Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Trong Giáo Phận – 2018

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Trong Giáo Phận – 2018

14/11/2018

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục Năm 2018

XIN CLICK VÀO

Lịch Thuyên Chuyển Linh Mục

 

 

NGUỒN: VĂN PHÒNG TGM KT
GPKONTUM (14/11/2018) KONTUM

%d bloggers like this: