Archive

Archive for the ‘Hình Ảnh’ Category

Cha Bề Trên Combes (Bok Bê) Lên Đường

19/03/2019 Leave a comment

 

 

 

 

CHA BỀ TRÊN COMBES (BOK BÊ )
LÊN ĐƯỜNG

Cha Bê quyết lên đường vì Chúa
Đến Tây nguyên đồng lúa bao la
Buôn làng dân tộc Ba-na,
Luôn luôn vững chí như cha tâm nguyền

Lòng hăng hái loan truyền Đạo Thánh,
Trên đường đi trốn tránh vua quan.
Lội sông vượt núi gian nan,
Đặt lòng nơi Chúa bình an lộ trình.

Cha chẳng kiếm phúc vinh trần thế,
Ra đi vì thế hệ tương lai
Mong ơn cứu độ ngày mai
Lan tràn khắp chốn đường dài chẳng nao.

Người bản địa họ sao cha vậy
Sống hòa đồng chẳng cậy đồng tiền
Cùng chung lối sống trong miền
Người dân bản địa Tây nguyên phận hèn

Mỗi buổi tối thắp đèn xem lại,
So từng từ sợ phải quên đi
Câu này đối chiếu lối ghi
Ghi rồi so sánh đến khi toại lòng

Khó khăn nhất học không tự điển
Tưởng rằng mình đã diễn được rồi,
Ai ngờ học mãi chẳng trôi,
Ông Hmur giúp chỉnh từng hồi phát âm

Cố gắng học mất tầm ba tháng
Cũng thành công loáng thoáng dăm câu.
Hỏi đi nói lại hồi lâu,
Mãi sau nét mặt hết sầu thêm vui.

Sống đơn giản dân lui dân tới
Sống thân tình dân mới thân quen.
Suốt đêm cha phải chong đèn,
Dịch bài giáo lý thêm chen sự đời.

Dạy giáo lý Ngôi Lời hằng sống
Cắt nghĩa nhiều với giọng người Âu,
Vừa nghe dân tộc lắc đầu,
Cau mày bụm miệng nhưng đâu dám cười.

Với ơn Chúa nhiều người lui tới,
Ngày thêm vui người mới tới đông.
Ki-Tô Cứu Chúa nằm lòng,
Chân tình sống tốt xin tòng Đạo ngay

Bỏ lối sống chua cay thờ quấy
Biết thương nhau giữ lấy lời kinh.
Giúp nhau sống hết tâm tình.
Tin yêu Đức Chúa thiêng linh nhiệm mầu.

Qui tụ lại nguyện cầu mỗi tối,
Cha khuyên răn chỉ lối dẫn đường,
Yêu người yêu Chúa tình thương
Ba Ngôi Một Chúa Thiên Vương Nước Trời.

                                                                       Kontum, 19/3/2019
                                                                         Hồng Sơn Ngọc

Hình Ảnh Đang Thi Công Thủy Điện KONIA Vùng Sông Đak Blah Tại Kon Kơ Xâm

30/12/2018 Leave a comment

XIN BẤM VÀO

Hình Đang Thi Công Thủy Điện KONIA

 

GPKONTUM (30/12/2018) KONTUM

Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum 01.12.2018

01/12/2018 Leave a comment

Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum 01.12.2018.
Sáng hôm nay lúc 5 giờ 30 -thứ bảy ngày 01.12.2018- Đức Cha Aloisio NGUYỄN HÙNG VỊ Giám Mục Giáo phận Kontum Chủ sự Thánh Lễ ban Thánh Chức Phó Tế cho 3 thầy xuất thân từ Chủng viện thừa sai Kontum, gần 50 linh mục đồng tế , đông đảo tu sĩ nam nữ và tín hữu kinh cũng như dân tộc đến hiệp thông cầu nguyện cho 3 thầy

 

 

1.Thầy Phaolô Trần Quốc Cường,
sinh ngày 02. 05. 1986, thuộc giáo xứ Phương Nghĩa, giáo hạt Kon Tum.
2. Thầy Phaolô Ali Khâm,
sinh ngày 16. 09. 1986, thuộc giáo xứ Plei Jơ Drập, giáo hạt Kon Tum.
3. Thầy Giuse Nguyễn Xuân Phong,
sinh ngày 19. 02. 1986, thuộc giáo xứ Plei Rơhai, giáo hạt Kon Tum.

Ban mục vụ Truyền thông xin gởi đến quí gia đình trong Giáo phận một số hình ảnh
ngày lễ phong chức thánh Phó tế sau đây.

XIN BẤM VÀO

PHONG CHỨC PHÓ TẾ

 

NGUỒN: Lê Minh Sơn
GPKONTUM (01.12.2018) KONTUM

Bài Giảng Của Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị Trong Thánh Lễ Kính Đức Giê-Su Ki-Tô Vua Tại Giáo Xứ Đức Hưng, Hạt Chư Prong, Giáo Phận Kontum 25.11.2018

26/11/2018 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông giáo phận Kontum xin chuyển dến quí gia đình giáo phận nhà:
Bài Giảng Của Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị Trong Thánh Lễ Kính Đức Giê-Su Ki-Tô Vua

Tại Giáo Xứ Đức Hưng, Hạt Chư Prong, Giáo Phận Kontum 25.11.2018
Chúng tôi xin lược thuật nội dung bài giảng,
song song có phần ghi âm
và sau cùng một số hình ảnh ghi lại sinh hoạt của giáo xứ Đức Hưng 
kỷ niêm 60 năm
hình thành giáo xứ qua dòng thời gian (1958-2018):

I – NỘI DUNG BÀI GIẢNG

Kính Thưa Cộng Đoàn Phụng Vụ

Chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong thế kỷ XXI thì nói đến Vua, không biết người ngày nay còn họ có thể đón nhận được hay không, nhất là sau cuộc cách mạng Pháp vào thế kỷ thứ XVIII, nói chính xác vào năm 1789, với trào lưu dân chủ họ đã kết án Vua và Hoàng Hậu, đã đem vua và hoàng hậu lên máy chém, không còn vị nhận chức vua hay địa vị làm vua nữa. Sau những đợt về kỷ nguyên ánh sáng, những cuộc cách mạng về kỹ thuật, khoa học, người ta đi tìm về dân chủ, chủ nghĩa dân tộc, chứ không vướng vào quân chủ, tức là vua chúa nữa nếu mà có còn thì cũng là một danh hiệu nói lên danh dự hơn là có quyền bính thật, quyền bính thì thuộc về những người được người dân bầu lên. Đối với ngày xưa thì ông vua có toàn quyền, ông vua một nước có quyền sinh sát mọi người, lên trên hết mọi người, cho nên phải có những dòng họ tranh dành nhau để được làm vua, được thì làm vua thua thì làm giặc, cho nên ngày xưa ông vua quan quyền lắm. Nhưng mà vào thế kỷ thứ XX – thời Đức Giáo Hoàng Piô thứ XI như lúc nãy trong đầu lời dẫn nhập có nói đến, năm 1925 thì Đức Giáo Hoàng Piô thứ XI muốn lập nên Lễ Đức Kitô làm vua trong dịp kết thúc năm thánh, ngày xưa thì 50 năm thì mới kết thúc năm thánh, sau này rút lại còn 25 năm, cho nên 1925 dịp năm thánh, đến khi kết thúc năm thánh thì Đức Giáo Hoàng Piô thứ XI đã thiết lập Lễ Chúa Giêsu là Vua. Tại sao Đức Giáo Hoàng trong thời đại dân chủ mà Ngài muốn tái lập mà nước có Chúa Giêsu là Vua trong đó thì có vẻ ngược với trào lưu. Như vậy thì làm sao? Đức Giáo Hoàng lập nên lễ Chúa Kitô Vua đây với những mục đích; thứ nhất đó là cung cấp một phương thuốc để chống lại chủ nghĩa duy tục, chối bỏ quyền của Đức Giêsu Kitô và người ta lúc bấy giờ họ theo trào lưu tôn giáo chống lại Kitô giáo, coi Kitô giáo như là một cái tự nhiên thôi, trong đó ngày xưa ở Âu Châu thì Kitô Giáo coi như là quốc gia, tất cả đều theo đạo của Chúa cả, với trào lưu duy tục, chạy theo thế tục, chạy theo thế gian nên từ từ người ta loại trừ Kitô giáo ra khỏi cuộc sống, chúng ta còn thấy bề mặt xã hội thì người ta không còn coi trọng tôn giáo, nhất là Kitô giáo, coi thường Kitô giáo thì người ta cũng coi thường Giáo Hội, người ta chống Giáo Hội, và muốn đặt Kitô Giáo dưới địa vị của xã hội dân sự, chính phủ dân sự và như thế chúng ta thấy loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống thì chắc chắn đem lại hậu quả oán thù, chia rẻ với nhau, các nước này, nước kia . Sau đến thế chiến, chúng ta thấy Âu Châu đã tan nát rồi, rồi tiếp tục trào lưu mà với tục thái như thế lại tiếp diễn kéo theo đến những thế chiến, chúng ta thấy không có ở trong một cái niềm tin vào Thiên Chúa nữa cho nên không coi những người khác là anh chị em. Một mục đích khác Đức Giáo Hoàng lập nên Thánh Lễ này để mà đẩy mạnh sự nhiệt tình tông đồ ở trong một cái xã hội tục quán và muốn tái lập lại mọi sự trong Chúa Kitô như trong bài đọc 2 nói, Chúa Giêsu là Đầu và là Cuối, Ngài là An-pha, là Omega, Anpha chữ đầu tiên, và Omega là chữ cuối cùng, Đầu và Cuối. Chúa Giêsu là Đầu và Cuối cho nên để cho người ta đến với Chúa Giêsu đầu cũng như là cuối. Chúa Giêsu là tất cả, Chúa Giêsu là Vua, Ngài là Vua vũ trụ.

