Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức > Thánh Lễ Tạ Ơn Tất Niên 29.1.2019

Thánh Lễ Tạ Ơn Tất Niên 29.1.2019

31/01/2019

THÁNH LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN
GIÁO PHẬN KON TUM 29.01.2019

Theo truyền thống tốt đẹp của Gia Đình Giáo phận Kon Tum, mỗi dịp chuẩn bị mừng đón Năm Mới, mọi thành phần dân Chúa tụ họp nhau để tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn ân huệ Chúa đã ban cho Giáo phận, cho từng gia đình và từng người; đồng thời cũng là dịp để bày tỏ tâm tình biết ơn đối với nhau, nhất là đối với Vị Cha chung của Giáo phận, quý Đức Cha là những người dẫn dắt, hướng dẫn gia đình Giáo phận đón nhận những ơn lành Chúa ban.

XIN BẤM VÀO

Thánh Lễ Tạ Ơn Tất Niên 29.1.2019

GPKONTUM (31/1/2019) KONTUM

%d bloggers like this: