Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Cáo Phó: Ông Cố Phêrô A Yưk Sinh Năm 1947, Tại Thôn Kon Hơngo Kơtu

Cáo Phó: Ông Cố Phêrô A Yưk Sinh Năm 1947, Tại Thôn Kon Hơngo Kơtu

27/03/2019

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

CÁO PHÓ   

Trong niềm tín thác vào sự Phục sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum, Dòng Ảnh Phép Lạ

và gia đình Yă Anne Marie Y Gương

(Thuộc Hội Dòng Ảnh Phép Lạ – đang phục vụ tại Nhà Mẹ APL)

Trân trọng báo tin:

Ông Cố Phêrô A Yưk

Sinh năm 1947, tại Thôn Kon Hơngo Kơtu

Địa chỉ: Thôn Kon Hơngo Kơtu, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum

Thuộc Giáo Xứ Phương  Quý, hạt Kon Tum, Giáo Phận Kon Tum.

Đã được Chúa gọi về lúc 12g00, thứ Ba ngày 26 tháng 03 năm 2019.

Hưởng thọ 72 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 8g00 sáng Thứ Năm
Ngày 28 tháng 03 năm 2019 .

Tại thánh đường Giáo Xứ Phương Quý,

Do Đức Cha Aloisiô chủ tế.

 Xin hiệp thông cầu nguyện

 cho linh hồn ông Cố Phêrô mau được hưởng tôn nhan Chúa

R.I.P

%d bloggers like this: