Archive

Archive for the ‘Hội Đồng Linh Mục’ Category

Lễ Nhận Nhiệm Sở Của Cha Phêrô Đinh Quốc Thái Bình Tại Buôn Ama Djương

16/12/2011 Comments off

Đúng 9 giờ sáng nay, 16/12/2011, tại trung tâm truyền giáo Buôn Ama Djương (Phú Bổn, Gia Lai), Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh đã chính thức trao nhiệm sở mới cho cha Phêrô Đinh Quốc Thái Bình – Dòng Chúa Cứu Thế. Đọc tiếp…

Ngày Hành Hương Đức Mẹ – Măng Đen Mẹ Của Giáo Phận 12 – 12 – 2011

13/12/2011 Comments off

Ngày Hành Hương Đức Mẹ – Măng Đen Mẹ

Của Giáo Phận 12 – 12 – 2011.

Mẹ Măng Đen mến yêu ơi, hôm nay chúng con lại về!

            Măng Đen, những ngày chuẩn bị…

Đọc tiếp…