Archive

Archive for 09/05/2017

Thánh Lễ Đồng Tes Cầu Choa Thầy Phê-rô Phạm Kim Ngọc Hiệp Tại GX. Phương Quý-Kontum Đêm 8.5.2017

09/05/2017 Leave a comment

THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ CẦU CHO THẦY PHÊRÔ PHẠM KIM NGỌC HIỆP

TẠI GX. PHƯƠNG QUÝ, KONTUM ĐÊM 8.5.2017

DO CHA GIOAKIM NGUYỄN HOÀNG SƠN CHỦ SỰ

CÙNG VỚI HAI CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HIỀN  VÀ CHA PHÊRÔ A ĐÊN

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

NGUỒN : Cuong Mai Tu
Published on May 8, 2017
KONTUM (09/05/2017) KONTUM