Archive

Archive for August, 2011

CÁC ĐOẠN PHIM TRONG THÁNH LỄ TẠ ƠN TẠI PLEI BÔNG MOR

31/08/2011 Leave a comment

GPKONTUM(31/08/2011)KONTUM. Chúng tôi không để Video lên mặt dao diện, vì có thể mạng Internet của quý vị không hiển thị được nội dung đoạn phim

vì thế, quý vị muốn thưởng thức đoạn phim này, xin vui lòng click vào hàng chữ tựa đề của bài hoặc click vào chữ Read more (đọc thêm).

Lúc đó, quý vị sẽ vào xem các đoạn Video của chúng tôi.

xin chân thành cám ơn

Ban Truyền Thông Giáo phận Kontum Read more…

CẦU NGUYỆN

31/08/2011 Leave a comment

THÁNH LỄ TẠ ƠN TẠI LÀNG PLEI BÔNG MOR

31/08/2011 Leave a comment

THÁNH LỄ Ạ ƠN TẠI LÀNG PLEI BÔNG MOR

GPKONTUM(31/08/2011)KONTUM. Sáng ngày Chúa Nhật vừa qua, 28/08/2011, cha giám đốc Chủng viện Thừa Sai Kontum – Tôma Nguyễn Văn Thượng, cùng với quý cha giáo hạt Châu Khê đã dâng thánh lễ tạ ơn cho xơ Maria Y Duyên, người con của làng Plei Bông Mor. Plei Bông Mor thuộc xã Ayun, huyện Măng Yang, tỉnh Gia Lai, là quê hương của một già làng đầu tiên mở ra cơ hội truyền giáo cho người thượng tại Tây Nguyên. Già làng ấy là Bok Kiơm (Bok Khiêm). Ông vừa là Tù Tưởng, đồng thời là người anh em kết nghĩa với thầy Sáu Do lúc bấy giờ. Nhờ cuộc kết nghĩa lịch sử ấy, đạo Công giáo mới trổ sinh bông hạt trên mảnh đất truyền giáo bao la nầy. Hôm nay, hậu duệ của ông, hàng cháu chắt chít nhiều đời đã dâng lễ tạ ơn vì chính trong dòng tộc này có một người con gái hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa. Read more…

NHẮM ĐÍCH

31/08/2011 Leave a comment

NHẮM ĐÍCH

Sally đã thuật lại cho chúng tôi nghe một kinh nghiệm mà cô học được trong một lớp ngoại khóa với tiến sĩ Smith.  Cô kể rằng tiến sĩ Smith là diễn giả nổi tiếng với những bài giảng rất tinh tế. Read more…

HẠNH PHÚC QUANH TA

31/08/2011 Leave a comment

Hạnh phúc ở quanh ta.


Hạnh phúc là một khái niệm tương đối thực tế, nhưng cũng là một khái niệm rất trừu tượng. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì trong thực tế, nguời ta định nghĩa hạnh phúc là gì, chứ không xác định được những gì là hạnh phúc. Read more…

CÁC VIDEO CLIP CỦA NGÀY HỘI CÁC HIỀN MẪU KONTUM

27/08/2011 Leave a comment

Chúng tôi không để Video lên mặt dao diện, vì có thể mạng Internet của quý vị không hiển thị được nội dung đoạn phim

vì thế, quý vị muốn thưởng thức đoạn phim này, xin vui lòng click vào hàng chữ tựa đề của bài hoặc click vào chữ Read more (đọc thêm).

Lúc đó, quý vị sẽ vào xem các đoạn Video của chúng tôi.

xin chân thành cám ơn

Ban Truyền Thông Giáo phận Kontum Read more…

CHA HẠT TRƯỞNG MIỀN KONTUM CHÚC MỪNG 8 NĂM GIÁM MỤC CỦA ĐỨC CHA MICAE

27/08/2011 Leave a comment