần cứu giúp. Xin cho con biết bắt chước các bà góa nghèo trong Sách Thánh, biết cho đi mà không cần tính toán. Amen

Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH
GX. ĐỨC AN – GP. KONTUM
GPKONTUM (07/11/2018) KONTUM

%d bloggers like this: