Archive

Archive for 13/11/2018

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 33 Năm B. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

13/11/2018 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 33 Năm B.
2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9, 23-26
Lễ các thánh tử đạo Việt Nam

CHỨNG NHÂN CHO ĐỨC KITÔ

Hôm nay Hội thánh Việt Nam tôn vinh các thánh tử tại Việt Nam, các vị đã hiên ngang lấy máu đào làm chứng đức tin, lấy mạng sống hào hùng tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, các ngài đã bất khuất trước những cấm đoán đe dọa bắt bớ, tù đày, chém giết của các triều đại vua chúa thời bấy giờ. Cũng như các Hội Thánh khác khởi đi từ đau khổ và thử thách, Hội thánh Việt Nam ngót nghét 300 năm bị bắt đạo qua nhiều triều đại vua chúa khác nhau mà lịch sử còn in đậm nét. Sự kiện lịch sử đau thương và oai hùng nầy đặt Giáo hội Viêt Nam ngang tầm với các Giáo hội trên thế giới, ngang hàng trong tử đạo làm chứng đức tin.
XIN XEM TIẾP…

Đức Thánh Cha: Giám Mục Là Người Đầy Tớ Chứ Không Phải Là Ông Hoàng

13/11/2018 Leave a comment

Đức Thánh Cha: Giám mục là người đầy tớ chứ không phải là ông hoàng

NGUỒN: Vatican News – Tiếng Việt
Published on Nov 12, 2018
GPKONTUM (13/11/2018) KONTUM

An-rê Trần An Dũng (Lạc)

13/11/2018 Leave a comment

THÁNH

ANRÊ TRẦN AN DŨNG (LẠC)

Linh mục (1795-1839)
NGÀY TỬ ĐẠO: 21 THÁNG 12

 

 

Tôi bắt lần này là lần thứ ba, thì quyết vâng ý Đức Chúa Trời định cho tôi làm vậy, đừng chuộc tôi làm gì. Thánh Anrê Trần An Dũng sinh khoảng năm 1795 tại thị trấn Kinh Bắc,tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Khi cha mẹ vào Kẻ Chợ 1 , cậu Trần Anh Dũng cũng đi theo và xin vào đạo. Cậu ở nhà xứ với Cố 2 Chính Lan, bề trên Tiểu chủng viện Kẻ Vĩnh. Anrê Trần An Dũng sáng dạ cách lạ lùng, xem từ gì hai lần liền thuộc. Người thông chữ Nho và tiếng Latinh. Tính người hòa nhã vui vẻ cùng lịch sự phần đời, cho nên các thông lại và những người chữ nghĩa cùng nể trọng. Người học chủng viện ba năm, rồi chịu chức linh mục vào ngày 15/03/1823.
XIN XEM TIẾP…