II – GHI ÂM:
XIN XEM TIẾP…

Hội Trại Mừng Bổn Mạng Hiệp Đoàn Ki tô Vua Kon Tum và Bổn Mạng Xứ Đoàn Tân Hương 25.11.2018

26/11/2018 Leave a comment

Hội Trại Mừng Bổn Mạng Hiệp Đoàn Ki tô Vua Kon Tum
và Bổn Mạng Xứ Đoàn Tân Hương
25.11.2018

 

 

Chúa Nhật ngày 25/11/2018, Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, bổn mạng Hiệp Đoàn TNTT Miền Kon Tum, cũng là bổn mạng của Xứ Đoàn Kitô Vua giáo xứ Tân Hương. Được sự đồng ý của Cha chính xứ – tuyên úy Xứ Đoàn Tân Hương, Hiệp Đoàn Miền Kon Tum đã phối hợp tổ chức Trại mừng lễ bổn mạng tại gx Tân Hương, với chủ đề: “Hãy nên thánh” (theo ý tông huấn “Hãy vui mừng và hoan hỉ” của Đức Thánh Cha Phanxicô).
*Thời gian: Từ 7g30 – 15g00, Chúa Nhật 25/11/2018.
*Chương trình:
7g30 Tập trung
7g30 – 8g00 Chuẩn bị trại
8g00 – 8g45 Chào cờ, câu chuyện dưới cờ
8g45 – 9g15 Sinh hoạt chung
9g15 – 10g 30 Vào nhà thờ ổn định và Thánh lễ
10g30 – 11g30 Sinh hoạt giao lưu tại trại
11g30 – 12g00 Cơm trưa
12g30 – 14g00 Diễn nguyện – Văn nghệ
14g00 – 14g30 Tổng kết- Hạ cờ
14g30 – 15g00 Chầu Thánh thể
15g00 Giải tán
Về dự bổn mạng Hiệp Đoàn có đại diện huynh trưởng và đoàn sinh đến từ 9 xứ đoàn và cộng đoàn gồm : Tân Hương (chủ nhà), Phương Quý, Võ Lâm, Kon Rơbang, Kon Trang, Phương Hòa, Tân Phú, Trung Nghĩa, Plei Rơhai, Plei Cho và Plei Druân, Nội trú Chúa Quan Phòng (Tân Hương). Đoàn Tân Hương có 419 đoàn sinh với 30 GLV-HT; các đoàn khác 225 đoàn sinh. Tổng cộng: 644 em thiếu nhi. Cùng đồng hành với các em có các Sơ trợ úy, quý Sơ Phaolô và gần 100 GLV-HT trong Hiệp đoàn.
Mặc dù sáng sớm trời mưa nhưng đến trước giờ chuẩn bị khai mạc trời trở nên tạnh và nắng nhẹ, báo hiệu một ngày đầy hứng khởi, nhiệt tình. Mọi người đều xác tín đây là hồng ân quan phòng của Chúa Giêsu, vua vũ trụ!
Hội trại diễn ra theo đúng chương trình và rất sôi nổi, hào hứng.
Thánh lễ và Giờ chầu Thánh Thể do Cha Giuse Đỗ Hiệu chủ sự thật long trọng, sốt sắng.
Tạ ơn Chúa! Cám ơn Cha sở Tân Hương, quý Sơ, tất cả các HT-GLV và các em đoàn sinh. Nguyện chúc mọi người tràn đầy ơn Chúa, bước vào năm phụng vụ mới 2019 với năng lượng mới, hăng say ra đi xây dựng Nước Chúa trong tình hiệp nhất, yêu thương.

