Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Lịch Giải Tội Năm 2018 Tại Miền Kontum

Lịch Giải Tội Năm 2018 Tại Miền Kontum

26/11/2018

LỊCH GIẢI TỘI MÙA VỌNG 2018 MIỀN KON TUM
Thời gian: Từ TUẦN I đến TUẦN III MÙA VỌNG

 

XIN CLICK VÀO

LỊCH GIẢI TỘI MÙA VỌNG 2018 MIỀN KON TUM

 

GPKONTUM (26/11/2018) KONTUM

%d bloggers like this: