Archive

Archive for 28/11/2018

Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng và 81 Nữ Tu Dòng Ảnh Phép Lạ Tuyên Khấn Trọn Đời – Ngày 25/11/2018

28/11/2018 Leave a comment

Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng và 81 Nữ Tu Dòng Ảnh Phép Lạ Tuyên Khấn Trọn Đời.
Đức Cha Aloisio NGUYỄN HÙNG VỊ, Giám Mục Giáo Phân chủ Tế,
gần 80 Linh Mục Đồng Tế,
Đông Đảo Tu Sĩ Nam Nữ và Thân Nhân Dự Lễ Cầu Nguyện
Cho Các Chị Được Luôn Bền Đỗ Theo Chúa Đến Cùng.
Chúng Ta Tạ Ơn Chúa Và Xin Mẹ Ma-ri-a Măng Đen Đồng Hành Với Các Chị Và Hội Dòng Ảnh Phép Lạ.
Sau Đây Là Bài Giảng Của Đức Giám Mục Giáo Phận Trong Thánh Lễ Tuyên Khấn Long Trọng
Và Sau Cùng Là Lời Tri Ân Của Yă Mẹ.

 

 

YĂ MẸ THAY MẶT HỘI DÒNG NÓI LÊN LỜI TRI ÂN CẢM TẠ ĐỨC CHA, QUÍ CHA,

QUAN KHÁCH, THÂN NHÂN VÀ ÂN NHÂN

Trọng kính Đức cha Aloisio, Giám mục Giáo phận,
Kính thưa cha Tổng đại diện, quý cha quản hạt, cha giám đốc Hội Dòng Ảnh Phép Lạ,
quý cha đồng tế, quý thầy chủng sinh.
Kính thưa quý bề trên các Hội Dòng và quý tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Hồng ân Thiên Chúa bao la

Giáo Xứ Hiếu Đạo Mừng Lễ Bổn Mạng Đức Ki-Tô Vua 25.11.2018

28/11/2018 Leave a comment

Giáo Xứ Hiếu Đạo Mừng Lễ Bổn Mạng Đức Ki-Tô Vua 25.11.2018

 

Lúc 18 giờ Chúa Nhật ngày 25.11.2018, tại nhà thờ Thăng Thiên, Đức Cha Alôsiô Nguyễn Hùng Vị đã dâng lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, bổn mạng giáo xứ Hiếu Đạo, cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông, cha Đaminh Nguyễn Tiến Trung cùng 4 cha đồng tế. Đây là dịp đặc biệt để giáo dân Hiếu Đạo cùng nhau hội tựu bên bàn tiệc thánh, trong nỗi niềm thao thức ước nguyện có nơi thờ tự của riêng giáo xứ mình.

XIN BẤM VÀO

GIÁO XỨ HIẾU ĐẠO MỪNG LỄ ĐỨC KI-TÔ VUA

 

GPKONTUM (28/11/2018) KONTUM

Bài Giảng Của Đức Cha Aloisio NGUYỄN HÙNG VỊ, Giám Mục Kontum Trong Lễ Mừng Bổn Mạng Ki-tô Vua – 25/11/2018

28/11/2018 Leave a comment

Bài Giảng Của Đức Cha Aloisio NGUYỄN HÙNG VỊ, Giám Mục Kontum

Trong Ngày Lễ Mừng Bổn Mạng Ki-tô Vua và 60 Năm Hình Thành Giáo Xứ Đức Hưng,

Giáo Hạt Chư Prong, Giáo Phận Kontum

(25/11/2018)

 

