Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Video > Một vài tin về Giáo xứ Đăk Jâk-Giáo phận Kontum, H. Đăk Glei tỉnh Kontum

Một vài tin về Giáo xứ Đăk Jâk-Giáo phận Kontum, H. Đăk Glei tỉnh Kontum

14/01/2015

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận vừa được tin có sự việc đáng buồn tại Giáo xứ Đăk Jâk thuộc Giáo phận Kontum, nằm trong địa bàn huyện Đăk Glei tỉnh Kontum. 

Vào hồi 9 giờ 30 ngày 13 tháng 1 năm 2015

 • Tại Giáo Xứ Đăk Jâk chính quyền huyện  Đăkglei và xã chính quyền xã Đăk Môn
 • đến nhà thờ Đăk  Jâk  trong khi khoảng 2000 giáo dân đang cầu nguyện cho
 • giáo xứ. Thành phần  gồm có:
 • 1: Chủ tịch huyện:  Y Nguyễn Thị Bích Thọ
 • 2: Phòng nội vụ: Huỳnh Ngọc Ly
 • 3: Công An huyện: Nguyễn Văn Hòa
 • 4: Phó công an huyện : Nguyễn Văn Úy và Công an viên
 • 5: Bí thư xã Đăk Môn: Y Mới
 • 6: Chủ tịch xã: Lê Hải Lâm
 • 7: Phó chủ tịch xã: Y viên
 • 8: Công an xã: A Cử và Công an viên
 • cùng một số ban nghành đi theo
 • và một số công an viên của xã Đăk Ang huyện Ngọc Hồi.

Chúng tôi sẽ theo dõi và đưa tin cho đại gia đình giáo phận được biết để cầu nguyện, đồng thời tránh những sự hiểu lầm đáng tiếc xẩy ra.

Chúng tôi sẽ tóm lược và trình bày cuộc trao đổi giữa Sở Nội Vụ và Tòa Giám mục về một số nội dung liên quan đến Văn thư số 145/VT/’14/Tgmkt  (liên quan đến Giáo xứ Đăk Jâk- Giáo phận Kontum) trong lần vừa qua vào ngày 07/01/2015.

GPKONTUM (14/01/2015) KONTUM

 

 

%d bloggers like this: