Archive

Archive for the ‘Văn Thư-Thông Báo’ Category

Mừng Bổn Mạng Phêrô và Phaolô

28/06/2016 Leave a comment

Mừng Bổn Mạng Phêrô và Phaolô

TGM Kontum

Trọng kính Đức Cha Phêrô, Quý Cha Phêrô và Phaolô, Quý Cộng Đoàn Tu Sĩ,

Văn Phòng TGM Kontum chúng con xin kính chuyển đến Đức Cha Phêrô, Quý Cha Phêrô và Phaolô, Quý Cộng Đoàn Tu Sĩ thư chúc mừng của Đức Cha Aloisiô, giám mục giáo phận Kontum nhân ngày lễ Bổn Mạng Phêrô và Phaolô.

Kính.

VPTGMKT

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

XIN CLICK

THƯ CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 7/2016

28/06/2016 Leave a comment

Kontum, ngày 27.6.2016

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha:

        1- Tĩnh tâm linh mục tháng 7.2016: tĩnh tâm theo Miền.

– Miền Kontum: Thông báo sau

– Miền Pleiku: 

* Địa điểm: Nhà Thờ Thánh Tâm, Pleiku.

* Thời gian: từ 8giờ đến 12 giờ Thứ Ba, ngày 05.7.2016

Kính mời Quý Cha về tham dự đông đủ.

       2- Văn phòng xin Quý Cha tiếp tục gửi tiền cứu trợ Miền Trung (tiền cảo ngày CN 19.6) về VPTGM (danh sách xin mở file kèm).

VP xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

XIN CLICK

TIỀN CỨU TRỢ MIỀN TRUNG

 

GPKONTUM (28/06/2016) KONTUM

 

Thư Mời

25/06/2016 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính chuyển:

 

THƯMỜI

CỘNG ĐOÀN DCCT MIỀN TÂY NGUYÊN- NHÀ PLƠIKU

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

     Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sỹ Nam Nữ Và Mọi Thành Phần trong Giáo Phận, hiệp thông với chúng con nhân dịp kết thúc Năm Thánh, Kỷ Niệm 150 năm Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, được Đức Thánh Cha Piô IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế với lời nhắn bảo: Hãy Làm Cho Thế Giới Biết Mẹ.

Chương Trình:

    * Địa Điểm: nhà thờ Plơi Chuêt, giáo hạt Plơiku, P. Thắng Lợi, Tp. Plơiku, Gialai.

    * Thời gian: ngày 27/6/2016

                       6g30: quy tụ

                       7g30: rước kiệu Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

                       8g00: hành hương kính Đức Mẹ

                       10g00: thánh lễ đồng tế (Đức Cha Alosio chủ sự)

Xin quý cha mang lễ phục trắng

              Kính Tường

 Lm. Micae Hoàng Quí Ân DCCT

GPKONTUM (25/06/2016) KONTUM
 

Lễ Bổn Mạng Đức Cha Aloisiô và Thường Huấn

17/06/2016 Leave a comment

 Lễ Bổn Mạng Đức Cha Aloisiô & thường huấn

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha:

 1. Thánh Lễ mừng Bổn Mạng Đức Cha Aloisiô:

* Địa điểm: Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum

* Thời gian: 5g00 sáng thứ Ba, ngày 21.6.2016

 1. Khóa Thường huấn:

* Địa điểm: Tòa Giám Mục Kon Tum

* Thời gian: từ 9g00 sáng thứ Ba, ngày 21.6 đến 12g00 trưa thứ Sáu,

   ngày 24.6.2016 (xin mở file kèm).

Kính mời Quý Cha đến tham dự.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

 

CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG HUẤN

Từ 21.6 đến 24.6.2016

Tại Tòa Giám Mục Kon Tum

Thứ Ba   (21.06.2016)

 • 09g00 :    Khai mạc
 • 10g00 :    Giải lao
 • 10g15 :    Gặp chung
 • 11g15 :    Nghỉ
 • 11g30 :    Cơm trưa
 • 14g00 :    Thức dậy
 • 14g15 :    Gặp chung
 • 15g15 : Giải lao
 • 15g30 :    Gặp chung
 • 16g30 :    Nghỉ
 • 18g00 :    Cơm tối

Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu (22, 23, 24. 6.2016)

 • 04g30 : Thứ dậy.
 • 05g00 : Thánh Lễ (Kinh Sáng riêng)
 • 06g30 : Ăn sáng
 • 08g00 : Gặp chung
 • 09g00 : Giải lao
 • 09g30 : Gặp chung
 • 10g30 : Nghỉ
 • 11g30 : Cơm trưa
 • 14g00 :    Thức dậy
 • 14g15 :    Gặp chung
 • 15g15 : Giải lao
 • 15g30 :    Gặp chung
 • 16g30 :    Nghỉ
 • 18g00 :    Cơm tối

Thứ Sáu   (24.6.2016)

 • 10g45 :    Bế mạc khóa thường huấn
 • 11g30 : Cơm trưa – Giải tán

 

VPTGM

 

Thư Chung Của Đức Giám Mục Giáo Phận – Số 92/VT/’16/Tgmkt

10/06/2016 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính chuyển Thư Chung của Đức Cha Aloisiô đến Gia Đình Giáo Phận.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

 

GPKONTUM (10/06/2016) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

 

 

Tuyển sinh năm 2016 của Chủng Viện Thừa Sai Kontum.

07/06/2016 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo tuyển sinh năm 2016 của Chủng Viện Thừa Sai Kontum. 

( file đính kèm)

TUYỂN SINH CVTS KONTUM 2016

 

VPTGM

GPKONTUM (07/06/2016) KONTUM

Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 06/2016

25/05/2016 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha tĩnh tâm linh mục tháng 06.2016:

* Địa điểm: Tòa Giám Mục Kontum

* Thời gian: Từ 9giờ00 đến 16giờ00 Thứ Ba, ngày 07.06.2016 (Không có Thánh Lễ)

Xin Quý Cha tham dự đông đủ.

+ Xin Quý Cha xem lại bảng phân phòng vì có thay đổi (xin mở file kèm trong Email)

VP xin cảm ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (25/05/2016) KONTUM