I- NỘI DUNG BÀI GIẢNG

Kính Thưa Cộng Đoàn Phụng Vụ

Chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong thế kỷ XXI thì nói đến Vua, không biết người ngày nay còn họ có thể đón nhận được hay không, nhất là sau cuộc cách mạng Pháp vào thế kỷ thứ XVIII, nói chính xác vào năm 1789, với trào lưu dân chủ họ đã kết án Vua và Hoàng Hậu, đã đem vua và hoàng hậu lên máy chém, không còn vị nhận chức vua hay địa vị làm vua nữa. Sau những đợt về kỷ nguyên ánh sáng, những cuộc cách mạng về kỹ thuật, khoa học, người ta đi tìm về dân chủ, chủ nghĩa dân tộc, chứ không vướng vào quân chủ, tức là vua chúa nữa nếu mà có còn thì cũng là một danh hiệu nói lên danh dự hơn là có quyền bính thật, quyền bính thì thuộc về những người được người dân bầu lên. Đối với ngày xưa thì ông vua có toàn quyền, ông vua một nước có quyền sinh sát mọi người, lên trên hết mọi người, cho nên phải có những dòng họ tranh dành nhau để được làm vua, được thì làm vua thua thì làm giặc, cho nên ngày xưa ông vua quan quyền lắm. Nhưng mà vào thế kỷ thứ XX – thời Đức Giáo Hoàng Piô thứ XI như lúc nãy trong đầu lời dẫn nhập có nói đến, năm 1925 thì Đức Giáo Hoàng Piô thứ XI muốn lập nên Lễ Đức Kitô làm vua trong dịp kết thúc năm thánh, ngày xưa thì 50 năm thì mới kết thúc năm thánh, sau này rút lại còn 25 năm, cho nên 1925 dịp năm thánh, đến khi kết thúc năm thánh thì Đức Giáo Hoàng Piô thứ XI đã thiết lập Lễ Chúa Giêsu là Vua. Tại sao Đức Giáo Hoàng trong thời đại dân chủ mà Ngài muốn tái lập mà nước có Chúa Giêsu là Vua trong đó thì có vẻ ngược với trào lưu. Như vậy thì làm sao? Đức Giáo Hoàng lập nên lễ Chúa Kitô Vua đây với những mục đích; thứ nhất đó là cung cấp một phương thuốc để chống lại chủ nghĩa duy tục, chối bỏ quyền của Đức Giêsu Kitô và người ta lúc bấy giờ họ theo trào lưu tôn giáo chống lại Kitô giáo, coi Kitô giáo như là một cái tự nhiên thôi, trong đó ngày xưa ở Âu Châu thì Kitô Giáo coi như là quốc gia, tất cả đều theo đạo của Chúa cả, với trào lưu duy tục, chạy theo thế tục, chạy theo thế gian nên từ từ người ta loại trừ Kitô giáo ra khỏi cuộc sống, chúng ta còn thấy bề mặt xã hội thì người ta không còn coi trọng tôn giáo, nhất là Kitô giáo, coi thường Kitô giáo thì người ta cũng coi thường Giáo Hội, người ta chống Giáo Hội, và muốn đặt Kitô Giáo dưới địa vị của xã hội dân sự, chính phủ dân sự và như thế chúng ta thấy loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống thì chắc chắn đem lại hậu quả oán thù, chia rẻ với nhau, các nước này, nước kia . Sau đến thế chiến, chúng ta thấy Âu Châu đã tan nát rồi, rồi tiếp tục trào lưu mà với tục thái như thế lại tiếp diễn kéo theo đến những thế chiến, chúng ta thấy không có ở trong một cái niềm tin vào Thiên Chúa nữa cho nên không coi những người khác là anh chị em. Một mục đích khác Đức Giáo Hoàng lập nên Thánh Lễ này để mà đẩy mạnh sự nhiệt tình tông đồ ở trong một cái xã hội tục quán và muốn tái lập lại mọi sự trong Chúa Kitô như trong bài đọc 2 nói, Chúa Giêsu là Đầu và là Cuối, Ngài là An-pha, là Omega, Anpha chữ đầu tiên, và Omega là chữ cuối cùng, Đầu và Cuối. Chúa Giêsu là Đầu và Cuối cho nên để cho người ta đến với Chúa Giêsu đầu cũng như là cuối. Chúa Giêsu là tất cả, Chúa Giêsu là Vua, Ngài là Vua vũ trụ.
Nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giêsu là Vua nhưng mà Vua theo nghĩa nào, Chúa Giêsu là Vua không phải để dạy với quyền bính của các vị tổng thống hay các thủ tướng hay là các vua chúa ở trần gian. Trước tòa án Philatô, Chúa Giêsu nói rõ điều đó : “ Nước Tôi không thuộc về thế gian này”. Như vậy Chúa Giêsu là Vua, Ngài là Vị Vua Mục Tử Ngài chăn dắt Chiên của Ngài, Ngài biết các con Chiên của Ngài và Ngài chăm sóc các con Chiên của Ngài, Ngài hy sinh mạng sống vì đoàn Chiên. Chúa Giêsu là Vua Mục Tử, Ngài là Vua Hòa Bình, Ngài không đem chiến tranh, thường các Vua muốn xâm chiến nước khác, phải gây chiến với nước khác để chiếm đoạt nhiều bờ cõi. Chúa Giêsu đến không phải để làm điều đó, Ngài là một vị Vua Hòa Bình, Ngài đến trong một tư thế khiêm nhường. Người ta hoan hô Ngài là con Đavít thật, nhưng mà Ngài không cỡi ngựa, nhưng mà Ngài cỡi lừa, hiền lành để đi vào Giêrusalem, mặc dù người ta ca tụng Ngài là con Vua Đavít. Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu, Ngài đến đem lại tình yêu, vương quốc của Ngài là vương quốc tình yêu và làm vua theo kiểu của Chúa Giêsu. Chúa nói: Ai muốn làm lớn thì phải làm nhỏ, ai muốn làm đầu thì phải làm cuối, ai muốn làm chủ thì phải làm đầy tớ. Vậy chúng ta thấy kiểu làm vua của Chúa Giêsu nó khác với suy nghĩ làm vua theo kiểu con người. Hôm nay qua bài Tin Mừng thì chúng ta thấy Chúa Giêsu còn là Vua của sự thật, khi mà Chúa Giêsu nói lên cái Vương quốc, nói lên địa vị vua thì có lẽ Philatô lúng túng và nghi nghờ. Chúa Giêsu cứ bộ điệu như thế, bị hành hạ suốt đêm, cả con người tiều tụy, rồi bị đội mũ gai, rồi bị đánh đòn máu me như thế, làm sao có thể làm vua được, cho nên Philatô mới hỏi: chẳng lẻ ông là Vua, ông là vua thật hay sao ? sao có chuyện lạ như vậy được. Nhưng mà Chúa Giê su nói: “Nước Tôi không thuộc về thế gian này” ông cứ yên tâm, tôi là Vua nhưng không giành với chỗ đứng của hoàng đế đâu, hoàng đế Cêsarê làm chuyện khác, Tôi làm Vua Tôi đến để được sinh ra trong thế gian làm chứng cho sự thật, ai nghe sự thật thì nghe tiếng tôi. Chúa Giêsu là Vua nhưng mà Vua Sự Thật, Vua của Chân Lý, cho nên vương quốc của Ngài cũng là vương quốc Sự thật, Chúa Giêsu đem đến sự thật cho chúng ta và Ngài cũng nói sự thật là một vương quốc có giá trị thiêng liêng, Chúa Giêsu đến không phải để đề đầu cỡi cỗ người khác để mà thống trị người khác theo ở trần gian, cho nên các nhà cầm quyền cứ yên tâm, không có gì phải sợ cả, bởi vì vương quốc của Chúa Giêsu không thuộc về thế gian này. Vương quốc Ngài là ở Nước khác, vương quốc Ngài là ở trên trời, vương quốc Ngài là vương quốc sự thật, và chúng ta cũng phải nói với nhau rằng: chúng ta là thần dân của vương quốc Chúa Giêsu, chúng ta là