Archive

Archive for the ‘Giới Thiệu’ Category

Hành Trình Sa-Mạc II – Hiệp Đoàn Chúa Hiển Linh – Huấn Luyện Huynh Trưởng Giáo Lý Viên

14/07/2018 Leave a comment

HÀNH TRÌNH SA MẠC II  

– HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG GIÁO LÝ VIÊN 
HIỆP ĐOÀN CHÚA HIỂN LINH – LIÊN ĐOÀN MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ.

 Ngày 11/07/2018 Tại Nhà Thờ Gx. Hoàng Yên – Hạt Chư Prong

– GIÁO PHẬN KONTUM-

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

GPKONTUM (14/07/2018) KONTUM

Advertisements

Tuyển Chọn Và Sai Đi

14/07/2018 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 15 Năm B
Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13

TUYỂN CHỌN và SAI ĐI

Cả ba bài đọc phụng vụ Chúa nhật hôm nay đều nói về một chủ đề: Tuyển Chọn. Tiên tri Amốt, dân Ítraen, và cuối cùng là các môn đệ của Đức Giêsu được tuyển chọn. Một số người được tuyển chọn để thực hiện chương trình của Thiên Chúa có chung điểm nhắm: “Quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền thủ lãnh là Đức Kitô” (Bài Đọc 2. Ep 1,3-14). Hướng đi căn bản này chỉ đạo tòan bộ lịch sử của dân Ítraen trong quá khứ. Dân tộc này được tuyển chọn để chuẩn bị đón Đức Giêsu Kitô. Đời sống đức tin của chúng ta đi về tương lai được Đức Giêsu Kitô hướng dẫn, tương lai này liên hệ đến cuộc đời của mỗi chúng ta và của cả nhân lọai.
XIN XEM TIESP…

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Cho 52 Con Em Do Đức Cha Aloisiô, Giám Mục GP. Kon Tum Chủ Sự Tại Nhà Thờ Tân Hương CN 8-7-2018

11/07/2018 Leave a comment

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức cho 52 con em do Đức Cha Aloisiô,
Giám mục GP. Kon Tum chủ sự tại nhà thờ Tân Hương CN 8-7-2018:

* PHẦN THỨ NHẤT: – Phụng Vụ Lời Chúa & Bài giảng của Đức Cha Aloisiô
– Nghi thức ban bí tích Thêm sức cho 52 con em GX. Tân Hương
– Lời nguyện giáo dân

 

 

 * PHẦN THỨ II: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ & CẢM TẠ

NGUỒN: Cuong Mai Tu
GPKONTUM (11/07/2018) KONTUM

Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Bằng Tiếng Ba-na

10/07/2018 Leave a comment

Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Bằng Tiếng Ba-na

XIN CLICK VÀO

Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Bằng Tiếng Ba-na

 

 

 

GPKONTUM (10/07/2018) KONTUM

Bài Giảng Của Đức Cha Aloisio, GIám Mục Kontum Trong Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Chiều 8.7.2018 Nhà Thờ GX Tân Hương

09/07/2018 Leave a comment

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA ALOISIÔ, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KONTUM
TRONG THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC CHO 52 CON EM
TẠI NHÀ THỜ GX TÂN HƯƠNG CHIỀU 8 7 2018

 

NGUỒN : Cường Mai Tự
GPKONTUM (09/07/2017) KONTUM

07/07/2018 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 14 Năm B
Ed 2,2-5; 2cr 12,7-10; Mc 6,1-6

ĐỨC GIÊSU LÀ AI VẬY ?

Có điều gì đó bất ổn khi đọc Bài Tin Mừng Chúa Nhật 14 so sánh với bài Tin Mừng Chúa Nhật 13 tuần trước. Tại sao một nhân vật đầy quyền năng đã ra lệnh cho bão tố cuồng phong im lặng, đã chữa bệnh cho con gái ông Gia-ia chết được sống lại, đã làm cho người đàn bà loạn huyết mười hai năm được lành bệnh mà nay lại thốt lên lời này: “‘Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và gia đình mình mà thôi’. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người lấy làm lạ vì họ không tin” (x. Bài Tin Mừng. Mc 6,1-6).
XIN XEM TIẾP…

Curia Junior Giáo Hạt Pleiku Tổ Chức Hội Trại Hè 2018 Tại Giáo Xứ Tiên Sơn

01/07/2018 Leave a comment

HỘI TRAI HÈ 2018 TẠI GIÁO XỨ TIÊN SƠN GIÁO HẠT PLEIKU

 

Curia Junior giáo hạt Pleiku tổ chức hội trại hè 2018 tại giáo xứ Tiên Sơn trong 2 ngày 28-29/6, Cha Tađêô Võ Xuân Sơn là Cha Linh giám và cũng là trại trưởng, anh Thiên trưởng ban tổ chức, 143 trại sinh của 8 presidia trong đó có presidia của xứ Thanh Hà thuộc giáo hạt Chư Prông được Cha Linh giám Giacôbê Đặng Đinh Minh Thăng dẫn đoàn và nhiệt tâm sinh hoạt với hội trại. Khoảng 30 vị đồng hành gồm thầy Lành và thầy Nươi đang giúp xứ Tiên Sơn, các anh chị trưởng của các presidia, các khách mời thuộc hội đồng comitium, curia và chuyên trách giới trẻ comitium Pleiku.
Chủ đề ‘Đừng sợ” nhằm hướng trại sinh Junior gắn bó với Thầy Giêsu hơn để lan tỏa niềm tin Giêsu vào chính môi trường các em đang sống.

 

XIN CLICK VÀO

CURIA JUNIOR GIÁO HẠT PLEIKU

 

 

GPKONTUM (01/07/2018) KONTUM