Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, Tin Thế Giới, TinTức > Tiếng Nói Của Đức Thánh Cha Với Thế Giới

Tiếng Nói Của Đức Thánh Cha Với Thế Giới

31/03/2019

Kênh thông tin chính thức Vatican News Tiếng Việt,
tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới.
Đồng thời là kênh kết nối giữa Giáo hội Việt Nam và Giáo hội toàn cầu.

 

NGUỒN:
Vatican News – Tiếng Việt
 Published on Mar 30, 2019
GPKONTUM (31/3/2019) KONTUM
%d bloggers like this: