Archive

Archive for the ‘TàiLiệu’ Category

Đài Phát Thanh Vatican Thứ Ba 16.10.18

16/10/2018 Leave a comment

Đài Phát Thanh Vatican thứ ba 16.10.18

Chương trình hôm nay gồm có:
– Bản tin-
– Phóng sự Thượng Hội đồng GM về giới trẻ
– Đức tin đáng kinh ngạc của các tín hữu thành phố Idlib, Siria
– Đức Maria và Chúa Thánh Linh

NGUỒN: Vatican News – Tiếng Việt
Published on Oct 15, 2018
GPKONTUM (16/10/2018) KONTUM

Advertisements

Thánh Lễ ĐTC Phanxicô Tôn Phong 7 Chân Phước Lên Bậc Hiển Thánh

15/10/2018 Leave a comment

Thánh lễ ĐTC Phanxicô tôn phong 7 chân phước lên bậc Hiển Thánh

 

 

NGUỒN: Vatican News – Tiếng Việt
Published on Oct 15, 2018
GPKONTUM (15/10/2018) KONTUM

Kinh Truyền Tin Với Đức Thánh Cha 07/10/2018: Tình Yêu Trao Tặng Hỗ Ttương Giúp Vợ Chồng Trung Thành

08/10/2018 Leave a comment

KINH TRUYỀN TIN VỚI ĐỨC THÁNH CHA 07/10/2018:
Tình yêu trao tặng hỗ tương giúp vợ chồng trung thành

 

NGUỒN: Vatican News – Tiếng Việt
Published on Oct 7, 2018
GPKONTUM (08/10/2018) KONTUM

ĐTC và Các Nghị Phụ Gặp 7000 Bạn Trẻ Trong Lễ Hội “Chúng Ta Vì – Duy Nhất, Liên Đới, Sáng Tạo”

08/10/2018 Leave a comment

ĐTC và các nghị phụ gặp 7000 bạn trẻ trong Lễ hội
“Chúng ta vì – duy nhất, liên đới, sáng tạo”

 

NGUỒN: Vatican News – Tiếng Việt
Published on Oct 7, 2018
GPKONTUM (08/10/2018) KONTUM

Đức Thánh Cha Cử Hành Thánh Lễ Khai Mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục Giới Trẻ

04/10/2018 Leave a comment

Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ khai mạc thượng hội đồng giám mục giới trẻ

 

NGUỒN: Vatican News – Tiếng Việt
Published on Oct 3, 2018
GPKONTUM (4/10/2018) KONTUM

Giáo Phận Kontum – Các Giáo Xứ -Tháng 01.2018

29/09/2018 Leave a comment

GIÁO PHẬN KON TUM
THÁNG 01.2018 – CÁC GIÁO XỨ

Theo yêu cầu của Quí Cha và gia đình trong giáo phận về danh tánh các giáo xứ và linh mục Chánh xứ, Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin đăng lên trang mạng Truyền thông Giáo phận thống kê do Văn phòng Tòa Giáo mục KT cung cấp sau đây:

XIN CLICK VÀO

CÁC GIÁO XỨ

 

 

NGUỒN: VPTGM.KT
GPKONTUM (29.9.2018) KONTUM

Tông Du Estoni – ĐTC Dâng Thánh Lễ Tại Tallin 2018-09-25

26/09/2018 Leave a comment

Tông du Estoni – ĐTC dâng Thánh lễ tại Tallin 2018-09-25

 

NGUỒN: Vatican News – Tiếng Việt
Published on Sep 25, 2018
GPKONTUM (26/9/2018) KONTUM