Archive

Archive for the ‘Hình Ảnh’ Category

Vãn Cảnh Kơ-Xâm

29/12/2018 Leave a comment

Lễ Đêm Giáng Sinh tại Kontum – 24/12/2018- mưa rơi lác đác đó đây! Mấy ngày qua gió se lạnh, bầu trời âm u, nhiều nơi có cơn mưa chiều. Lòng hoài nhớ thương Cha Bề Trên Bê đang nằm tại Kon Kơxâm cô quạnh. Lòng bảo lòng tôi gieo vần bài thơ  thất ngôn bát cú dâng lên Ngài như những cây hương đốt lên cắm nơi mộ Ngài.

 

VÃN CẢNH KƠXÂM

Vãn cảnh Kơxâm, bóng quyện chân;
Trời mây xám xịt, dạ bần thần!
Cảm thương kẻ khuất, dâng kinh nguyện,
Thầm nhớ người nằm, họa mấy vần;
Nhớ Đấng hy sinh cao ngút núi;
Thương người vất vả nặng ngàn cân.
Nào ai có biết đời thay đổi?
Nắm mộ riêng Ngài, thương gởi thân.

 

 

XIN BẤM VÀO

ẢNH KON KOXAM

Lm. Hồng Sơn Ngọc
Kontum 28/12/2018

 KONTUM (29/12/2018) KONTUM

Advertisements

Bài Giảng Của Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị Trong Thánh Lễ Kính Đức Giê-Su Ki-Tô Vua Tại Giáo Xứ Đức Hưng, Hạt Chư Prong, Giáo Phận Kontum 25.11.2018

26/11/2018 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông giáo phận Kontum xin chuyển dến quí gia đình giáo phận nhà:
Bài Giảng Của Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị Trong Thánh Lễ Kính Đức Giê-Su Ki-Tô Vua

Tại Giáo Xứ Đức Hưng, Hạt Chư Prong, Giáo Phận Kontum 25.11.2018
Chúng tôi xin lược thuật nội dung bài giảng,
song song có phần ghi âm
và sau cùng một số hình ảnh ghi lại sinh hoạt của giáo xứ Đức Hưng 
kỷ niêm 60 năm
hình thành giáo xứ qua dòng thời gian (1958-2018):

I – NỘI DUNG BÀI GIẢNG

Kính Thưa Cộng Đoàn Phụng Vụ

Chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong thế kỷ XXI thì nói đến Vua, không biết người ngày nay còn họ có thể đón nhận được hay không, nhất là sau cuộc cách mạng Pháp vào thế kỷ thứ XVIII, nói chính xác vào năm 1789, với trào lưu dân chủ họ đã kết án Vua và Hoàng Hậu, đã đem vua và hoàng hậu lên máy chém, không còn vị nhận chức vua hay địa vị làm vua nữa. Sau những đợt về kỷ nguyên ánh sáng, những cuộc cách mạng về kỹ thuật, khoa học, người ta đi tìm về dân chủ, chủ nghĩa dân tộc, chứ không vướng vào quân chủ, tức là vua chúa nữa nếu mà có còn thì cũng là một danh hiệu nói lên danh dự hơn là có quyền bính thật, quyền bính thì thuộc về những người được người dân bầu lên. Đối với ngày xưa thì ông vua có toàn quyền, ông vua một nước có quyền sinh sát mọi người, lên trên hết mọi người, cho nên phải có những dòng họ tranh dành nhau để được làm vua, được thì làm vua thua thì làm giặc, cho nên ngày xưa ông vua quan quyền lắm. Nhưng mà vào thế kỷ thứ XX – thời Đức Giáo Hoàng Piô thứ XI như lúc nãy trong đầu lời dẫn nhập có nói đến, năm 1925 thì Đức Giáo Hoàng Piô thứ XI muốn lập nên Lễ Đức Kitô làm vua trong dịp kết thúc năm thánh, ngày xưa thì 50 năm thì mới kết thúc năm thánh, sau này rút lại còn 25 năm, cho nên 1925 dịp năm thánh, đến khi kết thúc năm thánh thì Đức Giáo Hoàng Piô thứ XI đã thiết lập Lễ Chúa Giêsu là Vua. Tại sao Đức Giáo Hoàng trong thời đại dân chủ mà Ngài muốn tái lập mà nước có Chúa Giêsu là Vua trong đó thì có vẻ ngược với trào lưu. Như vậy thì làm sao? Đức Giáo Hoàng lập nên lễ Chúa Kitô Vua đây với những mục đích; thứ nhất đó là cung cấp một phương thuốc để chống lại chủ nghĩa duy tục, chối bỏ quyền của Đức Giêsu Kitô và người ta lúc bấy giờ họ theo trào lưu tôn giáo chống lại Kitô giáo, coi Kitô giáo như là một cái tự nhiên thôi, trong đó ngày xưa ở Âu Châu thì Kitô Giáo coi như là quốc gia, tất cả đều theo đạo của Chúa cả, với trào lưu duy tục, chạy theo thế tục, chạy theo thế gian nên từ từ người ta loại trừ Kitô giáo ra khỏi cuộc sống, chúng ta còn thấy bề mặt xã hội thì người ta không còn coi trọng tôn giáo, nhất là Kitô giáo, coi thường Kitô giáo thì người ta cũng coi thường Giáo Hội, người ta chống Giáo Hội, và muốn đặt Kitô Giáo dưới địa vị của xã hội dân sự, chính phủ dân sự và như thế chúng ta thấy loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống thì chắc chắn đem lại hậu quả oán thù, chia rẻ với nhau, các nước này, nước kia . Sau đến thế chiến, chúng ta thấy Âu Châu đã tan nát rồi, rồi tiếp tục trào lưu mà với tục thái như thế lại tiếp diễn kéo theo đến những thế chiến, chúng ta thấy không có ở trong một cái niềm tin vào Thiên Chúa nữa cho nên không coi những người khác là anh chị em. Một mục đích khác Đức Giáo Hoàng lập nên Thánh Lễ này để mà đẩy mạnh sự nhiệt tình tông đồ ở trong một cái xã hội tục quán và muốn tái lập lại mọi sự trong Chúa Kitô như trong bài đọc 2 nói, Chúa Giêsu là Đầu và là Cuối, Ngài là An-pha, là Omega, Anpha chữ đầu tiên, và Omega là chữ cuối cùng, Đầu và Cuối. Chúa Giêsu là Đầu và Cuối cho nên để cho người ta đến với Chúa Giêsu đầu cũng như là cuối. Chúa Giêsu là tất cả, Chúa Giêsu là Vua, Ngài là Vua vũ trụ.

II – GHI ÂM:
XIN XEM TIẾP…

Tiến Độ Thi Công Nhà Đa Năng Từ Ngày 06 Đến 10 Tháng 11 Năm 2018

10/11/2018 Leave a comment

Tiến Độ Thi Công Nhà Đa Năng Từ Ngày 06 Đến 10 Tháng 11 Năm 2018

XIN CLICK VÀO

TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ ĐA NĂNG (từ 5 – 10/11/2018)

 

Đền Thánh Đức Mẹ Măng Đen, Huyện Kon Plong, Tỉnh Kon Tum, Giáo phận Kontum

05/11/2018 Leave a comment

Đền Thánh Đức Mẹ Măng Đen, Huyện Kon Plong, Tỉnh Kon Tum, Giáo phận Kontum

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN  5.11.2018

XIN CLICK VÀO

ĐỀN THÁNH ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

 

GPKONTUM (05/11/2018) KONTUM

Hình Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc Lần V Tại TGM Xuân Lộc (28/8/2017 – 01/9/2017)

08/09/2017 Leave a comment

Hình Tham Dự Viên Ngày Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc Lần V
Tại TGM Xuân Lộc (28/8/2017 – 01/9/2017)

 

 NGUỒN : giaolyductin.net
GPKONTUM (08/09/2017) KONTUM

Đêm Hoan Ca Giáng Sinh Năm 2015 tại Giáo Xứ Thăng Thiên (26/12/2015)

30/12/2015 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu:

Nội Dung và một số Hình Ảnh

ĐÊM HOAN CA GIÁNG SINH NĂM 2015  TẠI GIÁO XỨ THĂNG THIÊN

(26/12/2015)

 

 

1.Đêm hoan ca Giáng Sinh diễn ra lúc 19 giờ 20 phút 26/12/2015 tại giáo xứ Thăng Thiên với tiết mục mở màn “Rước Lửa Thiêng” do Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị tân Giám mục Giáo phận Kontum thắp lên, Cha An-rê Hoàng Đức Nhân thư ký của Đức Khâm Sứ Tòa Thánh cùng hơn 1.100 người tham dự.

XIN XEM TIẾP…

Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)

04/05/2014 Leave a comment

THÁNH LỄ TẠ ƠN

KHÁNH THÀNH NHÀ NGUYỆN PLEI DON

GIÁO XỨ KON RƠBANG – KON TUM

02/05/2014

.

