Website Giáo Phận Kontum http://giaophankontum.com

Kinh Nguyện Và Phụng Vụ Ki-tô Giáo Hội Nhập Trong Bối Cảnh Văn Hóa Tây Nguyên.

25/10/2014 Leave a comment

Chuyên đề :“Đạo Hiếu-Tôn Kính Tổ Tiên” đã bàn khá nhiều trong Giáo hội Việt nam từ trước và gần đây vào ngày 15 và 16 tháng 09 năm 2014, nhân kỷ niệm 50 năm áp dụng huấn thị về tôn kính tổ tiên “Plane compertum est”. Trong cuộc hội thảo này hầu hết bàn về “Đạo Hiếu- Tôn Kính Tổ Tiên” dưới lăng kính quan niệm và nghi thức của người Trung Hoa và Việt nam. Người Việt nam ở đây là người KINH gồm anh em bên lương nói chung, người công giáo nói riêng. Liên quan “Đạo Hiếu-Tôn Kính Tổ Tiên” của người DÂN TỘC THIỂU SỐ được Giáo phận Kontum trình bày khái quát như muốn khởi động một tầm nhìn tương lai trong việc nghiên cứu và thực hành Đạo Hiếu cho người dân tộc, nhất là trong năm TÂN PHÚC ÂM HÓA GIÁO XỨ  SẮP TỚI (2014-2015).

 Theo lời LM Giuse Trần Sĩ Tín (GP Kontum), được trình bày khái quát, phát biểu trong diễn đàn hội thảo như sau:.

 “Cộng đồng người J’Rai ở vùng Gia Lai (Tây Nguyên) thấy linh trong mọi sự, nên họ cẩn trọng trong mọi sự. Họ kêu những vị quá cố có tên lẫn không tên trở về phù hộ con cháu, ông bà đã linh nên cây cỏ, nơi chốn mà họ từng đi qua cũng trở nên linh… Trong sứ vụ truyền giáo, trước hết, là cảm nhận được không gian linh ấy để rồi nâng cao sự linh thánh từ đức tin Kitô giáo”.

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu  bài viết của đại diện Kontum trình bày trong Hội Thảo này, dưới tựa đề:

KINH NGUYỆN VÀ PHỤNG VỤ KITÔ GIÁO HỘI NHẬP TRONG BỐI CẢNH VĂN HÓA TÂY NGUYÊN”.

 GPKONTUM (25/10/2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

.

XIN CLICK VÀO

.

 

KINH NGUYỆN VÀ PHỤNG VỤ KITÔ GIÁO HỘI NHẬP TRONG BỐI CẢNH VĂN HÓA TÂY NGUYÊN

 

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 17 – 23/10/2014: Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục

23/10/2014 Leave a comment

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 17 – 23/10/2014: Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục

• Những điều ít người biết về Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục
• Đức Thánh Cha chủ tọa công nghị Hồng Y về tình hình các tín hữu Kitô tại Trung Đông
• Những phiên họp cuối của Thượng Hội Đồng Ngoại Thường về Gia Đình

.

GPKONTUM (23/10/2014) KONTUM

Gia Đình Tân Hương số 500 CN XXX

23/10/2014 Leave a comment

H. 500

XIN CLICK VÀO

GIA ĐÌNH TÂN HƯƠNG Số 500

GPKONTUM (23/10/2014) KONTUM

Điều Răn Thứ Hai

23/10/2014 Leave a comment

CN TN 30A . Ngày 26. 10. 2014

Xh 22, 20-26; 1Tx 1, 5c-10; Mt 22,34-40

Điều Răn Thứ Hai

 

Bài suy niệm

 

Sau khi Chúa Giêsu trả lời khôn khéo về câu hỏi nên hay không nên trả thuế cho Xêda, nhóm Pharisêu rút lui.  Thì một thầy thông luật tấn công Chúa bằng cách đặt câu hỏi: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn lớn nhất”.  Chúng ta biết vào thời lưu đày tại Ba-ben, dân Do thái không còn hội đường để sinh họat tôn giáo, không còn các lễ nghi phụng tự, tôn giáo có phần sa sút và xao lãng.  Các ngôn sứ đã gia tăng các luật lệ, bổ sung khá chi tiết, để phần nào bù lại những thiếu sót trong việc thực hành tôn giáo.  Họ đã có 613 luật, trong đó có 365 điều cấm và 248 điều khuyến thiện (nên làm).  Vua Ba-ben là Xy-rút ban chiếu chỉ hồi hương (-539) , Người Do thái  lên đường hồi hương mang theo bộ luật cồng kềnh và nhất là não trạng câu nệ luật pháp, cho nên đã có sự tranh cãi giữa các thầy thông luật về vấn đề luật nào trọng hơn.  Tôn thờ một Thiên Chúa độc nhất hay là bác ái với tha nhân ?

 Sách Xuất hành, được viết trước Chúa Giêsu Kitô 12 thế kỷ, cho thấy người ta không thể gặp gỡ Thiên Chúa và yêu mến Người, mà không gặp gỡ tha nhân và yêu mến họ, nhất là tha nhân là những người cô thế cô thân, nghèo khổ và ngọai kiều: “Mẹ góa con côi, ngươii không được ức hiếp … nếu ngươi giữ áo chòang của người khác làm đồ cầm, thì phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn.  Nó chỉ có một cái để đắp, để che thân” (x. Bài Đọc 1. Xh 22, 20-26).  Luật yêu thương thật tuyệt vời và tinh tế, rất quan tâm đến người cơ bần!  So sánh với câu trả lời của Chúa Giêsu về giới răn trọng nhất: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.  Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất.  Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân như chính mình” (Bài Tin Mừng. Mt 22, 34-40). 

