Archive

Archive for 28/01/2019

Ban Mục Vụ Văn Hóa Của Giáo Phận, Xin Kính Thông Báo

28/01/2019 Leave a comment

XIN KÍNH THÔNG BÁO

Sau khi đã họp bàn và đi đến thống nhất, BMVVH chúng con sẽ phát động cuộc thi viết văn thơ đạo HOA NÚI RỪNG V vào 29/01/2019 sắp tới này.

Vì vậy, chúng con kính xin đăng Thông báo về việc phát động Cuộc Thi viết văn thơ Đạo: HOA NÚI RỪNG V 2019, trên trang Web của giáo phận để mọi người có thể theo dõi.

Xin cám ơn
Kính xin giúp lời cầu nguyện cho chúng con nữa.

Gioakim Lương Đông Vỹ

 

 

XIN BẤM VÀO

THƯ NGÕ

 

 

XIN BẤM VÀO

THỂ LỆ

 

 

XIN BẤM VÀO

MẪU ĐƠN

 

NGUỒN: Ban Mục Vụ Văn Hóa Giáo Phận
GPKT(28/1/2019) KONTUM