MỜI XEM MỘT SỐ HÌNH ẢNH

XIN BẤM VÀO

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

Tin và Ảnh: MINH SƠN
GPKONTUM (26/11/2018) KONTUM

Logo Năm Mục Vụ Gia Đình 2019

25/11/2018 Leave a comment

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Logo Năm Mục Vụ Gia Đình 2019
Chủ đề: “Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn”

 

 

Ý NGHĨA LOGO

“Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy. Là chúng con yêu thương nhau”.(Ga 13, 35)
Dấu chỉ mà Chúa Giêsu muốn nhắc đến ở đây là dấu chỉ của sự yêu thương. Không có yêu thương, con người sẽ chết trong tội lỗi.
XIN XEM TIẾP…

Tiến Độ Thi Công Nhà Đa Năng Từ Ngày 06 Đến 10 Tháng 11 Năm 2018

10/11/2018 Leave a comment

Tiến Độ Thi Công Nhà Đa Năng Từ Ngày 06 Đến 10 Tháng 11 Năm 2018

XIN CLICK VÀO

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ ĐA NĂNG (từ 5 – 10/11/2018)

 

Một Số Hình Ảnh Nhà Đa Năng Giáo Phận Kontum Cuối Tháng 10 và Đầu Tháng 11 Năm 2018

03/11/2018 Leave a comment

Một Số Hình Ảnh Nhà Đa Năng Giáo Phận Kontum
Cuối Tháng 10 và Đầu Tháng 11 Năm 2018

Kính thưa quí gia đình trong Giáo phận Kontum
Giáo phận có những công trình quan trọng cho sinh hoạt cấp bách trong Giáo phận như quí vị đã biết qua thư kêu mời của Đức Giám mục Giáo phận.
Ban mục vụ Truyền thông xin gởi đến quí vị một số hình ảnh của công trình NHÀ ĐA NĂNG. Các kỷ sư, các nhân sự trực tiếp thi công xây dựng làm việc hết mình, nên tiến độ thi công đều, và có thể nói là nhanh.
Giai đoạn đang thi công là phần móng, nền và một số trụ cột bê-tông, chưa lên phần lầu. Xin quí vị ngoài việc đóng góp tài lực, nhưng lời cầu nguyện để công trình được an toàn trong suốt thời gian thi công là cần thiết.
Chúng tôi xin gởi đến Quí vị một số hình ảnh sau đây, trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2018.
Xin đa tạ.

KONTUM 03/11/2018
Thay mặt Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận
Lm. Gioakim NGUYỄN HOÀNG SƠN

 

XIN CLICK VÀO

HINH ẢNH NHÀ ĐA NĂNG

 

 

Xây Dựng Nhà Đa Năng 25.10.2018

25/10/2018 Leave a comment

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ ĐA NĂNG 25.10.2018

XIN CLICK VÀO

ĐỔ BÊ TÔNG CỘT NHÀ

 

GPKONTUM (25/10/2018) KONTUM

Ngày Hiền Phụ Giáo Miền Pleiku Năm 2018

02/05/2018 Leave a comment

XIN KÍNH MỜI

I. BÀI GHI NHANH

Ngày Hiền Phụ Giáo Miền Pleiku Năm 2018

II. VIDEO

 

 

 

GPKONTUM (02/05/2018) KONTUM

Đức Thánh Cha Phanxicô Kính Viếng Di Hài Cha Thánh Piô, 17.03.2018

21/03/2018 Leave a comment

Đức Thánh Cha Phanxicô kính viếng di hài Cha Thánh Piô, 17.03.2018

 

 

NGUỒN: hdgmvietnam.com
GPKONTUM (21/03/2018) KONTUM

Thư Mời Đăk Tân

21/10/2016 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính chuyển Thư Mời Thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Thờ Đăk Tân, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

GPKONTUM (21/10/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 

Đại Lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen 15 – 16/09/2014

18/09/2014 Leave a comment

GIÁO PHẬN KON TUM

ĐẠI LỄ KÍNH ĐỨC MẸ SẦU BI MĂNG ĐEN

15- 16 /09/ 2014

 

IMG_4362B

Một năm qua thật mau, mới hôm nào Giáo Phận Kon Tum mừng kính Mẹ Maria Măng Đen trong những cơn mưa không dứt của năm 2013, vậy mà hôm nay tháng chín của năm 2014 đã về!

Từ ngay đầu tháng tám, Đức Giám Mục và quý Cha trong Giáo Phận đã có những họp bàn để lên chương trình cho các công việc chuẩn bị mừng Lễ Mẹ Sầu Bi. Và đầu tháng chín thì các dự tính đã được tất cả mọi thành phần trong Giáo Phận tích cực triển khai. Thật là cảm động khi thấy các mục tử lăn lộn với con chiên để đi vào các hoạt động cụ thể; nhất là Đức Cha và Cha Quản Hạt Giuse , thường xuyên có mặt trên đại ngàn này để cùng tìm những phương thế và chỉ đạo cho mọi công việc.