1

Hôm nay dân làng Plei Don thuộc Giáo xứ Kon RơBàng đã hân hoan đón chào Đức Giám Mục Giáo Phận cùng quý Cha và quý nam nữ Tu Sĩ về tham dự Lễ Làm Phép và Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Ngôi Nhà Nguyện của Làng sau nhiều biến chuyển, đổi thay và khởi công xây dựng từ những năm Cha Phaolô Nguyễn Đức Hữu còn làm Cha Sở nhà thờ Chính Tòa và đặc trách Ban xây dựng.

 Qua bao thế hệ và qua bao thời Cha Sở… hiện nay Giáo Xứ Kon Rơ Bang đang được quý Cha Dòng Đa Minh chăm sóc. Plei Don là một Giáo Họ trong Giáo Xứ và là một “Làng” thuộc Phường Quang Trung, Thành Phố Kon Tum với 158 gia đình gồm hơn 900 nhân khẩu.

 Sau nhiều ngày được quý Cha và quý Thầy hướng dẫn chuẩn bị, hôm nay ngôi Nhà Nguyện Plei Don đã trở nên xinh đẹp và vô cùng tươi sáng!

 Từ 5,6 giờ sáng, các phân chia cắt đặt đã đâu vào đó.

Ngoài anh em trong Giáo Xứ Kon RơBang, còn cả các anh em thuộc các Giáo xứ khác như Phương Quý, Plei Jơdrâp, Chính Tòa cũng hân hoan biểu lộ niềm vui qua việc tham gia vào các ban trật tự, đón tiếp và ẩm thực.

 Riêng làng Plei Don, niềm vui như vỡ òa! Từ già đến trẻ, từ lớn đến bé… Mọi người đã ra cả ngoài đường làm hàng rào danh dự để đón tiếp Đức Cha và quý Cha cùng quý khách đến cùng tạ ơn và chung vui.

2

3

Người ta nhìn thấy có cả người thanh niên tật nguyền, đôi tay không còn,cặp mắt không thấy mà vẫn vui tươi rướn mắt để nhìn và vung hai cùi tay để vỗ, cố tạo nên những âm thanh ngập đầy cảm xúc đang dâng trào trong trái tim em!

4

 Bước đến khuôn viên Nhà Nguyện mới, có lẽ không ai lại không giật mình trước Ngôi Nhà mà anh em dân làng dành cho Chúa lại rộng lớn và quá xinh đẹp như thế này!

5

Đến 9h thì Đức Cha và quý Cha đã tới ; Thánh Lễ được bắt đầu với những tiếng cồng chiêng và những điệu múa rước truyền thống từ khu vực sân bên phải Nhà Nguyện tiến vào.

6

7

8

 Sau khi Đức Cha và quý Cha đã an tọa, vị đại diện Giáo họ đã lên đọc bản tiểu sử tóm tắt về dân làng và ngôi Nhà Nguyện Plei Don.

9

 Đức Cha bắt đầu cử hành Thánh Lễ bằng nghi thức chúc lành và thánh hóa cộng đoàn Phụng vụ bằng việc vẩy nước phép trên mọi người. Rồi mọi diễn tiến vẫn như mọi Thánh Lễ khác.

10

11

12

Trong bài Chia Sẻ, Đức Cha nhắc cho mọi người ý thức rằng mỗi khi một Nhà nguyện được làm phép là mỗi lần các tín hữu phải nhớ tới mục đích xây dựng là để anh em quy tụ đến gặp gỡ Chúa.

13

 Chúa đã ban cho dân làng Plei Don hôm nay có Ngôi Nhà Nguyện đẹp xinh này, thì từ nay, tất cả mọi thành phần đều phải biết khích lệ, dắt dìu nhau đến đây để thờ phượng,gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau.

Mọi người cần phải nhớ rằng còn bao nhiêu nơi khác chưa có Nhà Thờ.Còn bao nhiêu anh emkhác đang thèm khát được nghe lời Chân lý, được nghe lời của Chúa mà không có ai rao giảng cho họ.

Anh em Plei Don phải nhớ đến sứ mạng Loan Báo Tin Mừng của mình, đừng ngại dấn thân; cứ vững tin rằng càng gặp khó khăn, Giáo Hội càng phát triển trong sự quan phòng của Chúa.

Cuối cùng Đức Cha cầu chúc cho anh em Plei Don biết sử dụng Ngôi Nhà Nguyện này cho xứng đáng với ơn trọng đại mà Chúa đã ban cho dân làng hôm nay.