 Cái độc sáng của Chúa Giêsu không phải là đọc lại hai giới răn đó vì chúng nổi tiếng  trong Cựu Ước từ lâu rồi, nhưng là kết nối hai giới răn thành một trong một tình yêu duy nhất, và từ đó chúng xuyên suốt lịch sử cứu độ, làm xương sống cho luân lý Kitô giáo.  Chúa Giêsu luôn đứng về phía người  nghèo, người thất nghiệp, điều này được lặp lại liên lỉ trong cuộc sống của Giáo Hội qua các thông điệp xã hội. 

 Hãy nhận xét, cứ mỗi lần có biến động kinh tế, giá cả thị trường tăng, các nhu yếu phẩm tăng giá, tức thì người nghèo trước hết bị ảnh hưởng.  Như thế câu trả lời của Chúa Giêsu không phải là quá ‘đát’, lỗi thời, nhưng nó còn giữ được tính thời sự .  Sách Luật và các Tiên tri chẳng phải là tóm gọn lại trong luật tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân đó sao?  Giới răn kép này được thể hiện cuối cùng trên Thập giá.  Chúa Giêsu chịu chết vì yêu Cha và vì yêu nhân lọai.  Chúa Giêsu đã trở nên người thể hiện chính điều Người đã giảng dạy.  “Luật nào lớn nhất ” không còn là đề tài tranh luận nữa, nhưng vấn đề hiện tại là cần đi vào thực tế đời sống và minh chứng ra trong cộng đòan.  Người đại chúng ta hôm nay cần chứng tá hơn cần lời giảng. Vả lại một tiêu chí được nói đến trong phán xét cuối cùng, Chúa Giêsu đồng hóa với người anh em nhỏ nhất, đến nỗi ai làm điều tốt cho người anh em nhỏ nhất, đó là làm cho chính Chúa Giêsu (x. Mt 25, 35-45. Phán xét cuối cùng).  Một sự đan kết đồng nhất giữa Chúa Giêsu và người anh em hèn mọn đến nỗi làm cho anh em là làm cho chính Chúa.

 Lạy Chúa Giêsu, lý thuyết về luật bác ái thì con đã nắm rõ lắm rồi, con còn biết hơn tiến sĩ luật thời Do thái, nhưng điều cần thiết là đem ra áp dụng trong đời sống hằng ngày, con lại thiếu sót quá nhiều.  Xin cho con biết quảng đại, tôn trọng và yêu thương anh em như Chúa dạy. Amen

LM. LOUIS GONZAGA NGUYỄN QUANG VINH

GX. PHƯƠNG HÒA – KONTUM

GPKONTUM (23/10/2014) KONTUM

Cốt Lõ Của Lề Luật

23/10/2014 Leave a comment

CỐT LÕI CỦA LỀ LUẬT

CN 30 A

Nhóm Pharisiêu liên minh với nhóm Hêrôđê gài bẫy Chúa Giêsu về vấn đề nộp thuế cho Cêsarê. Họ đã thất bại.

Nhóm Pharisiêu lại tiếp tục liên kết với nhóm Xađốc gài bẫy lần nữa: Có bảy anh em trai cùng lấy một người vợ, ngày tận thế khi sống lại, người đàn bà đó là vợ của ai trong bảy anh em?. Họ cũng thất bại.

Chưa chịu thua. Lần này, như bài Phúc Âm hôm nay thuật lại, họ chọn ra một người thông luật để tranh luận với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, trong lề luật giới răn nào trọng nhất?. Đây là một câu hỏi hóc búa, bởi vì đạo Do thái có rất nhiều khoản luật mà luật nào cũng đều quan trọng cả.Luật Do thái có tất cả 613 điều luật khác nhau, trong đó có 365 điều luật cấm và 248 luật phải giữ. Điều răn nào quan trọng nhất? Sở dĩ họ đặt câu hỏi này với Chúa Giêsu là vì một phần vì họ không nhất trí đựơc với nhau, phần vì muốn thử Chúa Giêsu để mong đặt Người vào thế bí không thể giải quyết được.

Chúa Giêsu đã trả lời thật tuyệt vời: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng hết linh hồn hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và là điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn này là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.

XIN XEM TIẾP…

Thánh lễ kết thúc Thượng Hội Đồng và tôn phong Chân Phước cho Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục

21/10/2014 Leave a comment

Thánh lễ kết thúc Thượng Hội Đồng và tôn phong Chân Phước cho Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục

NGUỒNVietCatholicNews

Published on Oct 19, 2014

“Đức Phaolô VI đã trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa”

21/10/2014 Leave a comment

image001.

“Đức Phaolô VI đã trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa”

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục và tôn phong Chân phước Đức giáo hoàng Phaolô VI

Chúng ta vừa nghe một trong những câu nói nổi tiếng nhất trong toàn bộ Tin Mừng: Hãy trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar, và trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa (Mt 22,21).

Trước sự thúc bách của những người Pharisêu, là những người như muốn thử Chúa Giêsu về mặt tôn giáo để bắt lỗi Người, Chúa Giêsu đã đưa ra câu trả lời thật mỉa mai và khéo léo ấy. Đó là một câu nói đầy ấn tượng mà Chúa gửi đếntất cả những ai cảm thấy lương tâm mình có điều băn khoăn, nhất là khi những tiện nghi, giàu có, uy tín, quyền lực vàtiếng tăm của họ có vấn đề. Điều này xảy ra trong mọi thời đại; lúc nào cũng có.

XIN XEM TIẾP…