Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Ban Truyền Thông : Bổ Nhiệm Mới

Ban Truyền Thông : Bổ Nhiệm Mới

04/04/2019

TGM Kon Tum

BAN TRUYEN THONG: BO NHIEM MOI

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha
về việc bổ nhiệm mới Trưởng Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận:
 Cha Tađêô Võ Xuân Sơn thay thế Cha Gioakim Nguyễn Hoàng Sơn

VPTGM kính báo.
Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

 

 

NGUỒN: VPTGM
GPKONTUM (4/4/2019) KONTUM

%d bloggers like this: