Archive

Archive for the ‘Audio Bài Giảng’ Category

Bài Giảng Của Đức Giám Mục Aloisiô Trong Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

11/12/2016 Leave a comment

Audio Bài Giảng của Đức Giám mục Aloisiô trong Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Trung Tâm Hành Hương Măng Đen vào ngày 09/12/2016.

GPKONTUM (11/12/2016) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

 

 

 

Advertisements

Bài giảng về Truyền Thông Xã Hội của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

09/05/2016 Leave a comment

Published on May 8, 2016

Bài giảng về Truyền Thông Xã Hội của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 50 được mừng vào Chúa Nhật 8-5-2016, và tại Tổng Giáo Phận Sài Gòn được long trọng cử hành vào sáng thứ Bảy 7-5-2016 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận với chủ đề “Truyền Thông và Lòng Thương Xót: một cuộc gặp gỡ mang lại hoa trái”. Đây là chủ đề của sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 50 của Đức Giáo hoàng Phanxicô, đã được công bố vào lễ Thánh Phanxicô Salêsiô 24-1-2016.

Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Phú Cường, Chủ tịch Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã có bài giảng lễ sống động về Truyền Thông Xã Hội hiện nay.

Nguồn: Tổng Giáo Phận Sài Gòn

GPKONTUM (09/05/2016) KONTUM

 

Triều Yết Đức Thánh Cha 23/03/2016: Tam Nhật Thánh diễn tả lịch sử tình yêu vô biên của Thiên Chúa

26/03/2016 Leave a comment

Triều Yết Đức Thánh Cha 23/03/2016:

Tam Nhật Thánh diễn tả lịch sử tình yêu vô biên của Thiên Chúa

NGUỒN:  VietCatholicNews

GPKONTUM (26/03/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 

 

Đại Hội La Vang Lần Thứ 30 – Suy Gẫm Lời Chúa Trong Thánh Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/08/2014)

19/08/2014 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền Thông Giáo Phận Kontum xin giới thiệu bài chia sẻ Lời Chúa

của Đức Cha  Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Thái Bình, Chủ tịch Uỷ ban Tu sĩ

trong phần Phụng Vụ Lời Chúa Thánh Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15/08/2014).

GPKONTUM (19/08/2014) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK

 

Bài chia sẻ Lời Chúa trong thánh Lễ Làm Phép Nhà Thờ Kleng, GP. Kontum

21/03/2014 Leave a comment

Vào sáng thứ tư (20.03.2014), đông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân kinh cũng như dân tộc thuộc 2 tỉnh Kontum và Gialai cũng như các ân nhân đã đến tham dự Thánh Lễ và chung vui với dân làng Kleng Giáo phận Kontum (nằm trong địa bàn hành chánh thuộc thị trấn Sa-Thầy, tỉnh Kontum). Thánh lễ đồng tế, trên 45 linh mục trong giáo phận. Thay mặt Đức Giám mục Micae vắng mặt vì Ngài đã đi Đại Hàn trước đó mấy ngày, Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông, Tổng Đại Diện làm phép Nhà Thờ làng Kleng với bài chia sẻ Lời Chúa rất sâu sắc, linh hoạt và cụ thể  sau đây.

Giờ đây, Ban mục vụ Truyền thông giáo phận xin đăng:

I – BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA – AUDIO

II – BẢN ĐỒ HẠT ĐĂC HÀ.

 

Chúng tôi tiếp tục sẽ đăng trình VIDEO CLIP, hình ảnh sống động mà sốt sắng với quang cảnh vui tươi trong Thánh Lễ  có một không hai tại làng Kleng dân tộc Jrai (Jrai Arâp)  huyện Sa-Thầy, phía tây Thành phố Kontum.

GPKONTUM (21.03.2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

I-  AUDIO –  BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA

https://soundcloud.com/nhaphuongnguyen/bai-giang

II – BẢN ĐỒ HẠT ĐĂC HÀ.

.

GIAO HAT DAK HA

.


Buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với ĐTC Phanxicô trưa Chúa Nhật 14-4-2013 tại Quảng trường Thánh Phêrô

15/04/2013 Leave a comment

80.000 tín hữu hành hương đã tham dự Buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với ĐTC Phanxicô

trưa Chúa Nhật 14-4-2013 tại Quảng trường Thánh Phêrô

Vatican Pope

.

VATICAN – 80.000 tín hữu hành hương đã tham dự buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với ĐTC Phanxicô trưa Chúa Nhật 14-4-2013 tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Đây là lần thứ 7 ngài xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của các ĐGH trong Dinh Tông Toà để chủ sự buổi đọc kinh với các tín hữu hành hương. Trong bài huấn dụ ngắn, ĐTC đã quảng diễn bài đọc sách Tông đồ Công vụ về tấm gương can đảm của các Tông đồ vui mừng chịu đau khổ vì rao giảng Chúa Kitô và ngài mời gọi các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho các Kitô hữu đang bị bách hại tại nhiều nơi trên thế giới. ĐTC nói:

XIN XEM TIẾP…

Giao ước mới trong máu Đức Giêsu Kitô

10/06/2012 Leave a comment

Giao ước mới trong máu Đức Giêsu Kitô

.

Đương lúc họ ăn,

thì Đức Giêsu cầm lấy bánh và chúc tụng

rồi bẻ ra và ban cho họ. Ngài nói:

Hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Ta”.

Đoạn cầm lấy chén và tạ ơn,

Ngài ban cho họ mà rằng:

Hãy uống chén này hết thảy;

vì này là Máu Ta, Máu Giao Ước

đổ ra vì nhiều người để nên ơn tha tội” (Mt 26,26-29)

Và đương lúc họ ăn,

Ngài cầm lấy bánh, chúc tụng,

rồi Ngài bẻ ra và ban cho họ và nói:

Hãy cầm lấy! Này là Mình Ta!”.

Đoạn cầm lấy chén, tạ ơn,

Ngài ban cho họ và họ uống chén này hết thảy.

Và Ngài nói với họ:

Này là Máu Ta, Máu Giao Ước đổ ra vì nhiều người” (Mc 14,22-24)

“Đoạn cầm lấy bánh và tạ ơn,

Ngài bẻ ra và ban cho họ mà rằng:

Này là Mình Ta phải thí ban vì các ngươi;

hãy làm sự này mà nhớ đến Ta”.

Và chén sau bữa ăn, cũng như vậy, mà rằng:

Chén này là Giao Ước Mới trong Máu Ta,

phải đổ ra vì các ngươi” (Lc 22,19-20)

“Vì chưng chính tôi đã chịu lấy nơi Chúa

điều tôi truyền lại cho anh em. Là:

Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp,

Ngài đã cầm lấy bánh và tạ ơn xong,

Ngài đã bẻ ra và nói:

“Này là Mình Ta vì các ngươi,

hãy làm sự này mà nhớ đến Ta”.

Cũng vậy về chén,

sau khi dùng bữa tối xong, Ngài nói:

Chén này là Giao Ước Mới trong Máu Ta,

các ngươi hãy làm sự này mỗi khi uống, mà nhớ đến Ta”.

Vì mỗi lần anh em ăn bánh ấy và uống chén ấy,

anh em loan báo sự chết của Chúa, cho tới lúc Ngài đến” (1 Cr 11,23-26).

XIN ĐỌC TIẾP…