Website Giáo Phận Kontum http://giaophankontum.com

Hội Dòng Chúa Cứu Thế đã đươc Tòa Ân Giải Tối cao

04/07/2015 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính chuyển.

      Kính Thưa Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Toàn Thể Anh Chị Em Giáo Dân

    Hội Dòng Chúa Cứu Thế đã đươc Tòa Ân Giải Tối cao, thừa lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô, ban Năm Thánh Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kèm theo Ơn Toàn Xá, 27/6/2015 – 27/6/2016

Và được sự cho phép của Đức Giám Mục giáo phận

Con xin thông báo chương trình khai mạc năm thánh Linh Ảnh ĐMHCG tại cộng đoàn pleiku như sau:

Địa điểm: Nhà Thờ Plei Chuet

Thời gian: thứ 5, ngày 9/7/2015

Chương Trình Chi Tiết:

* 6g00: đón tiếp Đức Giám Mục, Quý Cha, Tu si, giáo dân
* 6g30: cầu nguyện, lần chuỗi kính Đức Mẹ 

* 7g00: Rước kiệu Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

* 7g30: Cầu nguyện theo ý người xin và làm việc kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

* 8g30: Thánh lễ trọng thể khai mạc năm thánh

 Chúng con xin kính mời Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Toàn Thể Anh Chị Em Giáo Dân hiệp thông với anh em Cộng Đoàn DCCT Pleiku và toàn thể Hội Dòng trong biến cố trọng đại này.

Bề Trên Cộng Đoàn

Lm. Micae Hoàng Quí Ân

GPKONTUM (07/07/2015) KONTUM

Phong chức Phó tế và linh mục tại Giáo xứ Đức Hưng, Gp. Kontum

01/07/2015 Leave a comment

Phong chức Phó tế và linh mục tại Giáo xứ Đức Hưng, Gp. Kontum

Đây là lần đầu tiên Giáo Xứ Đức Hưng được chọn để cử hành một Thánh Lễ quan trọng như thế này! Vì thế, từ cả mấy tuần lễ nay, dưới sự chỉ đạo của Cha Cố Đaminh Mai Ngọc Lợi và Cha  Đaminh Nguyễn Xuân Hùng,  quý Ban Chức Việc và anh chị em Giáo Dân đã hết sức nỗ lực để đưa mọi chuẩn bị đi vào một sự rập ràng , trật tự và kỹ lưỡng !

            Từ sáng sớm, bầu khí trong Khuôn Viên Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Hưng đã trở nên nhộn nhịp và tươi vui, phần vì  Giáo xứ thuộc về vùng xa đối với Thành Phố Pleiku, phần thì quý Tiến Chức là người thuộc các địa phương khác, nên xe ô tô ở các nơi về đậu đầy kín khu vực sân bên phải Nhà Thờ. Kẻ ra người vào thật tấp nập.

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin phép đưa tin Thánh Lễ Phong Chức cho hai thầy lên bậc phó tế và 5 thày phó tế lên lãnh nhận Thánh chức linh mục tại Giáo xứ Đức Hưng.

GPKONTUM (01/07/2015) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK

PHONG CHỨC PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC TẠI GX ĐỨC HƯNG

 

Xin kính chuyển thư chúc mừng của Đức Cha Micae

28/06/2015 Leave a comment

Kontum, ngày 28.6.2015

Trọng kính Đức Cha Phêrô, Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha và Quý Cộng Đoàn Tu Sĩ,

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thư chúc mừng của Đức Cha Micae, Giám Mục Giáo Phận đến Đức Cha Phêrô, Quý Cha Phêrô và Phaolô và Quý Cộng Đoàn, nhân dịp mừng lễ Bổn Mạng Phêrô và Phaolô.

Kính.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa.

