Archive

Archive for the ‘Văn Thư-Thông Báo’ Category

Tĩnh tâm linh mục tháng 5.2016: tĩnh tâm theo Giáo Hạt

22/04/2016 Leave a comment

Kontum, ngày 22.4.2016

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 5.2016:

 tĩnh tâm theo Giáo Hạt (10 Giáo Hạt).

* Thời gian và Địa điểm: Tùy theo Cha Quản Hạt ấn định.

* Thành phần tham dự: 

– Quý Cha,

– Đại diện các cộng đoàn Dòng Tu,

– Đại diện Ban Chức Việc, Yao Phu của mỗi Giáo Xứ.

* Nội dung: Tùy Cha Quản Hạt chọn.

* Kính xin Quý Cha Quản Hạt vui lòng nộp biên bản ngày tĩnh tâm về Văn Phòng TGM. (có thể gửi qua email)

VP xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

 

Thông báo của Cha Quản Hạt Kontum về việc Ngày Ơn Gọi Miền Kontum

08/04/2016 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Quý Cha và các Giáo Xứ miền Kontum,

thông báo của Cha Quản Hạt Kontum về việc Ngày Ơn Gọi Miền Kontum

(Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, 17.4.2016). (xin mở file kèm)

VPTGM

XIN CLICK VÀO

I- CHƯƠNG TRÌNH NGÀY ƠN GỌI

II- NGÀY ƠN GỌI MIỀN KONTUM

 

GPKONTUM (08/04/2016) KONTUM

Cáo Phó : Cố Linh mục ĐAMINH MAI NGỌC LỢI vừa qua đời

06/04/2016 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum vừa nhận CÁO PHÓ ,

+ có ghi thời gian : Nghi Lễ Nhập Quan và Thánh Lễ An táng.

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn  Cố  Linh mục ĐAMINH

 “Chúa  là nguồn Ánh Sáng và ơn Cứu độ của tôi”

  CÁO PHÓ

Tòa Giám Mục Kontum và Gia Đình tang quyến

xin kính báo:

 

 

  Linh mục ĐAMINH MAI NGỌC LỢI

Sinh ngày 01 tháng 11 năm 1926

Tại Ninh Cường, Bùi Chu

Thụ phong linh mục ngày 23.9.1957, tại Sài Gòn

  Cha Sở Giáo Xứ Đức Hưng (từ 1957 đến nay)

Địa chỉ: Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gialai

Thuộc Giáo Hạt Chư Prông, Giáo Phận Kontum

 đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 7 giờ 15 sáng Thứ Tư,

ngày 06 tháng 4 năm 2016, tại Giáo Xứ Đức Hưng.

Hưởng thọ 90 tuổi.

Nghi Lễ Nhập Quan lúc 9giờ00 sáng Thứ Năm, ngày 07 tháng 4 năm 2016,

tại Nhà Thờ Đức Hưng

Thánh Lễ An Táng vào lúc 9giờ00 sáng Thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016

Tại Nhà Thờ Đức Hưng, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gialai,

Thuộc Giáo Hạt Chư Prông, Giáo Phận Kontum

Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Cha Cố ĐAMINH.

R.I.P.

+ Xin Quý Cha mang lễ phục tím.

GPKONTUM (06/04/2016) KONTUM

Tĩnh tâm linh mục tháng 4.2016: tĩnh tâm theo Miền

04/04/2016 Leave a comment

Kontum, ngày 04.4.2016

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha

về việc tĩnh tâm linh mục tháng 4.2016: tĩnh tâm theo Miền.

* Thời gian: từ 8giờ00 đến 12giờ00, Thứ Ba ngày 05.4.2016 (cả 2 Miền).

* Địa điểm:

– Miền Kontum: Nhà Thờ Tân Hương, Kontum.

– Miền Pleiku: Nhà Thờ Thánh Tâm, Pleiku.

Kính mời Quý Cha về tham dự đông đủ.

+ Xin Quý Cha gửi tiền Thứ Sáu Tuần Thánh về:

– Miền Kontum: Lm Luy Nguyễn Quang Hoa, VPTGM

– Miền Pleiku: Lm Đaminh Đinh Quang Vinh, Nhà Thờ Thánh Tâm, Pleiku.

VP xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (04/04/2016) KONTUM

Tĩnh Tâm Tháng 04 năm 2016

26/03/2016 Leave a comment

Kontum, ngày 26.3.2016

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục tháng 4.2016: tĩnh tâm theo Miền.

* Thời gian: từ 8giờ00 đến 12giờ00, Thứ Ba ngày 05.4.2016 (cả 2 Miền).

* Địa điểm:

– Miền Kontum: Nhà Thờ Tân Hương, Kontum.

– Miền Pleiku: Nhà Thờ Thánh Tâm, Pleiku.

Kính mời Quý Cha về tham dự đông đủ.

VP xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (26/03/2016) KONTUM

Thống kê Giáo Phận Kontum

23/03/2016 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum vừa nhận được từ Văn phòng Tòa Giám mục một số thống kê Giáo phận năm 2015. Chúng tôi xin gởi đến quí gia đình Giáo phận số liệu các thống kê sau đây để quí anh chị em tạ ơn Chúa và hy sinh cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng ngày càng phong phú. Với  tâm tinh  người con của Giáo phận, mỗi người chúng ta  “Xin Chủ ruộng ban thêm nhiều thợ gặt đạo đức, khôn ngoan và những chứng nhân dấn thân cho cánh đồng truyền giáo nhiều thách đố này”.

GPKONTUM (23/03/2016) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK VÀO

BÁO CÁO HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HĐGM 2016

 

BÁO CÁO TÒA THÁNH 2015 

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Ban Loan Báo Tin Mừng.

22/03/2016 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Ban Loan Báo Tin Mừng.

Kính gửi:

– Quí Cha Quản Hạt,

– Quí Cha đặc trách ban Loan BáoTin Mừng các Hạt Miền Kontum

– Quí Cha Xứ trong miền Kontum

Theo truyền thống, năm nay các giáo xứ miền Kon Tum người kinh và người dân tộc sẽ tổ chức “NGÀY HỌP MẶT CÁC TÂN TÒNG”: 

  • Thời gian:từ 08g00 – 16g00 ngày thứ Bảy 02/04/2016 
  • Địa điểm:khai mạc tại nhà thờ Tân Hương và kết thúc tại nhà thờ Chính Tòa.
  • Thành phần tham dự:các Tân Tòng được Rửa Tội trong năm 2015 cho đến Lễ Phục Sinh 2016, xin Quý Cha:
  1. Thông báo và tạo điều kiện cho các thành phần trên về tham dự ngày họp mặt.
  2. Thông báo cho Ban Tổ Chức biết chính xác tổng số người tham dự trước Thứ Ba ngày 29/03/2016 để tiện việc tiếp đón và sắp xếp.
  3. Dâng lễ đồng tế với Cha Tổng Đại Diện vào lúc 14g30 Thứ Bảy, ngày 02.04.2016 (lễ phục trắng) tại nhà thờ Chính Tòa. (xem thêm trong attach)

Kính cám ơn Quý Cha quan tâm đến Ngày Truyền Thống này.

Kontum ngày 22/03/2016

                                             Lm. Phụ trách                                     

            Antôn M.Z. Phan Tự Cường O.P

GPKONTUM (22/03/2016) KONTUM