Archive

Archive for the ‘Văn Thư-Thông Báo’ Category

Văn Phòng TGM Xin Thông Báo Đến Quý Cha Về Lễ Măng Đen

06/12/2016 Leave a comment

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về lễ Măng Đen:

 1. Thánh Lễ trọng thể vào lúc 09g30 sáng Thứ Sáu, ngày 09.12.2016.
 2. Xin Quý Cha vui lòng mang theo áo alba và áo lễ trắng.
 3. Quý Cha đi lễ Măng Đen trước 6g00 sáng Thứ Sáu, ngày 9.12.2016 thì xe được vào tận nơi linh đài. Còn sau 6g00 thì để xe nơi quy định của BTC và có xe trung chuyển đến linh đài.

VP xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

— 

GPKONTUM (06/12/2016) KONTUM

 

Thông Báo Đến Quý Cha Về Việc Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế

02/12/2016 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế:

* Thời gian: 05g30 sáng Thứ Bảy, ngày 03.12.2016

* Địa điểm: Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum.

+ Xin Quý Cha vui lòng mang theo áo alba và áo lễ trắng.

Kính cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (02/12/2016) KONTU M

Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 12/2016

25/11/2016 Leave a comment

Kontum, ngày 25.11.2016

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 12.2016: tĩnh tâm theo Giáo Miền.

1. Miền Kon Tum:

 

* Thời gian: từ 8g30 đến 12g00 Thứ Năm, ngày 01.12.2016.

* Địa điểm: Nhà Thờ Tân Hương, Kon Tum..

2. Miền Pleiku:

 

* Thời gian: từ 8g30 đến 12 giờ00 Thứ Ba, ngày 13.12.2016.

* Địa điểm: Nhà Thờ An Sơn, Hạt An Khê..

Kính mời Quý Cha tham dự đông đủ.

VP xin cám ơn.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (25/11/2016) KONTUM

Thư Mùa Vọng Năm Phụng Vụ A (2016-2017)

24/11/2016 Leave a comment

Thư Mùa Vọng Năm Phụng Vụ A 

2016-2017

XIN CLICK

THƯ MỤC VỤ

GPKONTUM (24/11/2016) KONTUM

Thông Báo Phong Chức Phó Tế Trong Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật.

23/11/2016 Leave a comment

Kính thưa Quý Cha,

Kính xin Quý Cha vui lòng đọc thông báo phong chức Phó tế trong Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. 

VP xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

THÔNG BÁO

Được phép Đức Giám Mục Giáo Phận, Văn Phòng Tòa Giám Mục xin trân trọng thông báo cùng toàn thể Gia đình Giáo Phận Lễ Truyền Chức Phó Tế năm nay được ấn định như sau:

 • Thời gian : 05g30 sáng thứ Bảy, ngày 03.12.2016
 • Địa điểm : Nhà thờ Chính Tòa Kontum

Xin anh chị em cầu nguyện cho các tiến chức và cứ theo lương tâm, gửi sớm các nhận xét hoặc các thông tin liên quan tới các tiến chức có tên dưới đây về Tòa Giám Mục hoặc qua các Cha Xứ, đúng theo tinh thần như điều khoản 1043 ghi rõ : “Các tín hữu nào biết các ngăn trở lĩnh chức thánh, thì có bổn phận phải trình lên Bản Quyền hay Cha sở, trước ngày truyền chức.”

 1. Thầy Đaminh Hoàng Xuân Anh,

sinh ngày 08. 08. 1984, thuộc giáo xứ Phú Mỹ, giáo hạt Chư Prông.

 1. Thầy Micae A Blir,

sinh ngày 08. 01. 1981, thuộc giáo xứ Măng La, giáo hạt Kontum.

 1. Thầy Inhaxiô Nguyễn Thụy Du,

sinh ngày 01. 02. 1978, thuộc giáo xứ Chính Tòa, giáo hạt Kontum.

 1. Thầy Gioan Baotixita Trần Minh Đức, 

sinh ngày 31. 05. 1968, thuộc giáo xứ Tiên Sơn, giáo hạt Pleiku.

 1. Thầy Antôn Võ Văn Hải,

sinh ngày 25. 12. 1984, thuộc giáo xứ Thánh Tâm, giáo hạt Pleiku.

 1. Thầy Phanxicô Xaviê Hồ Quang Thiện,

sinh ngày 31. 01. 1971, thuộc giáo xứ Bon Ma Djơng, giáo hạt Ayun Pa.

 1. Thầy Vincentê Nguyễn Đình Trọng,

sinh ngày 03. 03. 1983, thuộc giáo xứ Mỹ Thạch, giáo hạt Chư Sê.

 1. Thầy Gioan Baotixita Đỗ Thanh Tùng,

sinh ngày 17. 02. 1976, thuộc giáo xứ La Sơn, giáo hạt Mang Yang.

 1. Thầy Phêrô Ngô Thanh Tùng,

sinh ngày 02. 11. 1980, thuộc giáo xứ Đức Hưng, giáo hạt Chư Prông.

 1. Thầy Antôn Lê Bảo Văn,

sinh ngày 01. 01. 1976. thuộc giáo xứ Phú Quang, giáo hạt Chư Sê.

 1. Thầy Phêrô A Xoang,

sinh ngày 11. 12. 1978, thuộc giáo xứ Kon Xơmluh, giáo hạt Kontum.

Tất cả để tôn vinh Thiên Chúa và phần phúc mọi người. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành và ban thêm nhiều ơn gọi tận hiến.

