Archive

Archive for 23/11/2018

Sứ Điếp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2019 Tại Panama

23/11/2018 Leave a comment

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ NHÂN NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 2019

TẠI PANAMA

 

NGUỒN: Vatican News – Tiếng Việt
Published on Nov 22, 2018
GPKONTUM (23/11/2018) KONTUM

Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

23/11/2018 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 34 Năm B
Đn 7, 13-14; Kh 1,5-8; Ga 18, 33b-37
Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

 

 

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

Người tài công điều khiển tàu thủy luôn phải định hướng để tàu không trệch xa mục đích nhắm đến. Hành trình hướng về Nước Trời cũng vậy, lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ kết thúc chu kỳ phụng vụ hằng năm, Giáo Hội hướng chúng ta nhìn về Đức Giêsu như tận điểm của thời gian, của vũ trụ và của sinh hoạt Giáo hội. Lý tưởng sống của người Kitô hữu là quy hướng mọi hoạt động về Đức Giêsu Kitô Vua.

XIN XEM TIẾP…