Archive

Archive for the ‘Văn Thư-Thông Báo’ Category

Đăng ký Đặc San Giáng Sinh và Lịch treo tường 2016.

02/10/2015 Leave a comment

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin Quý Cha có nhu cầu đăng ký Đặc San Giáng Sinh và Lịch treo tường 2016. Hiện nay Đặc San và lịch đã có, số lượng giới hạn chỉ có 600 cuốn mỗi loại. Quý Cha có thể đăng ký trên email hay trong dịp tĩnh tâm năm sắp tới (19.10).

Bảng giá:

* Đặc san GS: 28.000đ / cuốn

* Lịch tường (5 tờ): 11.000đ / cuốn

VP xin cám ơn.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

Thông Báo

05/09/2015 Leave a comment

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục:

* Tĩnh tâm tháng 9.2015:

– Địa điểm: Tòa Giám Mục Kontum

– Thời gian: Từ 9giờ00 sáng Thứ Hai, ngày 07.9.2015 đến 9g00 sáng Thứ Ba, ngày 08.9.2015.

+ Lưu ý:

– Xin Quý Cha vui lòng mang theo áo alba và dây stola trắng (Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Chủng Viện)

– Xin Quý Cha đăng ký Lịch Giáo Phận 2016 trong kỳ tĩnh tâm này (4 loại: Việt lớn, Việt nhỏ, Bahnar lớn, Jrai lớn)

* Tĩnh tâm năm 2015:

– Địa điểm: Tòa Giám Mục Kontum

– Thời gian: Từ 18g00 chiều Thứ Hai, ngày 19.10.2015 đến 7g30 sáng Thứ Bảy, ngày 24.10.2015

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (05/09/2015) KONTUM

Giải đáp phụng vụ: Chủ tế chia sẻ phận vụ với các vị đồng tế ra sao?

01/09/2015 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính chuyển:

Giải đáp phụng vụ: Chủ tế chia sẻ phận vụ với các vị đồng tế ra sao?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi: Trong một Thánh Lễ an táng đồng tế, liệu vị chủ tế được phép chia sẻ một số phần của nghi thức với các vị đồng tế khác khôngthí dụ, một vị đồng tế làm nghi thức đón linh cửu ở cửa nhà thờ, một vị khác làm nghi thức phó dâng và từ biệt, và một vị khác làm nghi thức an táng, trong khi vị chủ sự cử hành Thánh lễ được không? Về một điểm liên quan khác, trong Thánh lễ hôn phối, liệu một vị đồng tế được phép cử hành nghi thức hôn phối cho đôi tân hôn thay vì linh mục chủ tế không? – B. T., Tamale, Ghana.

XIN XEM TIẾP…

Xin Thông Báo Ngày Hiền Mẫu Miền Kontum

23/08/2015 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo

của Cha Đặc Trách Giới Hiền Mẫu Miền Kontum đến Quý Cha Miền Kontum:

Ngày Hiền Mẫu năm nay (Thứ Năm, ngày 27.8.2015) sẽ tổ chức theo Giáo Hạt. Đề tài học hỏi có thể lấy bài “Công bố Tông Sắc Năm Thánh về Lòng Thương Xót”  để chuẩn bị cho Năm Thánh Từ Bi sẽ khai mạc vào cuối năm nay.

VP kính báo.

VPTGM

Xin Thông Báo

23/08/2015 Leave a comment

                   Kính thưa Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận,

                  Văn Phòng TGM xin thông báo:

Thánh Lễ Mừng 60 năm Linh Mục của Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung (1955 – 25.8 – 2015)

và 12 năm Giám Mục của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh (2003 – 28.8 – 2015) sẽ cử hành:

* Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum

* Vào lúc 5giờ15 sáng Thứ Ba, ngày 25.8.2015

       Kính mời Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Quý Đức Cha.

       + Xin Quý Cha vui lòng mang theo áo alba và áo lễ trắng.

VP xin cám ơn.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

 

 

 

Cha Đaminh Đinh Quang Vinh, Chính Xứ Thánh Tâm, Pleiku là Cha Quản Hạt Pleiku,

25/07/2015 Leave a comment

Kính thưa Quý Cha Miền Pleiku,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha Miền Pleiku: Từ ngày 15.7.2015, được sự bổ nhiệm và ủy quyền của Đức Giám Mục Giáo Phận (số 63/BN/’15/Tgmkt, ngày 7.7.2015), Cha Đaminh Đinh Quang Vinh, Chính Xứ Thánh Tâm, Pleiku là Cha Quản Hạt Pleiku, đồng thời đặc trách ký đơn chuẩn hôn phối khác tôn giáo của các Giáo Xứ thuộc Miền Pleiku.

VPTGM kính báo.

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (25/07/2015) KONTUM

— 

Tĩnh tâm tháng 7 và 8 năm 2015

07/07/2015 Leave a comment

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục:

* Tháng 7/2015: tĩnh tâm theo Giáo Hạt.

Thời gian, địa điểm và chương trình xin Quý Cha Quản Hạt sắp xếp.

* Tháng 8/2015:

– Địa điểm: Tòa Giám Mục Kontum

– Thời gian: 9giờ00 sáng Thứ Tư, ngày 12.8.2015.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa