Archive

Archive for the ‘GiáoPhận’ Category

Hành Hương Về Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Gx. Hoàng Yên – Giáo Hạt Chư Prong – Gp. Kontum

24/04/2018 Leave a comment

Hành Hương Về Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
– Gx. Hoàng Yên – Giáo Hạt Chư Prong – Gp. Kontum
Ngày 23/04/2018

CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian   :     Từ 08g00 đến 12g00, thứ Hai ngày 23.04.2018
Địa điểm   :     Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh TĐVN, Giáo Xứ Hoàng Yên

Chương trình chi tiết:

08g00        :    Đón tiếp
09g00        :    Chầu Thánh Thể
09g45        :    Chầu phép lành, Giới thiệu đền thánh và tiểu sử các thánh tử đạo
(Stêphanô Théodore Cuénot Thể)
10g45        :    Thánh lễ

 

PHẦN I:

– CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA
– LƯỢC SỬ GIÁO XỨ HOÀNG YÊN
– TIỂU SỬ ĐỨC GIÁM MỤC STEPHANO CUENOT THỂ
THÁNH TỔ GIÁO PHẬN KONTUM

 

NGUỒN : Adgentes KT
GPKONTUM (24/04/2018) KONTUM

Advertisements

“Ngày ƠN GỌI” Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 22 4 2018 Tại Tòa Giám Mục Kontum

24/04/2018 Leave a comment

G. B. PHẠM QUỐC TUẤN, CM, BỀ TRÊN TU HỘI TRUYỀN GIÁO VINH SƠN, GP.
KON TUM, DIỄN GIẢI ĐỀ TÀI NGÀY ƠN GỌI 22 4 2018 TẠI TÒA GIÁM MỤC KON TUM:
CHỦ ĐỀ: “LẮNG NGHE, PHÂN ĐỊNH, SỐNG LỜI CHÚA KÊU GỌI”

 

NGUỒN : Cuong Mai Tu
GPKONTUM (24/04/2018) KONTUM

Thánh Lễ Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – Tuần IV PS B – “Ngày Ơn Gọi” Miền Kontum

24/04/2018 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu

“NGÀY ƠN GỌI” Miền Kontum.
Tại khuôn viên Tòa Giám mục Kontum, sáng ngày 22/04/2018
sinh hoạt “NGÀY ƠN GỌI” Miền Kontum, trên 700 thành viên thuộc  cấp III tham dự,
trên 60 gồm quí thầy, quí nữ tu và phụ huynh đồng hành.

Đức Giám mục chủ tế, 8 linh mục đồng tế.

 *PHẦN II: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ & CẢM TẠ 

 

 

NGUỒN: Cuong Mai Tu
GPKONTUM (24/04/2018) KONTUM

Giáo Xứ Gò Thị – Giáo Phận Qui-Nhơn – Vị Tử Đạo người Bélieu,  Étienne – Théodore CUENOT, Giám Mục Thừa Sai (1802 -1861)

21/04/2018 Leave a comment

Ban Mục Vụ Truyền thông Giáo Phận Kontum đang đăng tải
“Tiểu sử và Sự Nghiệp của Đức Giám Mục Stêphanô Cuenot Thể”
qua  tác phẩm ” Vị Tử Đạo người Bélieu,  Étienne – Théodore CUENOT, 
Giám Mục Thừa Sai (1802 -1861) của  Jean THIÉBAUD (1988).

Trước nhất chúng tôi:

I –  xin đăng một ĐỊA DANH không thể thiếu để hiểu biết đời sống mục vụ của Đức Thánh Giám mục , đó là  Giáo Xứ GÒ THỊ – Giáo Phận Qui-Nhơn. Chúng tôi xin trích dẫn một đoạn liên quan đến nơi Đức Thánh Giám Mục Cuenot đã trú ẩn và điều hành công việc mục vụ, nhất là  triệu tập Công Nghị Đàng Trong (1841), đó là “Nhà mồ côi Gò Thị là một cơ sở từ thiện có gốc gác từ thời Đức cha Cuénot Thể, được tái thiết sau năm 1871 nhằm đáp ứng nhu cầu cho nhiều trẻ mồ côi trong vùng“.

II – Vị Tử Đạo người Bélieu,  Étienne – Théodore CUENOT, Giám Mục Thừa Sai (1802 -1861) của  Jean THIÉBAUD (1988).

