Archive

Archive for the ‘Suy Ngẫm Lời Chúa’ Category

Đừng Sợ

23/06/2017 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 12 Năm A

Gr 20, 10-13;  Rm 5,12-15; Mt 10, 26-33

 

 ĐỪNG SỢ

Bài suy niệm

Nói sự thật là điều không dễ chút nào, nhất là trong những hòan cảnh khó khăn có nguy cơ liên lụy đến bản thân.  Nhìn vào Giáo Hội Việt Nam vào những thế kỷ bắt đạo, các chứng nhân đã can đảm tuyên xưng sự thật về Đức Giêsu một cách can đảm phi thường, cho dù phải mất mạng.  Số phận này cũng là phần số của những tiên tri thời Cựu Ước gặp phải khi họ muốn trung thành với Lời của Thiên Chúa, với sứ mệnh mà họ đã được sai đi thi hành.  Các ngôn sứ đã kinh qua cái nguy cơ mất mạng này, có khi làm cho các ngài bị cám dỗ bỏ cuộc như Môsê, ngã lòng như Êlia, từ chối, đào thoát như Gio-na và trầm uất suy sụp như Giêrêmia.

XIN XEM TIẾP…

Thịt Tôi Thật Là Của Ăn

17/06/2017 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Lễ Mình Máu Chúa Kitô

Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58

 

THỊT TÔI THẬT LÀ CỦA ĂN

 

Bài suy niệm

 Lịch sử dân Do thái được in đậm dấu cuộc xuất hành vĩ đại 600.000 người đi ra khỏi đất nô lệ Ai-cập, sống trong sa mạc 40 năm, không cày cấy và chăn nuôi gì cả, dân chúng được nuôi dưỡng bằng man-na từ trời và bằng nước phun ra từ tảng đá.  Ban ngày được cột mây hướng dẫn và che nắng, ban đêm được cột lửa soi đường xua tan giá lạnh, họ tiến buớc bình an dưới sự che chở của Thiên Chúa.  Sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa trong đời thường của họ là nhãn tiền. “Thiên Chúa đã khiến nước từ tảng đá cứng nhất chảy ra cho anh em uống.  Người làm cho anh em ăn man-na, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết” (x. Bài Đọc 1. Đnl 8,2-3.14b-16a).  Thiên Chúa đồng hành, săn sóc, bảo vệ và dưỡng nuôi dân Người.
XIN XEM TIẾP…

Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi

10/06/2017 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A
Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3, 16-18

 

 

MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI

 

Bài suy niệm

Tín điều Một Chúa Ba Ngôi ngày xưa được gọi: Nhất Thể Tam Vị, là một tín điều quan trọng và khó hiểu trong Kitô giáo, thật ra mầu nhiệm Thiên Chúa Độc Nhất thì trong Cựu Ước đã có từ lâu rồi, người Do thái được gọi là dân theo độc thần giáo, tức chỉ tôn thờ Một Thiên Chúa mà thôi, còn các dân khác theo đa thần giáo. Thiên Chúa Ba Ngôi là tín điều mới mẽ, một mặc khải Kinh thánh và được Giáo Hội định tín.

Read more…

Biến Cố Hiện Xuống

02/06/2017 Leave a comment

Mùa Phục Sinh Chúa Thánh Thần  Hiện Xuống Năm A

Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20, 19-23

 

BIẾN CỐ HIỆN XUỐNG

Chúa Thánh Thần là Ngôi Thứ Ba của Ba Ngôi Cực Thánh; Ngài xuất phát từ Chúa Cha và Chúa Con, và Ngài cùng được phụng thờ và tôn vinh cùng với Chúa Cha và Chúa Con”, theo định nghĩa của “Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hột Thánh Công Giáo”, số 136).  Khi nói về Chúa Cha chúng ta dễ có biểu tượng định hình rõ rệt.  Biểu tượng về Cha là lời nói, Thiên Chúa phán.  Biểu tượng về Con là hài nhi nằm trong máng cỏ, hình ảnh Đức Giêsu giang tay trên Thập giá.  Còn khi nói về Chúa Thánh thần thì biểu tượng thật nhiều và đa dạng: hơi thở, gió, lửa, dầu, ngón tay của Thiên Chúa, chim bồ câu, dòng suối nước trong lành.  

XIN XEM TIẾP…

Hãy Đi Và Làm Phép Rửa

27/05/2017 Leave a comment

Mùa Phục Sinh Chúa Nhật 7 Năm A Chúa Lên Trời

Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20

 

 HÃY ĐI VÀ LÀM PHÉP RỬA

Đức Giêsu sống lại là niềm tin lớn nhất, căn bản nhất trong các tín điều Kitô giáo, tuy nhiên sống lại chưa phải là tận điểm của hành trình Kitô giáo mà còn hướng về trời nữa, vì quê thật chúng ta ở trên trời.  Sống lại là biến cố bản lề, từ đó đi vào giai đoạn mới của lịch sử Cứu Độ, đặt chúng ta trong niềm cậy trông lên trời cùng với Đấng phục sinh. 

XIN XEM TIẾP…

Không Để Anh Em Mồ Côi

20/05/2017 Leave a comment

Mùa Phục Sinh Chúa Nhật 6 Năm A

Cv 8,5-8.14-17; 1Pr 3,15-18; Ga 14,15-21

 

 

KHÔNG ĐỂ ANH EM MỒ CÔI

 “Vào thời điểm Đức Giêsu ra khỏi đời nầy mà về với Chúa Cha”, câu nói nầy nhiều lần được lặp lại trong mùa Phục sinh, nhắc cho chúng ta một cuộc vượt qua, một cõi đi về.  “Về với Chúa Cha” chắc hẳn đây không phải là việc di chuyển chỗ ở vật lý, nhưng là thay đổi cách thế hiện diện cũ bằng một lối hiện diện mới, một sự hiện diện vô hình như một sự quan tâm và điều khiển từ xa.  Người ta thường nói đến ý niệm về sự vắng-mặt-hiện-diện .  Đức Giêsu quan tâm lo lắng cho các môn đệ còn ở lại và Người xin Cha “ban một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.  Đó là Thần Khí sự thật.  Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em” (Bài Tin Mừng. Ga 14,15-21). 

XIN XEM TIẾP…

Thánh Lễ Tuyên Thánh Cho Jacinta Và Francisco Marto – Bài Giảng Của Đức Thánh Cha

14/05/2017 Leave a comment

Thánh lễ tuyên thánh cho Jacinta và Francisco Marto – Bài giảng của Đức Thánh Cha

XIN KÍNH MỜI

 

 

 

NGUỒN : VietCatholicNews
GPKONTUM (14/05/2017) KONTUM