Archive

Archive for 12/01/2019

Vùng Đất Núi Nai Xã Đăk Blà Tỉnh Kontum – Kon Kơ Xâm, Xã Hà Tây, Tỉnh Gia Lai

12/01/2019 Leave a comment

Vùng Đất “Núi Nai” Xã Đăk Blà Tỉnh Kontum – Kon Kơ Xâm, Xã Hà Tây, Tỉnh Gia Lai

          Sáng ngày 11/01/2019, cha Antôn Nguyễn Văn Binh chánh xứ Plei Tơwer gởi cho tôi một thư điện tử về các tên suối và vùng “ NÚI NAI” đối diện phần mộ của cha Bề Trên Combes Bê. Tôi xin ghi lại nội dung thông tin nầy và chúng tôi sẽ xác minh, với đối chiếu một số tư liệu khác.

Thư điện tử nội dung như sau:
“Các con suối tính từ mộ bok Combes lên thượng nguồn
Núi bên kia sông kon kơxâm là Kông Hơlong juei …( là núi cổ con nai )
1…Đak kơxâm
2….Dak Poxap
3….Dak Poch…(giữa Kông Yă Jrai….và Kông pế )
4…Dak Hmar
5…Dak Chêng wêch
6….Dak xum
7….Dak ơdru
8….Dak xơđong …có cầu treo làng Kon Pơnang.
9….Dak Puih….khoảng giữa làng kon ponang và làng Kon kơmó

3 ngọn núi : Kông Hơlong Juei >> Kông Yă Jrai >>> Kông Pế

          Xin cha xem trong tài liệu xưa có các tên này không
                                A BINH”.

Tôi đã trả lời cho ngài như sau:
“Căm ơn cha nhiều đã cung cấp tư liệu thực tế nầy. Trong bản đồ cũ của cha Jannin (năm 1923) cũng như các bản đồ dân sự năm 1952 không nói “Núi bên kia sông kon kơxâm là Kông Hơlong juei …(là núi cổ con nai )”, cũng không đề cập đến 3 ngọn núi : Kông Hơlong Juei >> Kông Yă Jrai >>> Kông Pế. Chỉ có ông Navelle nói  thoáng qua  Kong Juei, nhưng không chỉ rõ nơi nào. Trong văn mạch là núi đó đối diện Mộ cha Combes như tôi đã trình bày.
Cảm ơn cha nhiều”.

Tôi xin ngài cho biết thông tin này lấy nguồn từ đâu?
Ngài trả lời: người dân tộc đã làm rẫy và đã biết tên thục địa vùng này. Tuy nhiên tôi cũng yêu cầu ngài cần ghi lại ai nói, họ tên gì? nếu có thể được, xin định chỗ các địa danh đó luôn.

Đó là câu chuyện trao đổi giữa chúng tôi

Tôi cũng kiểm tra một số tài liệu khác như các bản đồ hiện có của cha Jannin (dossiers năm 1923), bản đồ vệ tinh. Dựa vào đường xanh đậm trên bản đồ này so với vùng chung quanh, chúng tôi có thể phỏng định những thông tin trên có cơ sở.

 

 

 

 

Chúng tôi hy vọng tìm hiểu thêm vùng núi Kon Kơxâm.

GPKONTUM (12/01/2019) KONTUM