Archive

Archive for 15/11/2018

Mừng Thánh Tổ Cuênot Thể, Đấng Khai Sáng Miền Truyền Giáo Tây Nguyên, Lễ Bế Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Tại Việt-Nam

15/11/2018 Leave a comment

Mừng Thánh Tổ Cuênot Thể,
Đấng Khai Sáng Miền Truyền Giáo Tây Nguyên,
Lễ Bế Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Tại Việt-Nam
Tại Nhà Thờ Chánh Tòa – Giáo Phận Kontum
(14/11/2018)

 

Ad Gentes KT
Published on Nov 14, 2018
GPKONTUM (15/11/2018) KONTUM

Đức Thánh Cha : Nói Hành Là Giết Người (14.11.2018)

15/11/2018 Leave a comment

Đức Thánh Cha : Nói hành là giết người (14.11.2018)

Vatican News – Tiếng Việt
Published on Nov 14, 2018
GPKONTUM (15/11/2018) KONTUM

Danh Sách Những Gia Đình Và Cộng Đoàn Đã Đóng Góp Xây Dựng Măng Đen Và Nhà Sinh Hoạt TGM

15/11/2018 Leave a comment

VPTGM
Văn Phòng TGM xin kính gửi
danh sách những gia đình và cộng đoàn
đã đóng góp xây dựng Măng Đen và nhà sinh hoạt TGM

 

 

 

Văn Phòng TGM Kontum xin thông báo:

Cha Quản Lý Giáo Phận Kontum đã ghi nhận những đóng góp cho công trình 
Đức Mẹ Măng Đen và Nhà Sinh Hoạt Tòa Gíám Mục Kontum trong tháng 11/2018:

1. Chức sắc và các nhân viên làm việc trong TGM Kontum: 40.000.000 đ
2. Giáo xứ Phú Thiện, hạt Ayunpa:                                        46.000.000 đ
3. Dòng Phanxicô OFM tại Gp Kontum:                                20.000.000 đ
4. Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, hạt Pleiku                                    20.000.000 đ
5. GĐ bà Hoàng, Giáo xứ La Sơn                                             1.000.000 đ
6. GĐ bà Phải, Cần Thơ 100.000.000 đ, tính đến nay là:      900.000.000 đ
7. Cha xứ Mỹ Thạch                                                                 1.000.000 đ
8. GĐ Phêrô Huỳnh Văn Dũng, Giáo xứ Mỹ Thạch                  2.000.000 đ
9. 1GĐ Giáo xứ Thăng Thiên                                              01 lượng vàng SJC
10.1 GĐ GX Phú Mỹ, Chư Prông                                             2.200.000 đ
11.1 giáo dân                                                                         2.000.000 đ

Xin Mẹ Măng Đen phù hộ cho gia đình và cộng đoàn quí vị.

 

Kontum, ngày 14.11.2018
VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (15/11/2018) KONTUM