Archive

Archive for the ‘Văn Thư-Thông Báo’ Category

Thông Báo Chiêu Sinh

21/06/2017 Leave a comment

 

 THÔNG BÁO CHIÊU SINH

LỚP ƠN GỌI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ 2017

 

Kính gửi: Quý Cha trong Giáo phận Kontum.

Để hướng dẫn và đào tạo ơn gọi nữ tu  Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum, có tổ chức chiêu sinh lớp ơn gọi thiếu nữ người dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, đủ sắc tộc.

Để được nhận vào Hội Dòng Ảnh Phép Lạ, ứng sinh phải hội đủ những điều kiện sau đây :

  1. Là thiếu nữ người dân tộc công giáo, tuổi từ 18 đến 25 tuổi
  2. Đã học xong lớp 12 hoặc có bằng tú tài.
  3. Là một thiếu nữ có sức khỏe và lành mạnh về tinh thần.
  4. Có một ý hướng ngay lành.
  5. Có khả năng đạt đến sự trưởng thành nhân bản và Kitô hữu để có thể sống trong cộng đoàn và thi hành những hoạt động của Hội Dòng.

Xin quý Cha giới thiệu cho chúng con các em muốn dâng hiến trong Hội Dòng Ảnh Phép Lạ, để phục vụ cho chính bà con dân tộc của mình trong Giáo Phận. Xin quý cha gửi Bản Đăng Ký và Giấy Giới Thiệu cho yă Trưih trước ngày 24 tháng 7 năm 2017, để chúng con có thể sắp xếp chương trình cho các em.

Thời gian sơ tuyển từ ngày 06  tháng 08 đến ngày 12 tháng 08 năm 2017.

Các em sẽ tập trung vào lúc 14 giờ, chúa nhật, ngày 06 tháng 08 năm 2017 tại Dòng Ảnh Phép Lạ, 14 Nguyễn Huệ Kontum. (Xin Quý Cha nhắc các em mang đồ dùng cá nhân, Sách Tân Ước, bút vở…).

Xin chân thành cảm ơn Quý Cha.
Xin Chúa và Mẹ Ảnh Phép Lạ ban nhiều ơn lành và chúc phúc cho công việc của quý cha.

Kontum, ngày 19  tháng 06 năm 2017

Ban Đào Tạo

                                                                                                                                                                                                    Yă Maria Klưi

G.C: Số điện thoại của
Yă Prưnh 0975 13 98 90
Yă Trưih 01655736405
 Yă Klưi 01687367751

Bổn Mạng Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị.

16/06/2017 Leave a comment

Kính thưa Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận,

Ngày 21.6 sắp tới là ngày lễ Thánh Lu-y Gonzaga,

bổn mạng Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị.

Thánh Lễ Tạ Ơn và mừng Bổn Mạng Ngài sẽ được cử hành:

* Địa điểm: Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum

* Thời gian: 05g15 sáng thứ Tư, ngày 21.6.2017

Kính mời Quý Cha và Cộng Đoàn đến tham dự cầu nguyện cho Ngài.

! Xin Quý Cha mang lễ phục trắng.

Văn Phòng kính cám ơn.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (16/06/2017) KONTUM

 

Khóa Thường Huấn: Kỹ Năng Lãnh Đạo

15/06/2017 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế

về Khóa Thường Huấn: Kỹ năng lãnh đạo:

* Địa điểm: Tòa Giám Mục Kon Tum

* Thời gian: Từ 09g00 sáng thứ Ba, ngày 20.6.2017 đến 16g00 thứ Sáu, ngày 23.6.2017.

Xin kính mời Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế tham dự đông đủ.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (15/06/2017) KONTUM

 

Đính Chính Địa Điểm Ngày Họp Mặt Hạt Kontum

03/06/2017 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin đính chính địa điểm ngày họp măt lm hạt Kontum:

* Địa điểm: Nhà Thờ Phương Hòa, tp Kontum

* Thời gian: từ 8g00 đến 12g00 thứ Tư, ngày 07.6.2017

* Thành phần tham dự: Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế

Kính mời Quý Cha và Quý Thầy tham dự đông đủ.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

Ngày Họp Mặt Và Thường Huấn

27/05/2017 Leave a comment

Kontum, ngày 26.5.2017

Kính thưa Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế:

 

  1. Ngày họp mặt tháng 6.2017theo Giáo Hạt.

   * Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và nội dung: Tùy Cha Quản Hạt ấn định

  1. Thường Huấn 2017 (kỹ năng lãnh đạo)

   * Địa điềm: Toà Giám Mục Kon Tum.

   * Thời gian: từ 9g00 thứ Ba, ngày 20.6.2017 đến 16g00 thứ Sáu, ngày 23.6.2017

VP xin kính mời Quý Cha tham dự.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (27/05/2017) KONTUM

 

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Cha Cố Augustinô Nguyễn Viết Chung, CM

19/05/2017 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về

Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Cố Augustinô Nguyễn Viết Chung, CM:

* Thời gian: 9g00 sáng Thừ Hai, ngày 22.5.2017

* Địa điểm: Nhà Thờ Kon Xơmluh, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Kính mời Quý Cha đến đồng tế với Đức Cha Aloisiô để cầu nguyện cho Cha Cố Augustinô.

