Archive

Archive for the ‘Giới Thiệu’ Category

Truyền Giáo

17/01/2018 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 3 Năm B
Gn 3,1-5.10; 1cr 7, 29-31; Mc 1,14-20

 

TRUYỀN GIÁO

Hôm nay Giáo Hội kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp Nhất các Kitô hữu. Giáo Hội mà Đức Giêsu thiết lập như chiếc áo không có đường khâu, chiếc áo đó bị chia ra làm bốn mảnh lớn, Giáo Hội Công Giáo, Giáo Hội Chính Thống Giáo, Giáo Hội Anh Giáo và Giáo Hội Tin Lành. Hai ngàn năm qua tội lỗi đã len lỏi và chia rẽ Giáo Hội, sự Chia rẽ này là phản chứng đối với việc rao giảng Tin Mừng. Ý thức sâu xa về vết thương đau xót  này hằng năm Giáo Hội Công Giáo dành một tuần lễ để cầu nguyện cho Hiệp Nhất Các Kitô Hữu (Từ 18 tháng 1 đến 25 tháng 1: lễ thánh Phaolô trở lại). Đây là việc làm dài hơi mà Giáo Hội Công Giáo khẩn thiết kiên trì cầu  nguyện cho các Kitô hữu theo ý nguyện của Đức Giêsu “xin cho chúng nên một”, “ut sint unum”.

XIN XEM TIẾP…

Advertisements

Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Hiện Diện Sống Động Trên Giáo Hạt Pleiku Gp. Kontum

15/01/2018 Leave a comment

Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể hiện diện sống động trên  cánh đồng truyền giáo Kontum đến nay đã 18 năm, khởi đầu từ ngày 18.6.2000.  Hai hoạt động nổi bật của Hội Dòng trên cánh đồng truyền giáo Kontum sống đời Thánh Thể và lo cho các cháu khuyết tật dạng chậm phát triển trí tuệ và vận động.

 

 Cộng đoàn tại Pleiku hiện có 7 nữ tu sống khó nghèo đơn sơ qua công việc làm vườn trồng rau quả, hoa lá và nuôi dạy các cháu khuyết tật. Chị em sống theo linh đạo “Quy chiếu về bản vị Chúa Kitô trong mọi chiều kích của mầu nhiệm Thánh Thể và toàn hiến cho tình yêu và vinh quang Người”. Hàng ngày các Sơ đặt Mình Thánh Chúa và luân phiên mỗi người một giờ chầu, tối thứ năm đầu tháng thì chầu cả đêm. Hiệp hội Thánh Thể mỗi tháng có một giờ chầu chung tại cộng đoàn và tham dự thánh lễ. Sơ Lan cho biết, thống kê năm 2016, số hội viên là 898 người gồm cả kinh và sắc tộc, đặc biệt nhiều hội viên cũng là thành viên của nhiều hội đoàn như Lêgiô, Gia đình cùng theo Chúa, Giáo lý viên, Ca đoàn, Lòng Chúa thương xót. Số hội viên đến tháng 1 năm 2018 là 1.041 người. Hàng ngày đều có nhiều hội viên của Hiệp hội Thánh Thể trung thành cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa tại các giáo xứ và các buôn làng. Các hội viên kể cho nhau nghe những ơn lành Chúa ban nhờ các giờ kinh nguyện của Hiệp hội trước Thánh Thể Chúa lạ lùng như những phép mầu.

XIN CLICK VÀO

Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể

 

GPKONTUM (15/01/2018) KONTUM

Bản Tin Giáo Phận Kontum số 11 và 12 Năm 2017

10/01/2018 Leave a comment

Bản Tin Giáo Phận Kontum số 11 và 12 Năm 2017

XIN KÍNH MỜI

CLICK VÀO

BẢN TIN GP KONTUM SỐ 11 VÀ 12 NĂM 2017

  

GPKONTUM (10/01/2018) KONTUM

Hãy Đến Mà Xem

10/01/2018 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 2 Năm B
       1Sm 3, 3b-10.19; 1Cr6, 13c-15a.17-20; Ga 1,35-42             

 

 

HÃY ĐẾN MÀ XEM

 Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe” ( x. Bài Đọc 1.1Sm 3, 3b-10.19). Mở đầu phụng vụ hôm nay thiếu niên Samuen dưới sự hướng dẫn của tư tế Êli, mới biết thưa với Chúa những lời đơn sơ như trên. Samuen là con cầu tự của bà Anna, bà sinh con trong tuổi già nhờ lời cầu nguyện khẩn thiết và kiên trì; và để nhớ ơn Đức Chúa, bà đã dâng con vào đền thờ ở với tư tế Êli phụng thờ Thiên Chúa. Nhờ sự giúp đỡ của vị tư tế già nua, Samuen nhận ra tiếng Chúa gọi và nhận ra hướng đi đời mình. Qua những hoàn cảnh sống, có khi là khủng hoảng, có khi là thuận lợi trong những cuộc gặp gỡ và đối thoại với tha nhân, Thiên Chúa tiếp tục kêu gọi con người. Thiên Chúa hành động và thôi thúc con người tìm đến với Người và ở lại với Người. Qua con Người, Thiên Chúa nói với con người, con người dẫn dắt anh em mình đáp lại tiếng Chúa. Con người cần kinh nghiệm của tha nhân giúp đỡ để nhận ra thánh ý Thiên Chúa.

XIN XEM TIẾP…

Mừng Bổn Mạng Chúa Hiển Linh, Hiệp Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Pleiku 7/01/2018 Tại GX An Mỹ, Hạt Pleiku.

08/01/2018 Leave a comment

Mừng Bổn Mạng Chúa Hiển Linh, Hiệp Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Miền  Pleiku
7/01/2018 Tại GX An Mỹ, Hạt Pleiku, Gp. Kontum.
XIN KÍNH MỜI 
ĐOẠN VIDEO CLIP

 

Ad Gentes KT 08.01.2018

Chúng Tôi Xin Bái Lạy Người

04/01/2018 Leave a comment

Mùa Giáng Sinh Năm B

Is 60, 1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

Lễ Chúa Hiển Linh

 

 

 CHÚNG TÔI ĐẾN BÁI LẠY NGƯỜI

 

Ngôi Lời làm người luôn luôn là một mầu nhiệm đối với nhà thần học cũng như đối với giới bình dân. Ngôi Lời Thiên Chúa xuống thế làm người có tên gọi là Đức Giêsu, Người là một thực tại khó hiểu, là mầu nhiệm, mầu nhiệm “Giêsu” không khác với mầu nhiệm Thiên Chúa. Đức Giêsu là sự xuất hiện ra bên ngoài của Thiên Chúa mà Thiên Chúa thì không ai thấy bao giờ, người ta thấy việc Đức Giêsu làm và nghe lời Đức Giêsu nói, từ đó hiểu về Thiên Chúa. “Hiển linh” có nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình ra.

XIN XEM TIẾP…

Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Mới GX Phú Nhơn

02/01/2018 Leave a comment

LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ GX PHÚ NHƠN 01-01-2018

 

NGUỒN : adgentes kt
GPKONTUM (02/1/2018) KONTUM