Archive

Archive for 08/11/2018

Chủ Đề Của Sứ Điệp Ngày Hoà Bình Thế Giới Lần Thứ 52 Năm 2019

08/11/2018 Leave a comment

Chủ đề của Sứ điệp Ngày Hoà bình Thế giới lần thứ 52 (năm 2019)
07/11/2018

 

 

“Nền chính trị tốt phải phục vụ cho hoà bình” là chủ đề của Ngày Hoà bình Thế giới lần thứ 52 – sẽ được cử hành vào ngày 01 tháng Giêng 2019.
Chủ đề đã được thông báo trên Bản tin của Toà Thánh(Bolletino) hôm thứ Ba 6/11/2018, chỉ vài ngày trước kỷ niệm một trăm năm chấm dứt Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất 1914-1918.
Theo thông báo này, Toà Thánh nhấn mạnh trách nhiệm của mọi người về chính trị: “Mọi công dân đều có nghĩa vụ chính trị, đặc biệt là những ai gánh trách nhiệm bảo vệ và lãnh đạo” cũng như “Trách nhiệm trong việc bảo vệ luật pháp và khuyến khích đối thoại giữa các tác nhân của xã hội, giữa các thế hệ và giữa các nền văn hoá”.
XIN XEM TIẾP…