Archive

Archive for 12/11/2018

Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam

12/11/2018 Leave a comment

Các Thánh Tử Đạo Tại Việt Nam

 

Lễ Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và Các Bạn, Tử Đạo
Giáo xứ Đức An Mừng Bổn Mạng

I. Lịch Sử
Trích lời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (số 6) phát biểu nhân ngày phong hiển thánh 117 vị Tử Đạo Việt Nam tại quảng trường thánh Phêrô, Rôma 19. 6. 1988.
“Máu các Tử đạo là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong đức tin. Giữa anh em đức tin của tổ tiên vẫn tiếp tục và còn truyền tụng sang nhiều thế hệ tương lai. Đức tin nầy tồn tại để làm nền tảng xây dựng sự kiên trì cho tất cả những người là Việt Nam thuần tuý sẽ trung thành với quê hương đất nước, nhưng đồng thời vẫn là người tín hữu của Chúa Kitô” .
XIN XEM TIẾP…