 

Hiệp thông,

 

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa 

    Văn Phòng Tòa Giám Mục Kontum

GPKONTUM (23/11/2016) KONTUM

 

Bảng Phân Công Phục Vụ Lễ Măng Đen Ngày 8-9/12/2016

22/11/2016 Leave a comment

BẢNG PHÂN CÔNG PHỤC VỤ

LỄ MẸ MĂNG ĐEN NGÀY 8,9.12.2016

 

 

 1. Phụng vụ thánh lễ: GX Tân Hương     (Cha Hiệu: 0905.410.379)
 2. Căn tin: GX Phương Nghĩa (Cha Huyên 0973.383.622)
 3. Ca đoàn: GX Chánh Tòa      (Cha Truyền 0905.011.236)
 4. Cồng chiêng, xoang: GX Chánh Tòa   (Cha Truyền 0905.011.236)
 5. Y tế:                     Caritas Kontum        (Cha Việt 0982.080.275)
 6. Lễ đài: Cha Thịnh 0935 219 114 + Nhóm anh Lợi.
 7. Âm thanh: Cha Thịnh + Cty Việt Quang Sài gòn
 8. Ánh sáng: Cha Thịnh+ Nhóm anh Lợi.
 9. Khu vực vệ sinh: Thịnh + Gx Đăk Tân (C. Hảo 0986.354.180).
 10. Màn hình truyền thông: Ban Truyền Thông (C. Sơn 0905.219.530)
 11. Trật tự 8+9.12: Thiếu Nhi TT (C. Công CSsR 656.860)
 12. Phụ trách khu vực Đài Đức Mẹ: Nhà Bok Do +
  (c.Thượng 0914.093.680
 13. Sắp xếp, giữ xe gắn máy 8+9.12: GH Kontum (C. Hiệu)
 14. Sắp xếp, giữ xe ôtô 8+9.12: GH Pleiku
  (C. Đaminh Vinh  577.279)
 15. Xe trung chuyển từ phi trường: GH Pleiku
                                                     (C. Thượng + các Thầy mục vụ)
 16. Vệ sinh chung: GHọ Yalôp– Chưsê + tình nguyện viên
                                                      (Thầy Nhật 0907.891.220)
 17. Cãu dâng cúng:    GX Tân Phát +  (Sr Thúy MTG QN  633.844)
 18. BT Hòa Giải:    Cha Hiệu  (các tòa giải tội: Cha Hiệu)

* LƯU Ý:

 1. Lễ chiều 8.12 tại Đài Đức Mẹ (tiếng Kinh):
  Cha Công CSsR và TNTT phụ trách
 2. Các đội kèn, trống: Xin đăng ký và tự túc.
                          (đăng ký nơi C. Đông).
 3. Sinh hoạt tối ngày 8.12: Cha Công CSsR và TNTT
 1. Sáng ngày 9.12:

+  Tại Đài Đức Mẹ: Viếng Đức Mẹ, lần hạt: Chủng sinh nhà
     Bok Do phụ trách (giữ bầu khí yên lặng).

+ Tại Lễ Đài: Các sinh hoạt văn hóa tôn vinh Mẹ: Cồng chiêng, trống kèn.

          (Cha Số SDB: 0937.662.376).

+ 8g30 tại Lễ Đài: Lần hạt Mân Côi trọng thể. Có suy niệm về Đức Mẹ Vô Nhiễm.

          (Cha Mạnh Op 995.513).

+ 11g00 tại Đài Đức Mẹ: Lần hạt Mân Côi (Cha Đông).
                Được tiếp tục viếng Đức Mẹ.

 1. Hướng dẫn đến địa điểm cho rước lễ: TNTT
 2. Xin quý cha nhắc nhở giáo dân cảnh giác kẻ gian, nhất là lúc rước lễ.

                                                TM Ban Tổ Chức

                        Linh mục TĐD Phêrô Nguyễn Vân Đông

GPKONTUM (22/11/2016) KONTUM

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Cha Cố André Rannou

17/11/2016 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha: Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Cố André Rannou tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum, vào lúc 5g00 sáng thứ Sáu, ngày 18.11.2016, do Đức Cha Aloisiô chủ tế. Xin Quý Cha hiệp thông cầu nguyện.

VÀI DÒNG TIỂU SỬ

 

 

Cha André RANNOU sinh ngày 18 tháng 08 năm 1926 tại Landrévaizec (Finistère).

Vào chủng viên thừa sai MEP,

Thụ phong linh mục ngày 29 tháng 06 năm 1951.

Ngài lên đường đến miền truyền giáo Kontum, trước hết học tiếng Việt, và tiếng Bahnar, sau đó trông coi giáo xứ Kon Jơdreh.

Năm 1961, ngài chuyên chăm phục vụ ơn kêu gọi, sau đó vào năm 1966 ngài trở lại Kontum phụ trách vùng Mang Yang. Ngài cũng trông nom việc dịch thuật Kinh Thánh tiếng Bahnar.

Năm 1975 bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Năm 1977 Ngài phụ trách trụ sở Cité Saint-Pierre (Lourdres); đại diện cho những cộng đoàn tín hữu người di dân.

Năm 1980 -1984 ngài là cha sở Carqueiranne (Var);

Bề trên nhà Lauris vào năm 1989;

Chánh xứ Garges-les-Gonesses từ năm 1993 đến 1997

Bề trên nhà Montbeton từ năm 1997 đến 2000 và ngài nghỉ dưỡng nơi này vào năm 2003.

Ngài qua đời tối ngày 12.11.2016, tại Montbeton.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (17/11/2016)