TOÀ GIÁM MỤC KON TUM

146 Trần Hưng Đạo – Kon Tum

Số 92/VT/’15/Tgmkt

Kontum, ngày 28  tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi :    

*  Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung

*  Cha Tổng Đại Diện, Phêrô Nguyễn Vân Đông

*  Quý Cha :

 • Phaolô Trần Quốc Bảo
 • Phêrô Đinh Quốc Thái Bình, CSsR
 • Phaolô Nguyễn Văn Công, CSsR
 • Phaolô Phan Huy Dũng
 • Phêrô A Đên
 • Phêrô Trần Quốc Hải
 • Phaolô Tống Phước Hảo, CM
 • Phêrô Nguyễn Văn Hiền
 • Phaolô Đậu Văn Hồng
 • Phêrô Lê Văn Hùng
 • Phaolô Nguyễn Đức Hữu
 • Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi
 • Phêrô Nguyễn Đình Lộc
 • Phêrô Nguyễn Đức Mầu, CSsR
 • Phêrô Trần Công Minh, CM
 • Phêrô Ngô Phan Đình Phục, SJ
 • Phêrô Hoàng Văn Số, SDB
 • Phaolô Nguyễn Hùng Sơn
 • Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh
 • Phaolô Nguyễn Đình Thi, CSsR
 • Phêrô Hoàng Đình Thụy, SDB
 • Phêrô Ngô Đức Trinh
 • Phêrô Phan Công Trường, CSsR
 • Phêrô Nguyễn Xuân Anh Tuấn

*  Hội Dòng Thánh Phaolô (SPC)

*  Cộng Đoàn Mến Thánh Giá Xuân Lộc

Trọng kính Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha vả Quý Cộng Đoàn Tu Sĩ,

Trong niềm hân hoan mừng Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ 29.6, Quan Thầy Bổn Mạng của Đức Cha, Quý Cha và Quý Cộng Đoàn, toàn thể gia đình Giáo Phận xin chia vui và chúc mừng đến Đức Cha, Quý Cha và Quý Cộng Đoàn trong ngày Lễ trọng đại này.  

Xin hiệp thông với Đức Cha, Quý Cha và Quý Cộng Đoàn trong Thánh Lễ ngày mai. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ ban muôn ơn lành xuống trên Đức Cha, Quý Cha và Quý Cộng Đoàn.

                   Hiệp thông trong tâm tình tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa.

                      + Micae Hoàng Đức Oanh,

                      Giám Mục Giáo Phận Kontum

 GPKONTUM (28/06/2015) KONTUM

Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Plei Kơbei – Gp. Kontum

27/06/2015 Leave a comment

 Sáng ngày 26.02.2015, Giáo xứ Plei Kờbei  được vinh dự đón Cha Giuse Đỗ Hiệu, Người được Đức Giám Mục  ủy nhiệm  đến Chủ Sự Thánh Lễ Làm Phép Nhà Thờ Mới thay mặt Ngài ( Vì Đức Cha từ Sài gòn về không kịp ), cùng 17  Cha đồng tế, quý Tu Sĩ Nam Nữ , quý  Ân Nhân và mọi anh em bạn hữu xa gần về dự Lễ .

Ban mục vu Truyền thông Giáo phận Kontum xin đưa tin về THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ PLEI KƠBEI, HẠT ĐĂK HÀ, nằm trên địa bàn H. Sa Thầy tỉnh Kontum.

Ngôi Nhà Thờ Mới có tên là Nhà Thờ  STEPHAN CUÉNOT THỂ.

