Archive

Archive for the ‘Văn Thư-Thông Báo’ Category

Cáo Phó

01/03/2015 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính báo:

 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kontum
và Gia đình Linh mục Tađêô Nguyễn Ái Quốc

Đang phụ trách Giáo Xứ Rơkơi, Giáo Phận Kontum 

Trân trọng báo tin

ÔNG CỐ PHÊRÔ NGUYỄN NGỌC THƠI

Sinh năm 1935, tại Phú Việt- Lệ Thủy- Quảng Bình

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia Lai

Thuộc Giáo Xứ La Sơn, Giáo Phận Kontum

Đã được Chúa gọi về lúc 18g30 Thứ Bảy, ngày 28 tháng 02 năm 2015

Hưởng thọ 80 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 14g30 Thứ Hai, ngày 02 tháng 03 năm 2015

tại Nhà Thờ Giáo xứ La Sơn

Xin hiệp thông với gia đình tang quyến và cầu nguyện

cho linh hồn ÔNG CỐ PHÊRÔ mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 

VPTGM Kính Báo

GPKONTUM (01/03/2015) KONTUM

 

Thánh Lễ Đặt Viên Đá Nhà Sinh Hoạt Giáo Xứ

28/02/2015 Leave a comment

TGM Kon Tum

Kontum, ngày 28.02.2015

           Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin kính chuyển lời mời của Cha Chánh Xứ Kon Hring về việc Thánh Lễ Đặt Viên Đá Nhà Sinh Hoạt Giáo Xứ:

* Thời gian: 9giờ00 sáng Thứ Tư, ngày 04.3.2015

* Địa Điểm: Nhà Thờ Kon Hring, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, Kontum.

+ Xin Quý Cha mang lễ phục trắng.

Cám ơn Quý Cha

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (28/02/2015) KONTUM

 

Tĩnh Tâm Tháng 03 Theo Miền

27/02/2015 Leave a comment

TGM. KONTUM

Kontum, ngày 26.02.2015

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 3.2015: Tĩnh tâm theo Miền.

1. MIỀN KONTUM

* Thời gian: Từ 08giờ00 sáng Thứ Ba, ngày 03.03.2015 đến sau cơm trưa cùng ngày.

* Địa điểm: Nhà Thờ Tân Hương, Kontum

 2. MIỀN PLEIKU

* Thời gian: Từ 08giờ00 sáng Thứ Năm, ngày 05.03.2015 đến sau cơm trưa cùng ngày.

* Địa điểm: Nhà Thờ Thăng Thiên, Pleiku

 Xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (27/02/2015) KONTUM

 

Lễ Truyền Chức Phó Tế

20/02/2015 Leave a comment

TGM Kon Tum

Kontum ngày 20.02.2015

Kính thưa Quý Cha và Cộng Đoàn,

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Đức Giám Mục Giáo Phận đến Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận về Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế:

* Địa Điểm: Nhà Thờ Chính Tòa Kontum

* Thời giam: 05g30 sáng Thứ Tư, ngày 18.3.2015

+ Xin Quý Cha mang theo áo alba. Áo lễ trắng chung.

Xin cám ơn Quý Cha và Cộng Đoàn.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (20/02/2015) KONTUM

 

Về việc Lễ Tro, ăn chay kiêng thịt và Thánh Lễ Giao Thừa.

16/02/2015 Leave a comment

Văn Phòng TGM

Kontum ngày 16.02.2015

Kính thưa Quý Cha và Cộng Đoàn,

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Đức Giám Mục Giáo Phận đến Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận về việc Lễ Tro, ăn chay kiêng thịt và Thánh Lễ Giao Thừa.

* Lễ Tro: Thứ Tư, ngày 18.02.2015

* Ăn chay, kiêng thịt: Có thể Thứ Tư Lễ Tro hoặc Thứ Sáu 27.02.2015 (Mùng 9 Tết)

* Thánh Lễ Giao Thừa: Cử hành sau 18giờ00 Thứ Tư Lễ Tro (30 Tết)

Xin cám ơn Quý Cha và Cộng Đoàn.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (16/02/2015) KONTUM

 

Cáo Phó

16/02/2015 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính báo:

 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kontum
và Gia đình Nữ tu Y Truyền

Thuộc Hội Dòng Ảnh Phép Lạ, Giáo Phận Kontum

Trân trọng báo tin

ÔNG CỐ CALISTÔ A TRANG

Sinh năm 1963, tại Đăk Tô

Địa chỉ: Làng Đăk Rôgia, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, Kontum

Thuộc Giáo Xứ Tea Rơxá, Giáo Phận Kontum

Đã được Chúa gọi về lúc 14g00 Chúa Nhật, ngày 15 tháng 02 năm 2015

Hưởng dương 52 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 14g00 Thứ Hai, ngày 16 tháng 02 năm 2015

tại Nhà Thờ Tea Rơxá

Xin hiệp thông với gia đình tang quyến và cầu nguyện

cho linh hồn ÔNG CỐ CALISTÔ mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 

VPTGM Kính Báo

GPKONTUM (16/02/2015) KONTUM

 

Tĩnh Tâm Linh mục và Tất Niên

09/02/2015 Leave a comment

TGM Kon Tum

Tĩnh Tâm Linh mục và Tất Niên

Kontum, ngày 09.02.2015

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Quý Cộng Đoàn vầ việc tĩnh tâm linh mục tháng 2.2015 và Thánh Lễ Tất Niên:

* Địa điểm: Tòa Giám Mục

* Thời gian:

- Tĩnh tâm: bắt đầu từ 15g00 Thứ Ba, ngày 10.02.2015 đến sau cơm trưa Thứ Tư, ngày 11.02.2015

- Thánh Lễ Tất Niên: 9g00 sáng Thứ Tư, ngày 11.02.2015, tại Nhà Nguyện Chủng Viện TSKT.

Xin kính mời Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Chủng Sinh và Quý Chức Việc, Yao Phu (đại diện mỗi Giào Xứ 2 người) về tham dự Thánh Lễ Tất Niên của Giáo Phận.

♦ Xin lưu ý:

  1. Xin Quý Cha mang theo áo alba. Áo lễ trắng chung.
  2. Xin Quý Cha vui lòng nộp báo cáo Tòa Thánh 2014 và các sổ năm 2014: Rửa tội, Thêm sức, Hôn phối (bản phôtô).
  3. Xin Quý Cha có chai đựng rượu lễ cho TGM xin.

VP xin cám ơn Quý Cha và Quý Cộng Đoàn.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (09/02/2015) KONTUM