Dọc theo những con đường tiến về đỉnh đồi nơi có Mẹ đứng, người ta thấy các Cha cùng quý ông câu , biện ,gia trưởng của các Giáo Xứ cả hai miền Gia Lai và Kon Tum ra sức chuẩn bị các sân bãi cho các loại xe… nào là chỗ này dành riêng cho xe gắn máy, nào chỗ kia là bãi đậu ôtô…Ai cũng cố gắng hết sức để bao nhiêu có thể, khắc phục được tình trạng các con cái Mẹ, sau những cây số dài của đường trường và đường đèo… lại còn phải lội bộ trong mưa trên những con đường lầy lội và trơn trượt dài nhiều cây số; và đồng thời cũng để tránh những tình trạng kẹt xe hoặc những bất trắc có thể xảy ra…

Còn ở phía trên, thì suốt cả hai tuần nay, mỗi Cha theo phận vụ được trao, đã tích cực cộng tác với Cha đặc trách để thay da đổi thịt khu rừng nguyên sinh Măng Đen. Cùng với các anh em giáo dân, quý Ngài cùng đào bới các gốc cây, khiêng những tảng đá, cuốc những đám cỏ dại mọc hoang dài quá đầu người, để dọn vệ sinh và tạm san bằng những chỗ mấp mô trên toàn khuôn viên của ngọn đồi cho được khang trang và nhất là cho đủ chỗ đứng cho con cái Mẹ từ khắp nơi sẽ tuốn về. Những bồn nước được đặt thêm, những khu vực vệ sinh được nhân rộng…và Lễ Đài cũng cần lắp đặt sao cho thuận lợi hơn…

XIN XEM TIẾP…

Bạn bè mấy kẻ đá vàng ?

17/09/2014 Leave a comment

 

Bạn bè mấy kẻ đá vàng, 

hòng khi mưa nắng lỡ làng cậy nhau. 

Khi vui thì vỗ tay vào, 

đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai !.

Một con chim nhạn bay lượn thấp là đà ngang qua đường phố 
bị một chiếc xe đụng phải. Nàng chim mái nầy bị thương nặng và đang chờ chết.

 H. chim 1

Chàng chim trống sà xuống mang theo thức ăn và tận tình lo lắng. 

 

H. chim 2

 

Chàng bay đi rồi trở lại mang thêm thức ăn cho nàng, nhưng nàng đã nằm bất động.

 

H. chim 3

 

  Chàng cố lung lay gọi nàng …. một hành động hiếm thấy từ loài chim nhạn.

04

 

  Khi nhận ra rằng nàng đã ra đi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại,

chàng khóc rống thảm thiết bi thương.

 

 05

Tiếng khóc vang vang của loài chim nhỏ bé, nhưng nỗi bi ai xé lòng không kém một sinh vật nào. 
Đứng cạnh xác nàng, chàng buồn thảm và tan nát cả cõi lòng … biết đến bao giờ? 
Hàng triệu người khắp Mỹ, Âu, Á đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những bức ảnh nầy. 

06

Người chụp bán rẻ những bức ảnh nầy cho một tờ báo nổi tiếng bên Pháp. 
Ngay ngày hôm đó số báo được bán sạch. Người muốn tìm xem ảnh phải lên các website.
Vậy mà có nhiều người nghĩ: động vật thì chả có đầu óc và cũng chẳng có cảm xúc nào?

Kẻ hèn mọn này xin có một vài câu thơ tạm gọi rằng:

Bạn bè hiếm kẻ lòng vàng

Đề phòng bão táp thân tàn có nhau.

Lúc giàu, lắm kẻ bám sau,

Lỡ chân thất thế, ôm sầu mình ta !?

Hồng Sơn Ngọc

GPKONTUM (17/09/2014) KONTUM

 

Khẩn Thiết !!! Xin Tất Cả Cầu Nguyện Cho Những Người Công Giáo Tại IRAQ

17/08/2014 Leave a comment

KHẨN THIẾT!!! XIN TẤT CẢ HÃY CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI CÔNG GIÁO TẠI IRAQ

image001

Trong mấy tuần lễ qua chúng ta chắc chắn đã nghe tin về quân Hồi giáo cực đoan ISIS đang thảm sát những người Kitô giáo trong những nơi mà chúng đã đánh chiếm được miền bắc Iraq. 

– Đây là các Kitô hữu đã sống ở miền bắc Iraq và Syria trong gần hai ngàn năm, từ thời các thánh Tông Đồ của Chúa Giêsu, họ đã rất trung thành cho tới nay. Trước khi đạo Hồi giáo xuất hiện ít nhất là sáu trăm năm, hôm nay họ đang đối mặt với sự diệt chủng rất khủng khiếp trong khu vực. 

