Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Thánh Lễ Nhận Xứ Giáo Xứ La Sơn, hạt Mang Yang

Thánh Lễ Nhận Xứ Giáo Xứ La Sơn, hạt Mang Yang

25/08/2017

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha Thánh Lễ Nhận Xứ Giáo Xứ La Sơn,
hạt Mang Yang của Cha Vinhsơn Phêriô Nguyễn Văn Dương:
* Thời gian: 9g00 sáng thứ Năm, ngày 31.8.2017
* Tại Nhà Thờ La Sơn, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, Gia Lai.
* Do Đức Cha Aloisiô chủ tế.
+Xin Quý Cha mang lễ phục XANH.
VPTGM kính báo.
Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

 

Advertisements
%d bloggers like this: