Archive

Archive for the ‘TinTức’ Category

Thánh Lễ Giỗ Lần VI Cố Linh Mục GIUSE TRẦN TRÍ TUỆ Tại GX. Phương Hòa (25/5/2016)

26/05/2016 Leave a comment

THÁNH LỄ GIỖ LẦN VI CỐ LINH MỤC GIUSE TRẦN TRÍ TUỆ

TẠI GIÁO XỨ PHƯƠNG HÒA, KONTUM  (25.5.2016 )

PHẦN 2: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ – CẢM TẠ

 

NGUỒN : Cường Mai Tu

Published on May 26, 2016

GPKONTUM (26/05/2016) KONTUM

Thánh Lễ Giỗ Lần VI Cố Lm. Giuse Trần Trí Tuệ, Tại GX. Phương Hòa (25/05/2016)

26/05/2016 Leave a comment

THÁNH LỄ GIỖ LẦN VI CHA CỐ GIUSE TRẦN TRÍ TUỆ

TẠI GIÁO XỨ PHƯƠNG HÒA KONTUM SÁNG 25.5.2016

PHẦN 1: RƯỚC ĐGM & LM. ĐOÀN
– GIỚI THIỆU TIỂU SỬ CHA CỐ GIUSE
– PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

NGUỒN: Cuong Mai Tu

Published on May 25, 2016
GPKONTUM (26/05/2016) KONTUM

Thánh Lễ Bế Giảng Khóa Học Yao Phu (năm 2016) – Phần 2: Phụng Vụ Thánh Thể

22/05/2016 Leave a comment

THÁNH LỄ BẾ GIẢNG KHÓA HỌC YAO PHU TẠI CHỦNG VIỆN THỪA SAI,

GIÁO PHẬN KON TUM 20 5 2016 

DO ĐGM. GIÁO PHẬN KON TUM CHỦ SỰ

PHẦN 2: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

NGUỒN: Cuong Mai Tu
Published on May 21, 2016
GPKONTUM (22/05/2016) KONTUM

Lễ Bế Giảng Năm Học Yao Phu (khóa 2013-2016) – Phần 1, Tổng Kết – Phát Thưởng

22/05/2016 Leave a comment

LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC YAO PHU 2013 – 2016

TẠI CHỦNG VIỆN THỪA SAI GIÁO PHẬN KON TUM 20.6.2016

DO ĐGM. GP. KON TUM CHỦ SỰ

PHẦN 1: BÁO CÁO TỔNG KẾT + PHÁT THƯỞNG + TẶNG QUÀ

HUẤN DỤ CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GP. KONTUM

NGUỒN: Cuong Mai Tu
Published on May 20, 2016
GPKONTUM (22/05/2016) KONTUM

Mẫu Linh mục lý tưởng theo Đức Thánh Cha Phanxicô

22/05/2016 Leave a comment

Mẫu Linh mục lý tưởng theo Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Thánh Cha Phanxicô đã trình bày một mẫu Linh Mục lý tưởng dựa theo ba câu hỏi: điều gì làm cho cuộc sống của Linh Mục ấy có hương vị? Việc dấn thân phục vụ của linh mục là cho ai và để làm gì? Đâu là lý do tối hậu sự hiến thân của linh mục?

XIN XEM TIẾP…

Thánh Lễ Bế Giảng Năm Học Các Chú Yao Phu Tại Giáo Phận (20/05/2016)

22/05/2016 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu

ĐOẠN VIDEO CLIP:

THÁNH LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC CÁC YAO PHU TẠI GIÁO PHẬN KON TUM (20/5/2016 )
PHẦN 1: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ & BÀI GIẢNG CỦA ĐGM. GIÁO PHẬN KON TUM

 

NGUỒN : cuong Mai Tu

Published on May 21, 2016
GPKONTUM (22/05/2016) KONTUM

 

Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo phận Phỏng Vấn Linh Mục Đaminh Trần Văn Vũ (14/05/2016)

21/05/2016 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền Thông Giáo phận phỏng vấn Linh Mục Đaminh Trần Văn Vũ (14/05/2016).

Chúng tôi xin sơ lược tiểu sử Giáo xứ Đăk Jâk, Hạt Đăk Mót, Giáo phận Kontum

và một đoạn VIDEO CLIP về cuộc phỏng vấn với Linh mục Đaminh Trần Văn Vũ

tại vùng đất xây dựng ngôi thánh đường Giáo xứ.

XIN KÍNH MỜI

I- LƯỢC SỬ GIÁO XỨ ĐĂK JÂK

 Một “nhà thờ tạm” bằng cột tròn, lợp tôn, không thưng vách, thô sơ.

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Giáo xứ Đăk Jâk thuộc Giáo hạt Đăk Mót, Giáo phận Kontum. Địa bàn Giáo xứ gồm 3 xã: Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, xã Đăk Môn và Đăk Long Đăk Glei, tỉnh Kontum. Giáo xứ hiện nằm ở làng Đăk Jâk, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, cách Thành phố Kontum 85 km về phía Bắc. Giáo xứ Đăk Jâk có 13 làng dân tộc: Đăk Jâk, Đăk Nai, Long Jon, Đăk Giá 1, Đăk Giá 2, Đăk Blăi, Đăk Rơme, Đăk Ôn, Đăk Ak, Đăk Rơtu, Pêng Blong, Măng Tách và Đăk Xây cùng 1 giáo họ người Kinh là Antôn.

XIN XEM TIẾP…