 Một tuần trước, các Kitô hữu Đã được cảnh báo hoặc là rời khỏi thành phố Mosul và các khu vực khác dưới sự kiểm soát Nhà nước Hồi giáo, hoặc họ sẽ phải trả một khoản thuế rất cao do nhóm Hồi giáo ISIS tự đạt ra, hoặc bị xử tử chặt đầu. 

 Trong những vùng đã bị quân Hồi giáo ISIS chiếm đóng rất ít tin tức được lọt ra ngoài, còn những tin và hình ảnh giết người do chính họ đưa ra thì chúng ta chỉ thấy được một phần rất nhỏ thôi nhưng đã nói lên cái dã man và khủng khiếp qúa rồi. 

 Trong vài ngày qua những hình ảnh vô cùng của sự “ác độc dã man” đã cho chúng ta thấy rằng: Một cháu bé gái Công Giáo mới 2 tuổi mà chúng cũng không tha. chúng lôi em ra chắt đầu trước mặt mẹ và những người thân của cháu, gần bên cạnh một thánh đường và bắt mọi người Kitô giáo phải đổi sang Hồi giáo, nếu không số phận cũng sẽ là như em bé gái này tất cả!. 

 A Christian girl beheaded by ISIS terrorists. There is no doubt that we face genocide.

image002

Một nhóm tám thanh niên Công giáo cũng đã bị chúng lôi ra đóng đinh vào Thập tự giá và tra tấn hành hình cắt cổ liền sau đó.

  Hônm nay ngày 14.08.2014 Human Rights Watch đã cho biết tất cả những ngôi nhà của người Công giáo ở Mosul đã được sơn lên bằng chữ đỏ để chỉ gia đình Kitô Giáo. 

 Những Kitô hữu đã trốn thoát được kể lại là họ bị tước đoạt tất cả tài sản của, ngoại trừ quần áo của họ đang mặc trên người. Tất cả đồ trang sức, tiền bạc, xe cộ, ngay cả thức ăn và nước cũng đã bị tịch thu. Vì trên các tuyến đường di chuyển xung quanh thị trấn của người Kitô hữu buộc phải đi qua nhiều trạm kiểm soát của quân khủng bố Hồi giáo ISIS. 

Đó là những gia đình có chút của cải và mạnh khỏe còn lại những người qúa nghèo và ốm yếu thì không thể đi được nên còn kẹt ở lại thì sẽ bị xử tử nếu không đổi sang theo Hồi giáo.

 Quân ISIS Hồi giáo tuần qua trong một Video do chúng công bố đã đập nát tượng Đức Mẹ trong hình ảnh một Thánh đường bị phá hủy tan hoang. Tượng chúa Giêsu thì bị chúng chặt đầu nằm trên nền nhà thờ. 

 Ước tính cho rằng, có khoảng 200.000 Kitô hữu sống trong khu vực. Những người Kitô Giáo đã bị sát hại chưa thể kiểm chứng chính xác được. Người ta chỉ có thể phỏng đoán căn cứ theo sự mất tích là 10.000 – 50.000 (từ mười ngàn đến năm mươi ngàn người)

 Những người Công Giáo ở Mosul, đang phải trốn lên các dãy núi ở Barren Sinjar với người Yazidis trong những hang động và hốc núi, chịu sự đói khát bệnh tật, còn hàng trăm người khác thì đi lang thang trong sa mạc mà không có ai giúp đỡ.

 Kính xin mọi người giúp đỡ và cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban an lành đến những người đang khốn khổ được bình an, và xin cho những con người đang trong cơn say máu giết người được tỉnh ngộ.

 Thanh Sơn 14.08.2014

Tóm lược theo (Catholic Online)

 Nguồn hình ảnh

http://www.catholic.org/news/international/middle_east/story.php?id=56339

 A Christian girl beheaded by ISIS terrorists. There is no doubt that we face genocide.

image003

 

A Christian girl was beheaded by ISIS terrorists as a warning to others. This is evil in its purest, crystalline form.

 image004

Alawite victims of ISIS, beheaded and arranged as a display for the media and public.

image005

The head of a Syrian man, whose beheading was badly preformed. However, the gruesome nature of the killing serves to intimidate others.

image006

More victims of ISIS. The organization is parading their murders as a means of intimidating others

image007

The act of beheading is preferred because it is gruesome and intimate. It’s painful and excruciating to the victim and takes time as opposed to simply being shot. ISIS is using crude methods of execution that are intended to serve as torture and intimidation. Even crucifixions are being performed

image008

The moment of death, turned

Phụ chú

 

Ngày 09.08 vừa qua Đức Thánh Cha gửi thư cho Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon.

