Archive

Archive for the ‘TàiLiệu’ Category

Lễ Bổ Nhiệm Linh Mục Tiên Khởi Chánh Xứ GX BON ƠI NU B – Krông Pa

18/06/2017 Leave a comment

LỄ BỔ NHIỆM LINH MỤC TIÊN KHỞI CHÁNH XỨ GX BON ƠI NU B – KRÔNG PA

XIN KÍNH MỜI

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

NGUỒN : Sang Minh
GPKONTUM (18/07/2017) KONTUM

Bản Tóm Lược “HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VIỆC DẠY GIÁO LÝ TẠI VIỆT NAM” Năm 2017.

15/06/2017 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu

BẢN TÓM LƯỢC  theo khung “XEM – XÉT –  LÀM” 

của linh  mục Gioakim NGUYỄN HOÀNG SƠN biên soạn

dựa theo tài liệu: 

“HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VIỆC DẠY GIÁO LÝ TẠI VIỆT NAM” Năm 2017 ,

của Ủy  Ban Giáo lý Đức Tin trực thuộc  HĐGM.VN

Thật vậy, đây là một tài liệu của Ủy Ban Giáo Lý Đức tin trình bày rất chân thực và  chân tình về THỰC TRẠNG XÃ HỘI cũng như VIỆC DẠY GIÁO LÝ  &  SỐNG ĐẠO trong những năm qua nhằm  ĐỊNH HƯỚNG  VỀ VIỆC DẠY GIÁO LÝ , CỦNG CỐ ĐỨC TIN SỐNG ĐỘNG, SINH NHIỀU HOA TRÁI cho quê hương đất nước Việt nam chúng ta.

XIN KÍNH  GIỚI THIỆU & TÓM LƯỢC NỘI DUNG

Tài liệu

 “HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VIỆC DẠY GIÁO LÝ

TẠI VIỆT NAM”

2017

 

  

Đây là tài liệu mới của Uỷ Ban Giáo lý Đức tin vừa soạn thảo, phổ biến để học tập và ứng dụng trong việc “Dạy Giáo Lý” tại Việt Nam.

Chúng tôi xin được gởi đến quí giáo lý viên bản tóm lược sau đây để nghiên cứu thêm, tiếp thu nội dung của Ban Giáo lý Đức tin của HĐGMVN và vận dụng cho việc  dạy giáo lý trong giáo phận.

  Chúng tôi đã đọc và cảm nhận đựơc tài liệu này: 1/ mới mẻ, 2/ cô động mà súc tích, 3/ bao quát rất nhiều vấn đề từ xã hội và giáo hội…, 4/ chi phối mọi khía cạnh mục vụ từ nhân sự đến các bí tích…

 

DẪN NHẬP

(Các số 1 – 4)

Tài liệu khỏi đầu không đi từ khía cạnh lịch sử của việc dạy giáo lý trong một thời điểm quá khứ mà đi từ phân tích cụ thể xã hội, truyền thống văn hoá dân tộc, công việc loan báo Tin Mừng đến đất nước Việt nam, thực hành mục vụ tại giáo hội địa phương, đặc biệt về thực trạng việc dạy giáo lý tại Việt nam, dựa trên Lời Chúa,  và định hướng chủ đạo của Giáo hội qua 2 tài liệu:

1- Những định hướng dựa trên truyền thống dạy giáo lý tại Việt Nam 2 tài liệu chủ đạo (phần 2 của tài liệu)

1/ Năm 1997, Bộ Giáo Sĩ đã ban hành bản Hướng Dẫn Tổng Quát Việc Dạy Giáo Lý (HDTQ 97)

2/ Năm 2010, Đại Hội Dân Chúa cũng “mong mỏi sớm có được những nguyên tắc, đường hướng và chương trình chung, cũng như một thủ bản chung về giáo lý, vừa trung thành với Tin Mừng vừa gần gũi với văn hóa Việt Nam”.

2 – Khung trình bày nội dung gồm ba phần chính:

+ phần thứ nhất trình bày thực trạng xã hội và huấn giáo tại Việt Nam, để nhận ra nhu cầu cần đổi mới trong lãnh vực việc dạy giáo lý dưới ánh sáng của Lời Chúa;

 +  phần thứ hai đưa ra những định hướng dựa trên truyền thống dạy giáo lý tại Việt Nam, HDTQ 1997 và Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010;

 + phần thứ ba đề ra những nguyên tắc hướng dẫn thực hành về việc Dạy Giáo Lý (DGL), đào tạo Giáo Lý Viên (GLV), soạn thảo Sách Giáo Lý và tổ chức các hoạt động giáo lý (xem số 3).

3 – Chúng tôi nhận thấy cách thức bày trình bày nội dung: xem, xét và làm,  nhất là phần hai.

Trong phần tóm lược, vì nội dung cô động, chặt chẽ nên khi trình bày, chúng tôi xin làm công việc là trích đoạn theo cách trình bày: xem, xét và làm trong từng số, đồng thời thêm vào một vài ý chuyển mạch giữa các nội dung tài liệu “Hưóng Dẫn Tổng Quát Việc Dạy Giáo Lý Tại Việt Nam”.

PHẦN THỨ NHẤT (Các số:  5-32)

BỐI CẢNH

XIN XEM TIẾP…

Giáo Hội Năm Châu 05-11/06/2017: Những Hệ Quả Thảm Khốc Khi Trái Đất Nóng Lên

15/06/2017 Leave a comment

Giáo Hội Năm Châu 05-11/06/2017: Những Hệ Quả Thảm Khốc Khi Trái Đất Nóng Lên
• Tuyên bố của tổng thống Hoa Kỳ rút lui khỏi hiệp ước về khí hậu Paris.

• Sự nóng dần lên của trái đất.
• Những hậu quả khi trái đất nóng dần lên.
• Những bước tiến của nhân loại hướng đến hiệp ước về khí hậu Paris.
• Thông điệp Laudeto Sí của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc chăm sóc ngôi nhà chung của nhân loại.
• Phản ứng của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.
• Phản ứng của các viên chức Tòa Thánh.
• Phản ứng của các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới.

 

NGUỒN: VietCatholicNews

Published on Jun 11, 2017

GPKONTUM (15/06/2017) KONTUM

Giáo Luật Và Tố Tụng

13/06/2017 Leave a comment

GIÁO LUẬT  VÀ TỐ TỤNG

TÁC GIẢ

Lm. Giuse Trần Ngọc Tín

Tiến sĩ Giáo luật 

 

 

XIN CLICK

GIÁO LUẬT  VÀ TỐ TỤNG

 

GPKONTUM (13/06/2017) KONTUM

Việc Truyền Giáo Ở Tâm Điểm Của Đức Tin Kitô Giáo

11/06/2017 Leave a comment

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2017

 

  

Việc Truyền Giáo ở tâm điểm của Đức Tin Kitô giáo

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô
cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2017

 

Anh chị em thân mến,

Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm nay một lần nữa quy tụ chúng ta quanh con người Đức Giêsu, “Người rao giảng Tin Mừng đầu tiên và vĩ đại nhất” (Phaolô VI, Evangelii Nuntiandi, 7), Người liên tục sai chúng ta đi công bố Tin Mừng tình yêu của Thiên Chúa Cha trong quyền năng Chúa Thánh Thần. Ngày Truyền Giáo này mời gọi chúng ta một lần nữa suy tư về việc truyền giáo ở tâm điểm của đức tin Kitô giáo. Hội Thánh tự bản chất là truyền giáo; nếu không, Hội Thánh không còn là Hội Thánh của Đức Kitô, mà là một trong nhiều nhóm người nào khác rốt cuộc sẽ đánh mất mục đích phục vụ của nó và qua đi. Vì vậy điều quan trọng đối với chúng ta là tự đặt ra cho mình những câu hỏi về căn tính Kitô giáo và trách nhiệm của chúng ta là những tín hữu trong một thế giới đầy hỗn loạn và thất vọng ê chề, bị xâu xé bởi những cuộc chiến huynh đệ tương tàn nhắm vào những con người vô tội một cách bất công. Nền tảng việc truyền giáo của chúng ta là gì? Tâm điểm việc truyền giáo của chúng ta là gì? Chúng ta phải có cách tiếp cận cơ bản nào để thi hành công việc truyền giáo?

XIN XEM TIẾP…

Đại Hội Hành Hương Về Bên Mẹ Trà Kiệu Năm 2017

08/06/2017 Leave a comment

Đại Hội Hành Hương Về Bên Mẹ Trà Kiệu Năm 2017

Hàng ngàn người tham dự Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu 2017

Chương trình đại hội hành hương về bên Mẹ Trà Kiệu năm 2017 được chính thức khai mạc với thánh lễ lúc 18 giờ 30 chiều thứ Ba, 30/5/2017 do cha Pl. Maria Trần Quốc Việt, đại diện Giám mục cử hành với sự đồng tế của cha quản xứ Trà Kiệu Gioan Nguyễn văn Hoàng, cha phó Anton Lâm trọng Thi và quý cha đến hành hương sớm. Ngay sau thánh lễ, theo thông lệ vẫn là cuộc kiệu Thánh Thể từ đền Mẹ Thạnh Quang vòng quanh khuôn viên Trung tâm Thánh Mẫu lên Linh đài Mẹ trên đỉnh đồi và tiếp tục cho tới nửa đêm, các giờ chầu Chúa do các cha dòng Thánh Thể hướng dẫn với ý hướng tôn vinh Nữ vương gia đình nơi mầu nhiệm Thánh Thể…

 
 

Published on Jun 6, 2017

GPKONTUM (08/06/2017) KONTUM

Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Gp. Đà Lạt

05/06/2017 Leave a comment

 Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Gp. Đà Lạt

ĐOẠN VIDEO CLIP
XIN KÍNH MỜI

Streamed live on May 31, 2017
Nguồn: WGPSG
GPKONTUM (05/-6/2017) KONTUM