VP cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm. Lu-y Nguyễn Quang Hoa.

GPKONTUM (19/05/2017) KONTUM

Thông Báo Về Việc Thực Tập Mùa Hè Và Thực Tập Trọn Năm

17/05/2017 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Ban Phụ Trách Chủng Sinh Giáo Phận.

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC TẬP MÙA HÈ VÀ THỰC TẬP TRỌN NĂM

CỦA CÁC CHỦNG SINH KONTUM

Kontum ngày 01 tháng 5 năm 2017

Kính thưa quý cha, quý cộng đoàn dòng tu, quý cộng đoàn giáo xứ và giáo họ,

Năm nay, ban phụ trách chủng viện thừa sai Kontum có một ít thay đổi so với trước đây về phương thức và thời hạn dành cho việc gửi các chủng sinh đi thực tập.
Kính xin quý cha và quý vị sẵn sàng ghi nhận và thương giúp cộng tác.

Việc sai gửi các chủng sinh sẽ được tiến hành như sau:

1/ Các chủng sinh thực tập một tháng trong mùa hè,
– với tổng số từ 44 đến 45 anh em từ đại chủng viện về nghỉ hè,
– sẽ được phân bổ cứ từng người một theo như thông lệ hoặc cứ từng khối nhóm từ 3 đến 5 người nhằm đáp ứng yêu cầu của quý cha hay quý vị nào muốn có sự trợ giúp cho một kế hoạch sinh hoạt mùa hè của đơn vị mình,
– trong thời gian từ ngày 01/6/2017 đến hết ngày 30/6/2017,
– đến tại những nơi được quý cha và quý vị yêu cầu hoặc những nơi được chính ban phụ trách chủng viện đề nghị.

2/ Các chủng sinh thực tập trọn năm
– với con số 12 anh em sắp kết thúc năm triết 2 ở đại chủng viện,
– sẽ phục vụ từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 30/6/2018,
– với sự phân bổ nơi chốn hoặc theo yêu cầu của quý cha và quý vị, hoặc theo đề nghị của chính ban phụ trách chủng viện thừa sai cùng với sự đồng ý của quý cha và quý vị liên hệ.

3/ Riêng các chủng sinh sắp hoàn thành tiến trình đào luyện ở đại chủng viện vào cuối niên khoá 2016-2017, gồm có 3 anh em, sẽ được phân bổ thi hành mục vụ theo một phương thức khác, cá biệt hơn.

4/ Đặc biệt các chủng sinh sắp mãn hạn năm thực tập 2016-2017,
– sẽ giã từ môi trường phục vụ vào ngày thứ ba 13/6/2017 sẳp tới,
– để tham dự tĩnh tâm nhẹ tại góc nhà chủng viện gần sát toà giám mục từ 16g30 chiều cùng ngày đến sau cơm trưa ngày thứ tư 14/6/2017,
– trước khi về tĩnh tâm, sẽ cần xin thư nhận xét niêm phong của quý cha liên hệ mà chính mình sẽ mang về hoặc chính quý cha liên hệ sẽ trực tiếp giao cho ban phụ trách chủng viện nội trong tuần lễ kế tiếp sau đó.

Để yêu cầu chủng sinh đến thực tập phục vụ, hoặc trong tháng hè hoặc trong cả năm, kính xin quý cha và quý vị liên lạc trực tiếp với thầy phó tế Antôn Võ Văn Hải qua địa chỉ điện thư atvovanhai@gmail.com hoặc qua số điện thoại di động 01655138939.
Ban phụ trách phân bổ chủng sinh thực tập sẽ cố gắng dành ưu tiên cho những đơn vị nào liên lạc sớm, đồng thời vẫn ý thức rằng không thể nào thỏa đáp được hết mọi yêu cầu cho dẫu chính đáng của quý cha và quý vị.

Kính xin quý cha và quý vị thương đón nhận các chủng sinh được gửi đến thực tập nơi nhiệm sở của quý cha và quý vị. Đồng thời kính xin quý cha và quý vị vừa sẵn sàng vừa quảng đại nâng đỡ, chỉ dạy, khuyên nhủ, tạo điều kiện để cho các bạn trẻ ấy vốn đang chập chững bước vào môi trường mục vụ đựơc biết ngày một gia tăng luyện tập về nỗ lực tôn trọng, yêu mến, nhiệt thành phục vụ đối với Thiên Chúa, đối với Giáo hội và đối với con người.

Xin Chúa chúc lành cho quý cha, quý vị và mọi người.
Xin đừng quên cầu xin ơn Chúa Thánh Thần cho chúng con.

Thay mặt ban phụ trách chủng viện thừa sai Kontum
Lm Phaolô Đậu Văn Hồng

P/S. Khoá thi tuyển nhằm đón nhận ơn gọi của chủng viện thừa sai Kontum dự kiến sẽ được tổ chức vào thời gian từ sáng thứ năm 06/7/2017 đến chiều chủ nhật 09/7/2017. Mọi chi tiết liên hệ khác sẽ được thông báo nay mai. Xin chân thành cám ơn.

GPKONTUM (17/05/2017) KONTUM