ĐTC kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ nhân đạo và giúp chấm dứt bạo lực chống các tín hữu Kitô và tín đồ các tôn giáo thiểu số tại Irak.

 HÔM THỨ BA NGÀY 12. 08.2014

 Tòa Thánh ra tuyên ngôn nghiêm khắc lên án việc hình thành cái gọi là ‘Nhà Nước Hồi Giáo’. Cực lực lên án những hành vi man rợ không thể biện minh được với 11 điểm như sau:

 “- Chủ trương tàn sát dân chúng chỉ vì tín ngưỡng của họ;

– Hành vi đáng kinh tởm là chặt đầu người, đóng đinh và treo thi thể nơi trường sở công cộng;

– Chính sách tùy tiện bó buộc các tín hữu Kitô và người Yezidi phải theo Hồi Giáo, hay là trả tiền thuế (yizya) hay là phải di cư;

– Việc trục xuất hàng mấy chục ngàn người, trong đó có các trẻ em, người già, phụ nữ đang mang thai và bệnh nhân.

– Hành động bắt cóc các thiếu nữ và phụ nữ thuộc cộng đoàn Yezidie và Kitô như chiến lợi phẩm (sabaya);

– Hành vi cưỡng bức man rợ các phụ nữ phải khâu kín bộ phận sinh dục;

– Việc phá hủy các nơi thờ phượng và lăng tẩm của Kitô giáo và Hồi giáo;

– Hành động chiếm đóng hoặc xúc phạm đến các nhà thờ và tu viện;

– Việc tháo gỡ các thánh giá và các biểu tượng tôn giáo khác của Kitô giáo và các cộng đồng tôn giáo khác;

– Hành vi phá hủy các gia sản Kitô vô giá về tôn giáo và văn hóa;

– Việc bạo hành dã man với mục đích làm cho dân chúng phải kinh sợ để bó buộc họ khuất phục hoặc phải chạy trốn.”

GPKONTUM (17/08/2014) KONTUM

Thánh Lễ Giỗ Giáp Một Năm Cha Cố GIACÔBÊ NGUYỄN TẤN ĐƯỜNG ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ (09/08/2014)

09/08/2014 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo Phận  xin giới thiệu

“Thánh Lễ Giỗ Giáp Một Năm Cha Cố  GIACÔBÊ NGUYỄN TẤN ĐƯỜNG  ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ”

vào ngày 09/08/2014  tại Giáo xứ Trung Nghĩa, Kontum.

GPKONTUM (09/08/2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

THÁNH LỄ GIỖ GIÁP MỘT NĂM NGÀY

CHA CỐ GIACÔBÊ NGUYỄN TẤN ĐƯỜNG

ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ (09/08/2014) 

 .

            Thứ Sáu ngày 09/08/2014, ngày Giỗ giáp 01 năm của cha cố Giacôbê Nguyễn Tấn Đường. Thánh lễ cầu nguyện cho ngài vào lúc 9g30 tại nhà thờ Giáo xứ Trung Nghĩa, hạt Kontum, do cha TĐD Phêrô Nguyễn Vân Đông chủ tế cùng 14 linh mục thuộc 2 miền Kontum và Pleiku.

            Trước khi bước vào thánh lễ, cha TĐD thông báo Đức Cha Micae đi mục vụ nước ngoài đã về đến Việt Nam, nhưng ngài chưa kịp về đến Giáo phận. Vào dịp tĩnh tâm linh mục tháng 8 sắp tới, Đức cha và các cha trong Giáo phận sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Giacôbê tại TGM. Hôm nay, thánh lễ Giỗ đúng ngày 09/08 tại giáo xứ Trung Nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì: Cha cố Giacôbê đã được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Trung Nghĩa, mộ phần của ngài nằm ở đây; thứ nữa gia đình thân tộc của cha cố gồm 01 người em và các cháu, chắt, chút…đến hơn 200 người đang sống tại giáo xứ này. Cha TĐD cũng gợi nhắc một vài kỷ niệm của cha cố: sinh năm 1919, đi tu tại TCV Thừa sai Kontum năm 1935, thụ phong linh mục năm 1953, phục vụ nhiều giáo xứ Kinh-Thượng như Plei Jơdrâp, Tân Hương…Ký ức về một linh mục hiền lành, dễ mến mà nhiều người, kể cả bên ngoài giáo phận đều gọi ngài cách thân thương trìu mến là “Ông Ngoại”; kỷ niệm về sự kiện cha cố Giacôbê và cha Simon Phan Văn Bình trong những ngày đầu mời Hội Dòng Chúa Quan Phòng lên phục vụ tại giáo xứ Trung Nghĩa này.v.v.