 

 

I- ĐỊA DANH –  chúng tôi xin trích dẫn “Giáo xứ Gò Thị” dựa vào trang mạng thông tin của Giáo phận Qui-Nhơn : http://gpquinhon.org

 

 

GIÁO XỨ GÒ THỊ

Bổn Mạng : Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

 

 

I- VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Theo bản đồ hành chánh hiện nay, giáo xứ Gò Thị bao gồm xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Trung tâm sinh hoạt của giáo xứ là nhà thờ Gò Thị, thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, cách thành phố Qui Nhơn khoảng 20 km về phía Bắc. Đông giáp đầm Thị Nại, Tây giáp giáo xứ Lục Lễ, Nam giáp giáo xứ Tân Quán, Bắc giáp giáo xứ Nam Bình và giáo xứ Vĩnh Thạnh.

II-ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ

Tháng 7 năm 1618, cha Buzomi, cha De Pina và cha Borri là các thừa sai Dòng Tên đã đặt chân đến Nước Mặn và lập cư sở truyền giáo ở đó. Lúc bấy giờ, Nước Mặn là một thương cảng trù phú nằm trên bờ phía Tây Bắc đầm Thị Nại, cách nhà thờ Gò Thị hiện nay khoảng 5 cây số về phía Tây Bắc, nay thuộc thôn An Hoà, xã Phước Quang, thuộc giáo xứ Nam Bình. Qua thời gian, phù sa từ dòng sông Kôn đổ về đầm Thị Nại đã dần dần làm xuất hiện những gò đất mới như Gò Vạn, Gò Bồi, Gò Thị, Gò Dài… và dân chúng cũng dần dần đến sinh sống nơi những gò đất mới ấy, trong đó có các giáo hữu. Cụ thể, theo báo cáo năm 1747 do cha Guillaume Rivoal ghi phần truyền giáo của Hội Thừa Sai Paris thì Gò Thị đã có 60 giáo hữu, Kỳ Sơn 80[1]. Năm 1778, trong chuyến công cán từ Macao đi Cambốt, cha Jacques Liot, thừa sai Paris, có ghé thăm Gò Thị. Cha dâng thánh lễ và rửa tội cho 2 đứa trẻ và một bà cụ 67 tuổi tại Gò Thị.[2]

XIN XEM TIẾP…

Thánh Lễ Nhậm Chức Chánh Xứ Giáo Xứ Kon Rơbang Của Cha Antôn Phạm Minh Châu, OP

19/04/2018 Leave a comment

THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CHÍNH XỨ GIÁO XỨ KON RƠBANG
CỦA CHA ANTÔN PHẠM MINH CHÂU, OP
18 4 2018
DO CHA PHÊRÔ TỔNG ĐẠI DIỆN GIÁO PHẬN KON TUM CHỦ SỰ,
ĐỒNG TẾ VỚI  30 VỊ LINH MỤC KHÁC VÀ 2 PHÓ TẾ:

* PHẦN II:

– PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
– VỊ ĐẠI DIỆN GIÁO DÂN KON RƠBANG PHÁT BIỂU LỜI CẢM TẠ

 

 

NGUỒN: Cuong Mai Tu
GPKONTUM (19/04/2018) KONTUM

Thư Mời : Đặt Đền Thánh Làm Nơi Hành Hương Chính Thức Của Giáo Phận Kon Tum

19/04/2018 Leave a comment

Giáo Xứ Hoàng Yên
Giáo Hạt Chư Prông
Giáo Phận Kon Tum

THƯ MỜI

Kính thưa Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ và Quý cộng đoàn dân Chúa,

Hành hương là một thực hành tôn giáo phổ biến và cũng là biểu hiện điển hình của lòng đạo đức bình dân; thực hành này liên kết chặt chẽ với đền thánh và tạo nên một yếu tố không thể thiếu được trong sinh hoạt của đền thánh: thật thế, có thể khẳng định rằng hành hương cần có đền thánh, cũng như ngược lại, đền thánh cần có hành hương. (Văn kiện bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, 17/12/2001).

XIN XEM TIẾP…

Thánh Lễ Nhậm Chức Chính Xứ Kon Rơbang Của Cha Antôn Phạm Minh Châu, OP Ngày 18 4 2018

18/04/2018 Leave a comment

THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CHÍNH XỨ GIÁO XỨ KON RƠBANG, GIÁO PHẬN KONTUM
CỦA CHA ANTÔN PHẠM MINH CHÂU, OP  VÀO NGÀY 18 4 2018
DO CHA PHÊ RÔ TỔNG ĐẠI DIỆN THAY MẶT ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN CHỦ SỰ:
*PHẦN I:
– Giới thiệu Quý Cha Tân & Cựu Chính xứ Kon Rơbang
– Công bố Quyết định bổ nhiệm LM. Tân Chính xứ của Đức Giám Mục Giáo Phận Kon Tum
– Phụng Vụ Lời Chúa & Bài giảng của Cha Tổng Phêrô
– Nghi thức nhận quyền Chính xứ Kon Rơbang
– Lời nguyện giáo dân

 

NGUỒN : Cuong Mai Tu
GPKONTUM (18/04/2018) KOM