Archive

Archive for the ‘Video’ Category

Đức Thánh Cha: Người Mục Tử Hiền Lành, Cảm Thương, Và Cầu Nguyện Khi Bị Tố Cáo

19/09/2018 Leave a comment

Đức Thánh Cha: Người mục tử hiền lành, cảm thương, và cầu nguyện khi bị tố cáo

 

NGUỒN: Vatican News – Tiếng Việt
Published on Sep 18, 2018
GPKONTUM(19/9/2018) KONTUM

Advertisements

ĐGH Phanxicô Palermo – Gặp Gỡ Giới Trẻ 2018-09-15

18/09/2018 Leave a comment

ĐGH Phanxicô Palermo – gặp gỡ giới trẻ 2018-09-15

 

NGUỒN: Vatican News – Tiếng Việt
Published on Sep 16, 2018
GPKONTUM (18/9/2018) KONTUM

ĐTC Phanxicô: Trong Thời Gian Gần Đây, Dường Như Kẻ Tố Cáo Đang Chống Lại Các Giám Mục

17/09/2018 Leave a comment

ĐTC Phanxicô: Trong thời gian gần đây,
dường như Kẻ Tố Cáo đang chống lại các giám mục

 

NGUỒN: Vietvatican.net
GPKONTUM (17/9/2018) KONTUM

Nghi Thức Tuyên Hứa Của Các Tân Huynh Trưởng Giáo Lý Viên Xứ Đoàn Ki-Tô Vua Tân Hương – Giáo Phận Kontum

16/09/2018 Leave a comment

NGHI THỨC TUYÊN HỨA CỦA CÁC TÂN HUYNH TRƯỞNG GIÁO LÝ VIÊN
XỨ ĐOÀN KITÔ VUA TÂN HƯƠNG, KONTUM

 

GPKONTUM (16/9/2018) KONTUM

Đại Hội Thiếu Nhi Thánh Thể Toàn Quốc Lần 1 – Đêm Diễn Nguyện

26/08/2018 Leave a comment

ĐẠI HỘI THIẾU NHI THÁNH THỂ TOÀN QUỐC LẦN 1 – ĐÊM DIỄN NGUYỆN

 

NGUỒN: Adgentes KT
Published on Aug 25, 2018
GPKONTUM (26/08/2018) KONTUM

Thánh Lễ Tạ Ơn Tiên Khấn Của Nữ Tu Dòng Chúa Quan Tại Gp. Kontum 10 8 2018

12/08/2018 Leave a comment

THÁNH LỄ TẠ ƠN TIÊN KHẤN CỦA NỮ TU DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG
TẠI GP KONTUM 

THÁNH LỄ TẠ ƠN TIÊN KHẤN CỦA 10 NỮ TU DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG
DO ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KON TUM CHỦ SỰ
TẠI NHÀ THỜ PHƯƠNG NGHĨA, GIÁO PHẬN KONTUM 10 8 2018

PHẦN I: PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
– BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA ALOISIÔ
– NGHI THỨC TUYÊN KHẤN DÒNG
– LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

 

PHẦN II: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ & CẢM TẠ

 

NGUỒN: Cương Mai Tư
GPKONTUM (12/08/2019) KONTUM

Cha Đắc Lộ Và Bổn Đạo Sống Kiên Vững Giữa Những Bách Hại – Giáo Hội Lắng Nghe Giới Trẻ

12/08/2018 Leave a comment

Cha Đắc Lộ và bổn đạo sống kiên vững giữa những bách hại
– Giáo hội lắng nghe giới trẻ – Chức làm mẹ của Giáo hội.
Đức Maria Mẹ của Chúa. Đức Maria và sự hiệp nhất của Giáo hội

 

Vatican News – Tiếng Việt
Published on Aug 11, 2018
GPKONTUM (12/08/2018) KONTUM