GPKONTUM (27/06/2015) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK

THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ PLEI KƠBEI

 

Thiên Chúa Là Nguồn Sự Sống – CN TN 13 B

27/06/2015 Leave a comment

CN TN 13 B.  Ngày 28. 6. 2015

Kn 1,13-15; 2, 23-24; 2Cr 8,7-9.13-15; Mc 5,21-43

Thiên Chúa là nguồn sự sống

Bài suy niệm

Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành các bệnh tật, biểu thị rằng Thiên Chúa không liên minh với sự dữ, Người đứng về phía con người và bênh vực con người, đồng thời minh chứng Người là tình yêu, một tình yêu chữa lành và cứu độ.  Bệnh tật và cái chết là mối đe dọa thườntg xuyên của con người, là kẻ thù của con người, con người luôn sống trong sự căng thẳng đó.  Cần phải chạy đến với Thiên Chúa hằng sống để được cứu thoát khỏi sự chết.

XIN XEM TIẾP…

Kính mời Quý Cha và Quý Tu Sĩ tham dự khóa thường huấn năm 2015

25/06/2015 Leave a comment

Kontum, ngày 24.6.2015

                Kính thưa Quý Cha và Quý Tu Sĩ,

Văn Phòng TGM xin kính mời Quý Cha và Quý Tu Sĩ tham dự khóa thường huấn năm 2015:

* Địa điểm: Tòa Giám Mục Kontum

* Thời gian: từ 09g00 sáng Thứ Ba, ngày 30.6.2015 đến 16g00 chiều Thứ Sáu, ngày 03.7.2015

Lưu ý:

 1. Xin Quý Cha mang theo áo alba và dây stola xanh
 2. Văn phòng xin gửi đến Quý Cha danh sách Đóng góp xây dựng TTHH Lavang, xin Quý Cha xem, điều chỉnh và bổ sung trong dịp thường huấn này. (Văn phòng đã gởi Email riêng danh sách Đóng góp xây dựng TTHH Lavang đến từng quí cha vừa qua).

VP xin cám ơn.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (25/06/2015) KONTUM

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục – Giáo Phận Kon Tum – Tháng 06/2015

25/06/2015 Leave a comment

Đức Giám Mục Giáo Phận Kon Tum đã quyết định truyền chức Linh Mục cho các Thầy Phó Tế thành ba lần:

* Lần thứ nhất được cử hành tại Nhà Thờ Thánh Tâm thuộc Thành Phố Pleiku, vào lúc 06 giờ00 ngày thứ năm 18 . 06 . 2015.
 
* Lần thứ hai cử hành tại Nhà Thờ An Khê thuộc Thị Xã An Khê, Tỉnh Gia Lai, vào lúc 06 giờ00 ngày thứ sáu 19. 06 . 2015.
 
* Lần thứ ba sẽ cử hành tại Nhà Thờ Đức Hưng – Huyện Chư Prông – Tỉnh Gia Lai, vào lúc 09 giờ30 phút ngày Chúa Nhật 28 . 06 . 2015 .

Việc phong chức linh mục tại những địa phương khác nhau như vậy nhằm nói lên ý nghĩa và hoa trái của Gia Đình Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục trong Giáo phận.

Thật vậy, Gia Đình Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục chính là tạo môi trường gia đình thành một Giáo Hội tại gia, biết cầu nguyện, biết hy sinh, phục vụ cho người nghèo, nghèo về tiền của vật chất, và nghèo về học vấn, mà nhất là nghèo Lời Chúa, hụt hẫng tình người trong thế giới vô thần, thụ hưởng và cá nhân hôm nay. Các gia đình thấm nhập lý tưởng đó đóng góp nhân sự cho Ơn Gọi Linh Mục, và tạo nên một giáo xứ gương mẫu, nhiệt thành loan báo Tin Mừng cho mọi người, đặc biệt cho các dân tộc thiểu số, trong Giáo phận và những nơi khác.

Ban mục vụ Truyền thông xin hân hạnh ghi lại và giới thiệu hai Thánh Lễ Truyền Chức Linh mục tại Nhà Thờ Thánh Tâm và Nhà Thờ An Khê sau đây theo thể loại PDF.

GPKONTUM (24/06/2015) KONTUM.

XIN CLICK

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC – GIÁO PHẬN KON TUM – THÁNG 06/2015