Archive

Archive for the ‘Văn Thư-Thông Báo’ Category

Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 06/2016

25/05/2016 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha tĩnh tâm linh mục tháng 06.2016:

* Địa điểm: Tòa Giám Mục Kontum

* Thời gian: Từ 9giờ00 đến 16giờ00 Thứ Ba, ngày 07.06.2016 (Không có Thánh Lễ)

Xin Quý Cha tham dự đông đủ.

+ Xin Quý Cha xem lại bảng phân phòng vì có thay đổi (xin mở file kèm trong Email)

VP xin cảm ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (25/05/2016) KONTUM

 

Thiệp Mời Giáo Xứ Đăk-jâk

24/05/2016 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính chuyển.

Kính gửi: Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý chú Yao Phu và Quý Chức Việc trong Giáo Phận.

Nhờ Lòng Thương Xót Chúa, Giáo xứ Đăk-jâk chúng con được phép xây dựng Nhà thờ sau hơn 40 năm chờ đợi.

Được sự đồng ý của Đức Cha Alosio, Giám mục Giáo phận Kontum, chúng con tổ chức Thánh lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Nhà thờ vào lúc 9h30 sáng thứ hai, ngày 06/06/2016.

Chúng con xin kính mời Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý chú Yao Phu và Quý Chức Việc đến tham dự Thánh lễ để cùng với chúng con tạ ơn Chúa về hồng ân to lớn này.

Chúng con rất mong được đón tiếp Quý Vị trong ngày trọng đại ấy.

T/M Bà con giáo dân Gx. Đăk-jâk

 

Lm. Đa-minh Trần Văn Vũ, chánh xứ

 

Kính mời

 

Cáo Phó Bà Cố Maria Phạm Thị Xuân Mai

12/05/2016 Leave a comment

VPTGM kính báo

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kontum,

và Gia đình Thầy Phaolô Nguyễn Xuân Mai

thuộc Tu Đoàn Naza – Giáo Phận Kontum

Trân trọng báo tin

Bà Cố Maria Phạm Thị Xuân Mai

Sinh : 1930, tại Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định

Địa chỉ: Xóm Giáo 2 – Giáo Xứ Hiếu Đạo, thành phố Pleiku

 

Đã được Chúa gọi về vào lúc 05giờ00 Thứ tư ngày 11.5.2016

tại tư gia thuộc giáo xứ Hiếu Đạo

Hưởng thọ : 86 tuổi.

 Thánh lễ An Táng lúc 14hgiờ00 Thứ sáu, ngày 13.5.2016

tại Nhà Thờ Thăng Thiên, Hạt Pleiku

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn BÀ CỐ MARIA mau được hưởng tôn nhan Chúa.

VPTGM kính báo

GPKONTUM (12/05/2016) KONTUM

 

Cáo Phó Ông Cố PHAOLÔ Y BHU ADRƠNG

07/05/2016 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính báo:

 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kontum,

Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Binh – Buôn Mê Thuột

và Gia đình Nữ Tu M. Matta Siu H’Juyn 

hiên đang phục vụ tại Cộng đoàn NVHB Sao Mai 

Giáo Họ Kroong, Giáo Xứ Măng La – Giáo Phận Kontum

Trân trọng báo tin

Ông Cố PHAOLÔ Y BHU ADRƠNG

sinh 02.06.1949, tại Buôn Mê Thuột – Đăk Lăk

Địa chỉ: Giáo Xứ Plei Athai – Phú Thiện – Gia Lai

 

Đã được Chúa gọi về vào lúc 08g00 Thứ sáu ngày 06. 05. 2016

tại tư gia thuộc giáo xứ Plei Athai – Phú Thiện – Gia Lai

Hưởng thọ 67 tuổi.

 

Thánh lễ An Táng lúc 14giờ00 Thứ Bảy, ngày 07.5.2016

tại Nhà Thờ Plei Athai – Hạt Ayun Pa – Miền Pleiku

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn ÔNG CỐ PHAOLÔ mau được hưởng tôn nhan Chúa.

VPTGM kính báo

 

Tĩnh tâm linh mục tháng 5.2016: tĩnh tâm theo Giáo Hạt

22/04/2016 Leave a comment

Kontum, ngày 22.4.2016

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 5.2016:

 tĩnh tâm theo Giáo Hạt (10 Giáo Hạt).

* Thời gian và Địa điểm: Tùy theo Cha Quản Hạt ấn định.

* Thành phần tham dự: 

– Quý Cha,

– Đại diện các cộng đoàn Dòng Tu,

– Đại diện Ban Chức Việc, Yao Phu của mỗi Giáo Xứ.

* Nội dung: Tùy Cha Quản Hạt chọn.

* Kính xin Quý Cha Quản Hạt vui lòng nộp biên bản ngày tĩnh tâm về Văn Phòng TGM. (có thể gửi qua email)

VP xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

 

Thông báo của Cha Quản Hạt Kontum về việc Ngày Ơn Gọi Miền Kontum

08/04/2016 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Quý Cha và các Giáo Xứ miền Kontum,

thông báo của Cha Quản Hạt Kontum về việc Ngày Ơn Gọi Miền Kontum

(Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, 17.4.2016). (xin mở file kèm)

VPTGM

XIN CLICK VÀO

I- CHƯƠNG TRÌNH NGÀY ƠN GỌI

II- NGÀY ƠN GỌI MIỀN KONTUM

 

GPKONTUM (08/04/2016) KONTUM

Cáo Phó : Cố Linh mục ĐAMINH MAI NGỌC LỢI vừa qua đời

06/04/2016 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum vừa nhận CÁO PHÓ ,

+ có ghi thời gian : Nghi Lễ Nhập Quan và Thánh Lễ An táng.

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn  Cố  Linh mục ĐAMINH

 “Chúa  là nguồn Ánh Sáng và ơn Cứu độ của tôi”

  CÁO PHÓ

Tòa Giám Mục Kontum và Gia Đình tang quyến

xin kính báo:

 

 

  Linh mục ĐAMINH MAI NGỌC LỢI

Sinh ngày 01 tháng 11 năm 1926

Tại Ninh Cường, Bùi Chu

Thụ phong linh mục ngày 23.9.1957, tại Sài Gòn

  Cha Sở Giáo Xứ Đức Hưng (từ 1957 đến nay)

Địa chỉ: Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gialai

Thuộc Giáo Hạt Chư Prông, Giáo Phận Kontum

 đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 7 giờ 15 sáng Thứ Tư,

ngày 06 tháng 4 năm 2016, tại Giáo Xứ Đức Hưng.

Hưởng thọ 90 tuổi.

Nghi Lễ Nhập Quan lúc 9giờ00 sáng Thứ Năm, ngày 07 tháng 4 năm 2016,

tại Nhà Thờ Đức Hưng

Thánh Lễ An Táng vào lúc 9giờ00 sáng Thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016

Tại Nhà Thờ Đức Hưng, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gialai,

Thuộc Giáo Hạt Chư Prông, Giáo Phận Kontum

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Cha Cố ĐAMINH.

R.I.P.

+ Xin Quý Cha mang lễ phục tím.

GPKONTUM (06/04/2016) KONTUM