Bài chia sẻ này Đức Cha đã nói bằng hai thứ tiếng, tiếng phổ thông và tiếng Bahnar.

 Sau bài chia sẻ của Đức Cha, một đại diện đã hát Lời Nguyện Giáo Dân bằng tiếng  địa phương thật sốt sắng. 

14

Tiếp theo là phần làm phép Bàn Thờ và Nhà Tạm.

Tất cả Giáo Dân đều được nghe hướng dẫn về Nghi Thức này:

Bàn thờ là nơi quan trọng nhất của nhà thờ, là trung tâm điểm của phụng vụ Thánh Thể.

Sở dĩ bàn thờ được coi là quan trọng, vì đó là nơi Thiên Chúa và con người gặp gỡ, liên kết với nhau, là nơi mà Thiên Chúa đến với loài người và loài người đến với Thiên Chúa.

Bàn thờ cũng tượng trưng cho Chúa Kitô, mối giao tiếp tuyệt hảo của sự gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa, bởi vì trong ngôi vị của Chúa Kitô, vừa có bản tính Thiên Chúa, vừa có bản tính loài người.

Sau lời cầu khẩn trọng thể, Đức Cha đã cung kính xông hương Mặt và xung quanh Bàn thờ.

15

16

Ngay sau đó, Ngài làm phép Nhà Tạm.

Nhà Tạm là nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa, nên đã thành nơi thánh, do đó Đức Giám Mục đã vẩy nước phép để thánh hóa nơi này.

 Thánh Lễ được tiếp tục cho đến sau khi Hiệp Lễ. Trước khi đặt Mình Thánh Chúa vào Nhà Tạm, Đức Cha đã kiệu Chúa đi vào giữa đoàn con cái, sau đó tất cả cùng sấp mình thờ lạy Chúa; rồi cửa Nhà Tạm được đóng lại. Từ nay ngôi nhà này thực sự đã trở thành ngôi Nhà Nguyện, nơi để cho con cái đến gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau.

 

 17

18

Mọi Nghi Thức và Cử hành Phụng Vụ đang đi vào hồi kết thúc, Đức Giám Mục đọc lời nguyện kết Lễ và ban Phép Lành trọng thể cho mọi con cái đang tụ họp quanh Bàn Tiệc Lời và Mình Máu Chúa.

 

19

Bài hát tạ Lễ được dành cho Thánh Giuse Thợ, vì Người là Bổn Mạng của giáo họ Plei Don này.

20

21

Rời Bàn Tiệc Phụng Vụ, Đức Cha và toàn thể Cộng Đoàn được mời vào hai Bàn Tiệc khác đã được dọn sẵn.

Bàn Tiệc bên sân trái Nhà Nguyện là Tiệc đứng ( Buffet) theo kiểu Tây phương; Bàn Tiệc bên sân phải Nhà Nguyện là Tiệc quỳ hay còn gọi là Tiệc uống ( Rượu Cần) theo kiểu địa phương, mỗi gia đình đem đến một vò rượu làm bằng gạo hoặc nếp, hoặc bằng củ sắn (củ mì) với những thức nhắm đậm chất núi rừng như thịt heo nướng chấm với muối é, rồi ăn kèm với lá me chua… và còn nhiều món khác như là măng chua, như là cơm ống dùng với thịt gà nướng, cá nướng… Ôi, còn nhiều món rất lạ và rất sạch nữa!

22

23

24

25

26

Tất cả các khách khi bước vào làng tiệc này rồi thì thường không đành từ chối nếm rượu của từng gia đình được; vì đối với anh em địa phương, cứ mỗi lần có ai uống rượu của mình là một lần họ được chúc phúc; bởi thế khi nếm xong rượu bên vò này rồi, nhìn thấy ánh mắt thành khẩn của người bên cạnh là lại phải quỳ xuống nếm tiếp… Và cứ thế, nếu bạn đi hết một vòng là bảo đảm bạn sẽ bước đi loạng choạng… với niềm vui vì mình đã cầu phúc cho được nhiều người!

 Khi các khách lần lượt ra về, vẫn còn thấy bà con hân hoan gùi những vò rượu khác tới. Có Nhà Nguyện mới mà, phải cùng nhau vui cho đến tận đêm khuya !

Tạ ơn Chúa đã thương ban cho anh em Plei Don Ngôi Nhà Nguyện đẹp xinh này!

                                                                              Ban Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum

(02.05.2014)

                                                                          Ghi nhanh

GPKONTUM (04.05.2014) KONTUM