Archive

Archive for 16/11/2018

Mừng Kính Thánh Giám Mục Cuênot Thể, Thánh Tổ Giáo Phận – Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

16/11/2018 Leave a comment

 MỪNG KÍNH THÁNH GIÁM MỤC CUÊNOT THỂ,
THÁNH TỔ GIÁO PHẬN, BỔN MẠNG HỘI GIÁO PHU
BẾ MẠC NĂM THÁNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
THÁNH LỄ TẠI GIÁO PHẬN KONTUM
14.11.2018

Sống đức tin ngày nay đối với chúng ta có dễ hơn ngày xưa không?

“Máu các Tử đạo là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong đức tin. Giữa anh em đức tin của tổ tiên vẫn tiếp tục và còn truyền tụng sang nhiều thế hệ tương lai. Đức tin nầy tồn tại để làm nền tảng xây dựng sự kiên trì cho tất cả những người là Việt Nam thuần tuý sẽ trung thành với quê hương đất nước, nhưng đồng thời vẫn là người tín hữu của Chúa Kitô” – Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (số 6) đã phát biểu nhân ngày phong hiển thánh 117 vị Tử Đạo Việt Nam tại quảng trường thánh Phêrô, Rôma 19/6/1988.

 

NGUỒN: adgentes kt
Published on Nov 16, 2018
GPKONTUM (16/11/2018) KONTUM

Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

16/11/2018 Leave a comment

Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
(14:11:2018 |10:53 PM)
Sống đức tin ngày nay đối với chúng ta có dễ hơn ngày xưa không?

“Máu các Tử đạo là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong đức tin. Giữa anh em đức tin của tổ tiên vẫn tiếp tục và còn truyền tụng sang nhiều thế hệ tương lai. Đức tin nầy tồn tại để làm nền tảng xây dựng sự kiên trì cho tất cả những người là Việt Nam thuần tuý sẽ trung thành với quê hương đất nước, nhưng đồng thời vẫn là người tín hữu của Chúa Kitô” – Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (số 6) đã phát biểu nhân ngày phong hiển thánh 117 vị Tử Đạo Việt Nam tại quảng trường thánh Phêrô, Rôma 19/6/1988.

XIN XEM TIẾP…

Thánh lễ Mừng Thánh Tổ Giáo phận, Thánh Giám Mục Cuênot Thể Và Bế Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tại Giáo phận Kontum

16/11/2018 Leave a comment

MỪNG KÍNH THÁNH GIÁM MỤC CUÊNOT THỂ,
THÁNH TỔ GIÁO PHẬN, BỔN MẠNG HỘI GIÁO PHU
BẾ MẠC NĂM THÁNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
THÁNH LỄ TẠI GIÁO PHẬN KONTUM
14.11.2018

Thánh lễ Mừng Thánh Tổ Giáo phận, Thánh Giám mục Cuênot Thể và bế mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Giáo phận Kontum diễn ra lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 14.11.2018 tại nhà thờ Chính Tòa Kontum do Đức Cha Alôsiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế, khoảng 150 linh mục đồng tế và khoảng trên 7.000 người tham dự.

Ngày 14 tháng 11 hàng năm là ngày giỗ tổ Giáo phận Kontum kính Thánh Giám mục Stêphanô Cuênot Thể, Đấng khai sáng vùng truyền giáo Tây nguyên, bị bắt vì Đạo và chết rũ tù tại khám Bình Định năm 1861. Đây cũng là ngày bổn mạng Hội Yao Phu, với tên tuổi lịch sử lừng danh “Trường Yao Phu Cuênot Thể”, được khánh thành năm 1908.

XIN CLICK VÀO

Thánh lễ Mừng Thánh Tổ Giáo phận

 

GPKONTUM (16/11/2018) KONTUM