Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thuyển Chuyển Linh Mục Đợt 2 Trong Năm 2018

Thuyển Chuyển Linh Mục Đợt 2 Trong Năm 2018

13/12/2018

Thuyển Chuyển Linh Mục Đợt 2 Trong Năm 2018

XIN CLICK VÀO

THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC ĐỢT 2

 

VP. TÒA GIÁM MỤC KONTUM
GPKONTUM (13/12/2018) KONTUM

%d bloggers like this: