Home > BàiGiảng, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, Suy Ngẫm Lời Chúa, TinTức > Giáo Xứ Võ Lâm Đón Cha Tađêô Võ Xuân Sơn Tân Chánh Xứ.

Giáo Xứ Võ Lâm Đón Cha Tađêô Võ Xuân Sơn Tân Chánh Xứ.

24/12/2018

Giáo xứ Võ Lâm giáo hạt Kon Tum giáo phận Kon Tum đón Cha Tađêô Võ Xuân Sơn tân chánh xứ lúc 17 giờ ngày 21.12.2018, kế nhiệm Cha Giuse Đỗ Hiệu, Thánh lễ do Đức Cha Alôsiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế, 19 Cha đồng tế, đông đảo bà con giáo xứ Tiên Sơn cùng đến dự lễ.

 

XIN BẤM VÀO

Giáo Xứ Võ Lâm Đón Cha Tađêô Võ Xuân Sơn Tân Chánh Xứ

 

 

GPKONTUM (24/12/2018) KONTUM

%d bloggers like this: