Home > BàiGiảng, Giáo Hội Hoàn Vũ, Suy Ngẫm Lời Chúa, TinTức, Video, Video Bài Giảng > Đừng Thoả Mãn Những Đam Mê, Đừng Trì Hoãn, Hãy Trở Về Với Thiên Chúa

Đừng Thoả Mãn Những Đam Mê, Đừng Trì Hoãn, Hãy Trở Về Với Thiên Chúa

23/03/2019

Đừng thoả mãn những đam mê, đừng trì hoãn, hãy trở về với Thiên Chúa.
Trong bài giảng sáng nay 28/02/2019,
Đức Thánh Cha đã mời gọi chúng ta hồi tâm xét mình mỗi ngày,
như cuộc lượng giá ngắn về những hành vi mình đã làm
vì đâu ai biết chắc cuộc đời mình sẽ kết thúc ra sao.

 

Vatican News – Tiếng Việt
Published on Feb 28, 2019
GPKONTUM (23/3/2019) KONTUM

%d bloggers like this: