Archive

Archive for 04/01/2019

Sơ Lược Tiểu Sử Giáo Xứ Lệ Chí , Giáo Hạt Mang Yang, Giáo Phận Kontum

04/01/2019 Leave a comment

LƯỢC SỬ GIÁO XỨ LỆ CHÍ
Danh hiệu: Giáo Xứ Lệ Chí

 

 

Thành lập: Năm 1958
Bổn mạng quan thầy: Thánh Gia Thất

 

Lời mở đầu: 60 năm cột mốc thời gian để nhìn lại chặng đường hơn nữa thế kỷ trôi qua 1958-2018. Biết bao nhiêu biến cố cùng với hoàn cảnh lịch sử diễn biến nối tiếp nhau theo năm tháng. Biết bao nhiêu hình ảnh đẹp thân thương và cả kỷ niệm buồn vui, còn khắc sâu trong tâm trí của mỗi người, nhưng cũng có những việc đã lùi vào quá khứ hay quên lãng.
Read more…