công dân của vương quốc, công dân của nước trời, Chúa Giêsu là Vua, chúng ta là những thần dân nhưng mà thần dân của vương quốc của Chúa thì ở trong vương quốc sự thật. Chính vì thế mà đối với Thiên Chúa chúng ta phải nhìn nhận sự thật về mình. Thiên Chúa là Đấng cao sang, là Đấng tốt lành, thánh thiện. Còn sự thật về mình là như thế nào? Chúng ta đã nhận những sự thật hèn kém, những thiếu sót, có khi còn tội lỗi nữa, chính vì vậy khi mà mình nhìn nhận sự thật về mình như thế để mình sống khiêm tốn trước mặt của Chúa, để mình luôn luôn sám hối trong cuộc sống của mình và chính vì điều đó mà Chúa Giê su đến để bảo chúng ta hãy ăn năn sám hối, làm sao xứng với vương quốc của Chúa. Tội lỗi của chính mình, tội lỗi của chúng ta, chúng ta phải sống sự thật, trong lời nói, cả việc làm của chúng ta, để chúng ta trở thành những công dân của vương quốc sự thật của Chúa. Trong tư tưởng phải sống trong sự thật, sự thật là chúng ta không có mưu mô, không có ý đồ xấu, ý đồ đen tối có ý đồ làm hại người khác; chúng ta phải sống trong sự thật và tôn trọng anh em của mình vì đó là con cái của Chúa, là anh em với nhau ở trong vương quốc của Chúa. Trong lời nói chúng ta phải sống sự thật, này nay chúng ta thấy gian dối ở khắp nơi, nói những lời rất hay nhưng mà có những lời dối trá, phỉnh phề, hay là những lời vu khống người khác nữa, không còn ở vương quốc sự thật của Chúa; trong việc làm của chúng ta chúng ta phải sống với sự thật và phải bài trừ những gì gian dối trong cuộc sống. Ví dụ như trộm cắp, gian tham ngày nay thì người ta dễ dàng lắm, dễ dàng ăn trộm, mánh mung, ăn trộm cách hợp pháp, những người có quyền cho nên có cách này, cách kia để mà ăn cắp, ăn gian ở trong xã hội, đó thì chúng ta thấy có những người lợi dụng chức quyền để lấy được cái của công, làm bất công trong xã hội đàn áp những người khác, chúng ta thấy Chúa mời gọi chúng ta sống trong vương quốc của Chúa Giêsu, vương quốc sự thật của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu xin Ngài làm Vua chúng con, xin Ngài làm Vua cai trị nước Việt Nam của chúng con, Giáo Phận của chúng con, giáo xứ của chúng con, gia đình của chúng con và là trong tâm hồn của mỗi người chúng con. Amen

II- ĐOẠN VIDEO BÀI GIẢNG

GPKONTUM (28/11/2018) KONTUM

Giáo Xứ Đức Hưng Giáo Phận Kontum Mừng 60 Năm Thành Lập.

28/11/2018 Leave a comment

GIÁO XỨ ĐỨC HƯNG GIÁO PHẬN KON TUM MỪNG LỄ
60 NĂM THÀNH LẬP

 

 

Giáo xứ Đức Hưng Giáo phận Kon Tum mừng 60 năm thành lập trong dịp lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ bổn mạng giáo xứ. Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 25.11.2018, Đức Cha Alôsiô Nguyễn Hùng Vị đã cử hành Thánh lễ, Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, cha Đaminh Nguyễn Xuân Hùng, cha Tôma Nguyễn Văn Thượng cùng 10 cha đồng tế. Đông đảo tu sĩ và bà con giáo dân Kinh Thượng về tham dự.

XIN CLICK VÀO

GIÁO XỨ ĐỨC HƯNG MỪNG LỄ 60 NĂM THÀNH LẬP

 

 

MỘT SỐ HÌNH SINH HOẠT

 

GPKONTUM (28/11/2018) KONTUM