            Thánh lễ tiếp diễn thật trang nghiêm, sốt sắng. Cha Giuse Nguyễn Văn Đắc, cha sở Trung Nghĩa trong bài giảng dưới ánh sáng Lời Chúa, cũng nhắc lại một số đức tính của cha cố như giản dị, đơn sơ, siêng năng lao động, là một người con hiếu thảo, sống chan hòa tình gia đình, tình anh em linh mục…Tuổi già của ngài không là gánh nặng hay buồn phiền nhưng đầy lạc quan và phó thác trong sự quan phòng của Thiên Chúa, là tấm gương cho tất cả chúng ta.       

            Cuối thánh lễ, người cháu của cha cố đại diện gia đình đã nói lên tâm tư chân thành cảm ơn cha TĐD, quý cha đồng tế, quý nữ tu và quý chức cùng toàn thể cộng đoàn đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Giacôbê.

Xin Chúa thương cho linh hồn Ông Ngoại Giacôbê Nguyễn Tấn Đường được sớm hưởng tôn nhan Chúa.

 

 Hình ảnh thánh lễ:

.

image002

image004

image006

image008

image010

image012

image014

image016

image018

image022

image024

.

XIN CLICK VÀO

http://s1379.photobucket.com/user/phuongquikt/slideshow/

 

Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục cho Thầy Phó Tế GIOAKIM LƯƠNG ĐÔNG VỸ (09.11.2013)

10/11/2013 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin kính giới thiệu cùng gia đình Giáo phận THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC cho Thầy Phó Tế GIOAKIM LƯƠNG ĐÔNG VỸ vào lúc 05 giờ 30, ngày 09 tháng 11 năm 2013 tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum do Đức Cha MICAE HOÀNG ĐỨC OANH Giám mục Giáo phận Kontum tấn phong qua 02 đoạn Youtubes sau đây.

GPKONTUM (10.11.2013) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

.

.

Lễ Vọng Phục sinh tại Vatican & Giêrusalem

31/03/2013 Leave a comment

Lễ Vọng Phục sinh tại Vatican & Giêrusalem

 

.

 

GPKONTUM (31.03.2013) KONTUM

NĂM ĐỨC TIN VÀ LỄ TRUYỀN DẦU TẠI GIÁO PHẬN KON TUM 27.03.2013

29/03/2013 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin gởi đến quí gia đình truyền thông trong Giáo phận KÝ SỰ NHANH  của chính ngày LỄ DẦU (27.03.2013) tại Giáo xứ An Khê, Giáo phận Kontum.

GPKONTUM (29.03.2013) KONTUM.

XIN KÍNH MỜI

.

NĂM ĐỨC TIN VÀ LỄ TRUYỀN DẦU

TẠI GIÁO XỨ AN KHÊ GIÁO PHẬN KON TUM

 

  • Ngày Lễ đã đến…. Sáng 27-03-2013.

 image001

Không biết đêm qua có nghỉ được chút nào không, mà sáng nay người ta đã nghe thấy tiếng Cha Sở Giuse Phạm Minh Công vang lên trên máy phóng thanh từ ngay lúc 4h sáng để hướng dẫn Giáo Dân từ các Giáo Xứ, các làng xa đang lũ lượt tiến vào cổng với niềm hân hoan  và tự tin … đi tìm khu vực dành cho…mình.

Các Nữ Tu, các Giáo Dân có trách nhiệm đặc biệt về mặt nào thì cẩn thận nhìn ngó lại mặt ấy…

 image003

 

Đúng là mọi sự đã sẵn sàng!

 

Bây giờ là 5h sáng. Buổi sáng của An Khê thật thanh bình! Tuy trời còn mờ mờ nhưng cũng đủ sáng để mọi người nhận ra được nhau… mặt ai cũng tươi rực lên niềm vui thánh thiện của người con Chúa!

XIN XEM TIẾP…

Nhà thờ Giáo xứ An Khê, thị xã An Khê, tỉnh Gia-lai – Giáo phận Kontum

23/03/2013 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin gởi đến quí gia đình truyền thông một kiểu ảnh ngôi Thánh đường mới được xây dựng của Giáo xứ An Khê – Giáo Phận Kontum và được thánh hiến ngày vào 01.05.2012. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin đăng lên Trang Truyền thông của Giáo phận địa bàn hành chánh Giáo hạt An Khê, gồm 1 thị xã An Khê và 3 huyện : H. Kon K’Bang, H. Đăk Pơ và H. Kon Chro, có kèm theo thống kê cần thiết.

GPKONTUM (23.03.2013) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

Nhà thờ Giáo xứ An Khê, thị xã An Khê – tỉnh Gialai 

 – Giáo phận Kontum –

 thánh hiến ngày 01.05.2012

An Khe 01

HAT AN KHE 02