Home > Giáo Phận KonTum, TàiLiệu, Thơ - Văn, TinTức > Di Dời Hài Cốt – Làm Phép Ngôi Mộ Mới – Và Cầu Nguyện Cho Cha Phê-rô Cùng Các Linh Hồn Đã An Nghỉ Tại Phần Mộ Kon Kơ Xâm

Di Dời Hài Cốt – Làm Phép Ngôi Mộ Mới – Và Cầu Nguyện Cho Cha Phê-rô Cùng Các Linh Hồn Đã An Nghỉ Tại Phần Mộ Kon Kơ Xâm

27/01/2019

Di Dời Hài Cốt- Làm Phép Ngôi Mộ Mơi – Và Cầu Nguyện Cho Cha Phê-rô
Cùng Các Linh Hồn Đã An Nghỉ Tại Phần Mộ Kon Kơ Xâm

Hôm nay (24.1.2019) Giáo phận trở về nguồn, đến nơi mà cha Phê-rô Combes Bê Bề Trên Tiên Khởi của giáo phận đã gởi thân xác ở nơi đây (năm 1857).

 

 

Cha Phêrô Combes (bok Bê) đã an nghỉ tại Kon Kơ Xâm và cũng có một số các anh chị em tín hữu đã an nghỉ ở chốn này. Hôm nay cũng là một dịp để Giáo phận di dời mộ của các ngài lên trên vùng đất cao hơn, bởi vì sắp tới đây sẽ có một công trình thủy điện và sợ rằng nơi an nghỉ của các ngài sẽ bị ngập. Đức Giám Mục Alosiô Nguyễn Hùng Vị, Mục Tử Giáo phận cùng đông đảo linh mục, tu sĩ và anh chị em người dân tộc qui tụ hiệp thông dâng lễ. Là thành phần trong giáo phận, luôn ghi lòng công ơn đối với tiền nhân, ” ăn quả nhớ kẻ trồng cây” qui tụ tại đây để dâng thánh lễ cầu nguyện cho các Ngài.

CỘI NGUỒN
TRUYỀN GIÁO TÂY NGUYÊN

 

Kơ Xâm cư sở đầu tiên,
Cội Nguồn Truyền giáo trên miền Tây Nguyên.
Vị thừa sai, sống lời nguyền,
Ra đi quyết chí loan truyền Nước Cha.
Bước chân không ngại đường xa,
Hy sinh, phục vụ diệu hòa thế nhân.
Cùng ăn cùng sống với dân,
Ghi lòng tạc dạ, “xin vâng” khắc lời:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời”,
“Bình an dưới thế cho đời Chúa Thương”.

Kơ Xâm “ĐẤT MẸ” lên đường,
Vượt sông leo núi băng nương thăm làng.
Không cần hưởng lộc bát vàng;
Mong sao an giấc Thiên đàng quê hương.
Kơ Xâm Cột Trụ thọ trường,
Gởi thân “ĐẤT MẸ”, chẳng vương bụi đời.
Mộ phần xin gởi đôi lời:
“Sống cho đời, chọn Nước Trời” mai sau.

Về nguồn “ĐẤT MẸ” cùng nhau,
Dâng lời cảm tạ muôn màu sắc dân.

 

 

Kon Tum: 24/1/2019
Hồng Sơn Ngọc

XIN BẤM VÀO

 

 

 

(27/1/2019) KONTUM

%d bloggers like this: