Archive

Archive for the ‘Video Bài Giảng’ Category

Đức Thánh Cha: Hãy Luôn Nhớ Nơi Chúng Ta Được Chọn

22/09/2018 Leave a comment

Đức Thánh Cha: Hãy luôn nhớ nơi chúng ta được chọn

 

NGUỒN: Vatican News – Tiếng Việt
Published on Sep 21, 2018
GPKONTUM (22/9/2018) KONTUM

Advertisements

Đức Thánh Cha: Người Mục Tử Hiền Lành, Cảm Thương, Và Cầu Nguyện Khi Bị Tố Cáo

19/09/2018 Leave a comment

Đức Thánh Cha: Người mục tử hiền lành, cảm thương, và cầu nguyện khi bị tố cáo

 

NGUỒN: Vatican News – Tiếng Việt
Published on Sep 18, 2018
GPKONTUM(19/9/2018) KONTUM

ĐGH Phanxicô Palermo – Gặp Gỡ Giới Trẻ 2018-09-15

18/09/2018 Leave a comment

ĐGH Phanxicô Palermo – gặp gỡ giới trẻ 2018-09-15

 

NGUỒN: Vatican News – Tiếng Việt
Published on Sep 16, 2018
GPKONTUM (18/9/2018) KONTUM

ĐTC Phanxicô: Trong Thời Gian Gần Đây, Dường Như Kẻ Tố Cáo Đang Chống Lại Các Giám Mục

17/09/2018 Leave a comment

ĐTC Phanxicô: Trong thời gian gần đây,
dường như Kẻ Tố Cáo đang chống lại các giám mục

 

NGUỒN: Vietvatican.net
GPKONTUM (17/9/2018) KONTUM

ĐGH Phanxicô Palermo – Gặp Gỡ Các Giáo Sĩ, Tu Sĩ Và Chủng Sinh Tại Nhà Thờ Chính Tòa Palermo

16/09/2018 Leave a comment

ĐGH Phanxicô Palermo
– gặp gỡ các giáo sĩ, tu sĩ và chủng sinh tại nhà thờ chính tòa Palermo

 

NGUỒN: Vietvatican.net
GPKONTUM (16/9/2018) KONTUM

Thánh Lễ Lòng Chúa Thương Xót tại NT Tiên Sơn – Giáo Hạt Pleiku Giáo Phận Kontum

11/09/2018 Leave a comment

Thánh Lễ Lòng Chúa Thương Xót tại NT Giáo Xứ Tiên Sơn
 Giáo Hạt Pleiku – Giáo Phận Kontum
Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Nguyên Giám Mục Giáo Phận Kontum Chủ Sự.

 

adgentes kt
Published on Sep 10, 2018
GPKONTUM (11/9/2018) KONTUM

Huấn Từ Của Đức Giám Mục Aloisio Ngày Gặp Mặt Huynh Trưởng-Giáo Lý viên 4.9.2018

07/09/2018 Leave a comment

Huấn Từ Của Đức Giám Mục Aloisio

Ngày Gặp Mặt Huynh Trưởng-Giáo Lý viên 4.9.2018

 

NGUỒN : Cuong Mai Tu
GPKONTUM (07/9/2018) KONTUM